OTL spoor

Informatiestandaarden

OTL spoor staat voor Object Type Library. In deze bibliotheek vindt je de objectstructuur van ProRail. De OTL is zonder account voor iedereen toegankelijk. Voor het indienen van RFC's heb je wel een account nodig.

Ga naar de OTL

: OTL spoor

Het doel van een Object Type Library (OTL) is om binnen en buiten een bedrijf eenduidige definities centraal beschikbaar te stellen van concepten die verwijzen naar de echte wereld. Zo’n concept wordt ook wel ‘objecttype’ genoemd: het geeft een algemene beschrijving van zaken die je in de echte wereld tegen zou kunnen komen. Van die objecttypen kunnen in een OTL zaken als de definitie, kenmerken en onderlinge relaties worden geregistreerd. Deze definities kunnen gebruikt worden gedurende de gehele levenscyclus van een object (concept, ontwerp, realisatie, gebruik, onderhoud, sloop).

Een OTL beschrijft welke objecttypen er bestaan maar bevat geen informatie over individuele objecten (instanties). In een OTL zou je bijvoorbeeld de beschrijving van een ‘Viaduct’ kunnen vinden, maar je kunt er geen informatie vinden over een specifiek viaduct in de buitenwereld. Naast objecttypen kunnen in een OTL ook andere concepten worden beschreven, zoals: documenttypen, waardetypen, relaties en kenmerken die relateren aan de objecttypen.

Bekijk de handleiding. Heb je een vraag, mail ons.

Meer over:

Heb je een vraag?

Waar je ook een vraag over hebt, wij helpen je verder. Vul het formulier in, klik op verzenden en wij geven binnen vierentwintig uur antwoord!