ProRail MEET

Conditiedata

ProRail MEET is een kaart-gedreven applicatie die de verschillende onderdelen van het meetproces ondersteunt, de stappen om te komen tot de inwinning van conditiedata.

De afdeling AM Asset Ontwikkeling en Operatie (AM-AOI) verzamelt data over de conditie van het spoor. Hiermee kan AM-Dagelijkse Operatie (AM-DO) het juiste onderhoud uitvoeren en AM-Techniek (AM-T) kan hiermee het onderhoudsproces toetsen en het gedrag en levensduur van de assets beter begrijpen. Om de juiste conditiedata te verzamelen heeft AM-AOI een meetproces uitgewerkt dat bestaat uit de volgende stappen:

1. Vaststellen van de meetbehoefte van ProRail

De meetbehoefte beantwoordt de vraag: welke assets wil ProRail tijdens een meetjaar hoe vaak gemeten hebben?

De meetbehoefte bestaat uit de meetfrequentie die gemeten zou moeten worden volgens de door AM-T opgestelde richtlijnen, eventueel aangepast vanuit expertkennis. De meetbehoefte wordt beheerd voor het meetjaar twee jaar later dan het huidige kalenderjaar.

 

2. Vaststellen van de meetopdracht aan het meetbedrijf

De meetopdracht beantwoordt de vraag: welke assets gaat het meetbedrijf tijdens een meetjaar hoe vaak meten?

Op basis van de door ProRail vastgestelde en geaccordeerde meetbehoefte volgt afstemming tussen contractmanagement (AM-AOI) en het meetbedrijf om te komen tot een meetopdracht voor een specifiek meetjaar.

 

3. Controle op de uitvoer van de meetopdracht

De controle op de uitvoer van de meetopdracht beantwoordt de vraag: wordt de meetopdracht tijdig en volledig uitgevoerd?

Wanneer de meetopdracht in het meetjaar door het meetbedrijf wordt uitgevoerd, wordt de realisatie ervan inzichtelijk gemaakt in een digitale kaart. Hierin is de planning, de realisatie en uitval van meetritten terug te vinden en ook de succesvolle levering van meetdata en de acceptatie ervan door ProRail. Dit proces wordt afgekort met: PRULA.

Meer veelgestelde vragen

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.