: Helpdesk SpoorData

Iedereen met vragen over spoorse data kan terecht bij de Helpdesk SpoorData.

De Helpdesk SpoorData

... is de centrale helpdesk voor iedereen binnen ProRail en de spoorbranche die vragen heeft over configuratie-, sturings- of onderhoudsdata van ProRail. Hierbij kan het gaan om zowel een eenmalige datalevering als een diepgaande analyse.

Doelgroep

Zowel ProRail medewerkers als contractpartijen en andere organisaties in de spoorbranche kunnen bij de Helpdesk SpoorData terecht met hun vragen over data, informatie, analyses en advies.

Hoe kom ik in contact met de Helpdesk SpoorData?

Overige loketten

Prorail kent veel specifieke loketten waar je terecht kunt met specifieke vragen zoals de servicedesk ICT voor problemen met applicaties of het AFCA loket voor het doorgeven van fouten in treinbeveiligingsinformatie. Weet je de weg naar het juiste loket dan kun je die weg gewoon blijven bewandelen. Twijfel je over het juiste loket dan kun je de vraag altijd bij ons kwijt. Wij zorgen dat je vraag bij het juiste loket terecht komt zodat je niet hoeft te zoeken. Bestaande contacten, mailboxen, loketten, etc. rondom data en informatie blijven gehandhaafd. We hebben afspraken gemaakt over doorverwijzen en samenwerking.

Achtergrond

De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in verbetering van de datakwaliteit als basis onder ons asset management proces, o.a. in het Programma Spoordata. Verbeterprojecten gericht op bijvoorbeeld objectgegevens in SAP, betere en nieuwe meettreinen en het uitwisselen van data met ingenieursbureaus en onderhoudsaannemers, hebben geleid tot meer en betere configuratiedata en sturingsdata. Daarnaast zijn er in hoog tempo nieuwe technieken beschikbaar gekomen om de beschikbare data te analyseren en toe te passen. Denk bijvoorbeeld aan data science, automatische beeldherkenning, nieuwe GIS-analysetools, business intelligence en dashboarding. De combinatie van meer en betere data plus nieuwe analysetechnieken maakt dat we een unieke kans hebben om in de komende (Samenspel-)tijd data gestuurd asset management nog verder vorm te geven.

Maar wie overziet nog alle data en mogelijkheden die we nu en in de nabije toekomst tot onze beschikking hebben? Wie weet nog welke informatiespecialist je moet hebben voor een bepaalde dataset?

Om de spoorbranche te helpen de weg te vinden in dit doolhof van data en technieken, zijn we per 1 september gestart met de Helpdesk SpoorData. Hier kun je terecht met alle vragen over configuratiedata en sturingsdata van het Nederlandse spoor. Ben je op zoek naar data of informatie? Heb je een kaart, een grafiek of een trendanalyse van één wissel of een heel PGO-gebied nodig? Stel je vraag aan de Helpdesk SpoorData. We kunnen je vervolgens vertellen waar en bij wie je de benodigde data kunt vinden, maar ook informatie leveren, een kaart voor je maken of een trendanalyse uitvoeren.

Datamodel configuratiedata en sturingsdata: de scope van de Helpdesk Spoordata

Hieronder vindt u een overzicht met applicaties en loketten van AM Informatie.

Overzicht applicaties.pdf

Overzicht loketten.pdf

Heb je een vraag?

Waar je ook een vraag over hebt, wij helpen je verder. Stel je vraag en wij geven een antwoord binnen 24 uur!