Copyright

De inhoud van deze website mag gebruikt worden voor andere publicaties, tenzij bij een bepaald onderdeel - bijvoorbeeld een foto of document - staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Gebruik voor andere publicaties

Het is geen probleem dat je content gebruikt voor je eigen publicatie. Zolang je zorgt voor naamsvermelding. Dat doe je op de volgende manier:

Bron: ProRail

Het is daarnaast niet toegestaan dat in jouw publicatie de indruk wordt gewekt dat wij de inhoud van jouw publicatie hebben goedgekeurd of onderschrijven.

Merk- en octrooirecht

Merk- en octrooirechten blijven gewoon van kracht. Dat geldt ook voor rechten van anderen, zoals portretrecht of privacyrecht. Houd daar rekening mee.

Neem bij twijfel altijd eerst contact met ons op.

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.