ProRail MEET

Conditiedata

ProRail MEET is de applicatie die de verschillende stappen in het meetproces ondersteunt.

Als afdeling AM Asset Ontwikkeling en Operatie (AM-AOI) verzamelen we data over de conditie van het spoor. Hiermee kan AM-Dagelijkse Operatie (AM-DO) het juiste onderhoud uitvoeren en AM-Techniek (AM-T) kan hiermee het onderhoudsproces toetsen en het gedrag en levensduur van de assets beter begrijpen. Om de juiste conditiedata te verzamelen heeft AM-AOI een meetproces uitgewerkt.

1. Vaststellen van de meetbehoefte van ProRail

De meetbehoefte beantwoord de vraag: welke assets moeten tijdens een meetjaar hoe vaak gemeten worden? De meetbehoefte bestaat uit de meetfrequentie die volgens de door AM-T opgestelde richtlijn gemeten zou moeten worden, aangevuld met expertkennis. Een aanvulling van een expert kan bijvoorbeeld zijn dat het door lokale omstandigheden (onstabiele ondergrond, hoge belasting) gewenst is bepaalde infra vaker te meten dan de richtlijn voorschrijft. Deze meetbehoefte vormt de basis voor de meetopdracht aan het meetbedrijf.

2. Vaststellen van de meetopdracht aan het meetbedrijf

Op basis van de door ProRail vastgestelde meetbehoefte volgt afstemming tussen contractmanagement en de metende partij om te komen tot een meetopdracht voor een specifiek meetjaar. Het beheer van de meetbehoefte en de meetopdracht gebeurt transparant zodat altijd makkelijk is terug te vinden wie, wat om welke reden heeft gewijzigd, goedgekeurd en geaccordeerd.

3. Controle op de uitvoer van de meetopdracht

Wanneer de meetopdracht in het meetjaar door het meetbedrijf wordt uitgevoerd, wordt de realisatie ervan inzichtelijk gemaakt ten aanzien van de planning, de realisatie en uitval van meetritten, maar ook de succesvolle levering van meetdata en de acceptatie ervan door ProRail (PRULA). Naast inzicht geven worden ook controles op deze gegevens uitgevoerd. Met dit alles beantwoord ProRail MEET vragen als:

  • Waar is een meting succesvol gerealiseerd?
  • Waar is een meetrit uitgevallen? Wat was daarvan de oorzaak en is deze meetrit opnieuw gepland?
  • Zijn meetritten te dicht op elkaar gepland of juist met te lange tussenpozen?
  • Is meetdata succesvol aan ProRail geleverd en is deze data na kwalitatieve controles geaccepteerd?

Het inzicht in deze vragen is voor de contractmanager een stuurmiddel om samen met de metende partij de gewenste resultaten te behalen binnen de meetopdracht en het contract.

ProRail MEET doet niets met de resultaten van de metingen. Die meetdata wordt aangeleverd door de metende partij en verder verwerkt in BBMS. ProRail MEET zal in eerste instantie de meetdomeinen Spoorstaafdefecten (Ultrasoon metingen) en Baan & Bovenleiding (UFM) ondersteunen binnen dit proces. In de toekomst zullen ook andere domeinen door ProRail MEET ondersteunt gaan worden.

 

Note: De applicatie is momenteel in ontwikkeling. Wanneer de applicatie in beheer genomen wordt, zal hier de link beschikbaar komen. Lees voor meer informatie de nieuwsbrieven.

Heb je vragen of opmerkingen over ProRail MEET?

Mail ons

Meer over:

Heb je een vraag?

Waar je ook een vraag over hebt, wij helpen je verder. Vul het formulier in, klik op verzenden en wij geven binnen vierentwintig uur antwoord!