: Over ons

De afdeling Asset Management Informatie (AMI) is verantwoordelijk voor de registratie van objecten.
AMI bestaat uit drie teams, te weten Operatie, Vernieuwing en Projecten. In die teams draait het om data die informatie wordt.

Operatie

Data over onze spoorassets, in allemaal verschillende verschijningsvormen, waarmee wij de branche helpen beter te presteren. We kijken daarbij ook hoe we nog slimmer kunnen worden, we onderzoeken kansen en mogelijkheden om onze producten en diensten nog beter te maken. Die implementeren we dan weer projectmatig om zodoende een betere prestatie op het spoor te realiseren.

Operatie is verantwoordelijk voor de asset informatie die we namens vele afnemers binnen en buiten ProRail inwinnen, verrijken en publiceren. Het betreft hier de efficiënte verwerking van de datatypes:

 • configuratiedata (wat is het, waar ligt het, wat kan het)
 • sturingsdata (onderhoudsdata, conditiedata, storingsdata)

En daarbij hoort de ontsluiting via portals, dashboards, e.d. Ook wordt door middel van analyse op data, specifieke informatie en kennis verstrekt.

Belangrijke taken: 

 • Bewaken van de gevraagde datakwaliteit
 • Beheren van datastandaarden en –architectuur
 • Controleren, verwerken, opslag, beheer en kwaliteitsbeheer data (incl. Systemen en SLA’s)
 • Uitvoeren contractmanagement, Go-No Go voor projectdata en aanbestedingen (als opdrachtgever)
 • Controleren van veiligheid van datagebruik en naleving van standaarden
 • Ad-hoc klantvraag registreren (inclusief de vragen over leveringen), beantwoorden en bewaken, analyseren nieuwe vraag vs. bestaande oplossingen

Inwinnen staat aan de basis van de voortbrengingsprocessen van Informatie en daarmee indirect ook aan de basis van alle processen van ProRail. 
“De kwaliteit van inwinning is de fundering van de processen van AM-I” 
Belangrijke uitdagingen de komende jaren voor Inwinnen zijn onder andere het geïntegreerd inwinnen van data, verstevigen van de relaties met toeleveranciers (ook afdeling Projecten) en professionalisering contractmanagement.

Verwerken gaat, naast het bijhouden van de door AM-Informatie beheerde datasets (geo, schema, fysiek, conditie, onderhoud en prestaties), werken vanuit de ingewonnen data. Dit gebeurt op basis van een logische ordening van gegevens en niet meer vanuit een leidend ICT systeem (bijv. BBMS, BBK/InfraAtlas/SAP). Resultaat moet zijn dat de gegevens zo in samenhang verwerkt worden dat geen verschillen meer zijn tussen de systemen.  

Verstrekken verzorgt de ontsluiting van onze informatie naar klanten/gebruikers afnemers en ondersteunt hen in het gebruik van de informatie. Dit doen we door middel van: 

 • Het beschikbaar stellen van klantspecifieke dashboards
 • Het beheren van informatieportalen waarin data en informatie van AM-Informatie integraal beschikbaar worden gesteld
 • Het innemen en beantwoorden van vragen van klanten en gebruikers van asset-informatie
 • Het analyseren van data en informatie en het geven van advies ter evaluatie en verbetering van ons asset management proces
 • Het versterken van datascience, advanced analytics, etc, in het ProRail asset management proces. 
   

De focus van Verstrekken ligt op de klant/gebruiker van onze data. Zij worden intensief betrokken bij de toepassing van onze dashboards, portalen en adviezen. De komende jaren staat Verstrekken aan de lat om data science en advanced analytics verder uit te bouwen om zodoende bij te dragen aan Data-driven asset management.

Operatie is opgedeeld in drie teams.

Eén team gaat zich concentreren op de relatie met de project aannemers. De scope daarvan zal zijn Nieuwbouw, Vervanging en Groot Onderhoud.
Voor dit team zal de nadruk de komende jaren liggen op het op projectmatige wijze bouwen aan een andere manier van samenwerking met de ingenieursbureaus en de projectaannemers en intern met de afdelingen Railtechniek en Bouwmanagement.
Het andere team gaat zich focussen op  Klein Onderhoud, Storingsherstel en Monitoring. Uitdagingen daar zijn om nieuwe contracten op het monitoringsdomein goed vorm te gaan geven en te groeien in storingsherstel.
Het derde team zal de gegevens vertalen naar informatie op maat en door 1 op 1 leveringen met diverse dashboard klanten ondersteunen in hun taak. Het opbouwen van advanced analytics is de komende jaren de uitdaging om in te groeien.

Vernieuwing

Het team van Vernieuwing creëert mogelijkheden en onderzoekt kansen voor de verdere (door)ontwikkeling van data en informatie over de spoorassets. We focussen ons daarbij op de middellange- en lange termijn. We zorgen daarmee dat de prestaties van de Asset-keten (ontwerpen, bouwen en beheren) en de Logistieke-keten (intern) in samenwerking met branchepartners verbetert. De ontwikkelingen vanuit het team zijn divers van aard, het kunnen pilots zijn, onderzoeken, maar ook concrete projectvoorstellen. Doel is dat ze allen bijdragen aan een betere (data gedreven) samenwerking, een betere prestatie van het spoor (reductie hinder/ verbeteren veiligheid) of efficiëntere uitvoering van werkzaamheden. Vanuit de visie en roadmap die we maken geven wij richting aan de digitalisering van de spoorbranche. Daarbij streven we naar een optimale match tussen klantwensen in de keten en beschikbare (nieuwe) technologieën.

De professionals in het team werken zelfstandig vanuit hun eigen expertise, maar ook samen aan vraagstukken in een kernteam. Met diverse interne collega’s van Vernieuwing en waar nodig ondersteunt door andere collega’s (vanuit ProRail) en/of externen werken we projectmatig aan verbeteringen.

Projecten

Het team van Projecten zorgt voor de succesvolle uitvoering en implementatie van alle projecten die in het teken staan van de digitalisering van de assetketen. Projecten maakt gebruik van portfoliomanagement om prioriteiten te stellen en keuzes te maken. Hierbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld de bijdrage van een project aan de strategische richting, het risico bij niet uitvoeren van een project en natuurlijk ook de business waarde van een project. Uiteraard met als doel een maakbaar en haalbaar project dat op tijd en binnen budget gerealiseerd wordt samen met en voor de klant!

In de uitvoering en realisatie van projecten werken we zoveel mogelijk met standaard  projectmanagement methodieken. Hierbij gebruiken we afhankelijk van het soort project een kort cyclische ‘agile’ aanpak of projectfasering gerichte ‘waterval’ aanpak.

Het team van Projecten beschikt over ervaren informatie specialisten, project- en implementatiemanagers die zich dedicated met projectenwerk bezig houden. De informatiespecialisten brengen de kennis en ervaring bij elkaar uit de verschillende informatie vakgebieden. Zodat de verschillende projecten in de portfolio succesvol gerealiseerd worden. De project- en implementatiemanagers trekken het project van start tot finish en zorgen voor resultaat en het realiseren van verandering. Hierbij staan acceptatie bij de stakeholders en gebruikers centraal.

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.