Toegankelijkheid

Ruim een kwart van de Nederlandse bevolking heeft moeite met het verwerken van digitale informatie. Bijvoorbeeld omdat iemand slechtziend, slechthorend, laaggeletterd of fysiek beperkt is. ProRail vindt het belangrijk dat iedereen deze website volledig en makkelijk kan gebruiken. Daarom heeft ProRail bij het ontwikkelen extra aandacht besteed aan digitale toegankelijkheid.

Diversiteit en inclusiviteit

Niet alleen ProRail heeft diversiteit en inclusiviteit hoog op de agenda staan, ook de overheid dringt aan op verbeteringen. Daarom is er het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Hierin is bepaald dat websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties en publiekrechtelijke instellingen moeten voldoen aan bepaalde toegankelijkheidseisen. Om specifieker te zijn: aan de eisen die vastgelegd zijn in EN 301 549/WCAG 2.1.

Toegankelijkheidsverklaring

ProRail.nl voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen. Op korte termijn lichten wij in een toegankelijkheidsverklaring toe op welke punten wij de de website nog kunnen verbeteren en op welke termijn we dit willen oppakken.

Streven naar beter

Bij ProRail streven wij altijd naar beter. Op het spoor, op stations, maar ook in onze communicatie naar omwonenden, reizigers, overheid, leveranciers en vervoerders. Deze website is met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld, maar nog niet af. Dat is een website nooit. Dus kijken wij continu naar onderstaande aspecten:

Vormgeving

Deze website is vormgegeven volgens de meest recente standaarden op het gebied van toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Bij het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit of het verbeteren van bestaande, blijven wij hier rekening mee houden.

Taal

ProRail wil begrijpelijk communiceren. Veel informatie op deze website is overgenomen van de vorige website en bevat waarschijnlijk nog moeilijke termen en vakjargon. Dit wordt niet met terugwerkende kracht aangepast. Nieuwe informatie zal wél toegankelijker en begrijpelijker worden geschreven.

Onderzoek


Onafhankelijk onderzoek door deskundigen moet ervoor zorgen dat de website toegankelijk blijft. Maar de mening van de bezoekers vinden wij minstens zo interessant. We willen in de toekomst de bezoeker online vragen stellen over het gebruik van de website om zo de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.

Doen we iets niet goed?

Ben je op de website iets tegengekomen dat voor verbetering in aanmerking komt? Laat het ons weten, we horen het graag.

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.