: OBI-Wijzigingen­kalender

Op deze pagina vind je de link naar de meest recente OBI-Wijzigingenkalender. De nieuwste versie van de OBI-Wijzigingenkalender wordt elke maandag op deze pagina geplaatst, met uitzondering van de nationale feestdagen. De datum geeft de meest recente upload datum weer.

OBI-wijzigingenkalender.pdf
17-06-2024

Toelichting

Op het Operationeel Besturingscentrum Infra (OBI) is het bedrijfsvoeringsysteem van ProRail operationeel, genaamd PSI Control. Dit besturingssysteem stelt de bedieningsdeskundigen van het OBI in staat om infra elementen te monitoren en te bedienen. Projecten van ProRail krijgen te maken met uniforme regels ten aanzien van het schakelen en melden van objecten en systemen op het OBI. Omdat bij uitvoering van projecten vaak infra elementen worden aangepast, is er een tweedeling gemaakt in grote (major changes) en kleine (minor changes) wijzigingen.

Kleine wijzigingen

Kleine wijzigingen (minor changes) worden vaak direct gerealiseerd door het IT4OT-team van ProRail. Dit zijn objecten en systemen die reeds in het PSI-systeem als zodanig worden toegepast. Voorbeelden hiervan zijn snelschakelaars en pompen in tunnels.

In OVS00230-2 (Ontwerpvoorschrift OBI, Centraal Bedrijfsvoeringsysteem OBI, deel Wijzigingenproces bekende objecten) is de procedure voorgeschreven. In dit document is de procedure beschreven voor het wijzigingenproces van bekende objecten in het PSI-systeem op het OBI.

Grote wijzigingen

Grote wijzigingen (major changes) worden vaak niet direct gerealiseerd door het IT4OT-team van ProRail, maar wel in een later stadium in het project. Grote wijzigingen zijn nieuwe objecten en/of functionaliteiten die dus niet in het PSI-systeem als zodanig worden toegepast. Voorbeeld is infra elementen die nog niet worden gemonitord of bediend, zoals ATB-vv meldingen.

In OVS00230-1 (Ontwerpvoorschrift OBI, Centraal Bedrijfsvoeringsysteem OBI, deel 1: aansluiten van railinfra objecten; proces en voorwaarden), beschikbaar op de Rail Infra Catalogus van ProRail, is de procedure beschreven. In dit document is de procedure beschreven op welke wijze gemodificeerde en nieuwe railinfra objecten aangesloten dienen te worden op het PSI-systeem zodat deze bewaakt en bediend kunnen worden.

Grote wijzigingen (major changes) hebben een zodanige impact op de ProRail organisatie als geheel, dat zij voorgelegd dienen te worden aan de Change Advisory Board (CAB) PSI Control van ProRail. Zij bepalen nut, noodzaak en de impact voor de bedrijfsvoering. Op basis van deze overwegingen geeft Change Advisory Board PSI Control van ProRail een advies aan de Systeemeigenaar van het OBI.

Na akkoord van de Systeemeigenaar OBI kan de grote wijziging in de PSI-testomgeving getest worden. Hierna wordt het landelijk uitgerold. Let dus op dat bij het aanvragen van grote wijzigingen de doorlooptijd meerdere maanden kan zijn.

Aanmelden wijzigingen

Wijzigingen in het operationeel bedrijfsvoeringsysteem en schakelschema-wijzigingen moeten minimaal 8 weken voor uitvoering van de werkzaamheden aangemeld worden.

Stuur een mail

OBI-wijzigingen

Door IT4OT door te voeren wijzigingen in het operationeel bedrijfsvoeringsysteem evenals schakelschema-wijzigingen dienen minimaal 8 weken voor uitvoering van de werkzaamheden met definitieve datum en tijdstip van de indienststelling alsmede het ProRail projectnummer + projectmanager bij IT4OT@prorail.nl aangemeld te worden. Dit in verband met vermelding hiervan op ‘De OBI-wijzigingenkalender’.

De uiteindelijke exacte datum en het tijdstip van indienststelling van de wijzigingen op het OBI wordt in overleg met ProRail vastgesteld en vastgelegd op ‘De OBI-wijzigingenkalender’.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar IT4OT@prorail.nl.

OBI-wijzigingenkalender.pdf
17-06-2024

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.