OTL spoor

Informatiestandaarden

OTL spoor staat voor Object Type Library. In deze bibliotheek vindt je de objectstructuur van ProRail.

Ga naar de OTL

De OTL is zonder account voor iedereen toegankelijk. Voor het indienen van RFC's heb je een account nodig.

Het doel van een Object Type Library (OTL) is om binnen en buiten een bedrijf eenduidige definities centraal beschikbaar te stellen van concepten die verwijzen naar de echte wereld. Zo’n concept wordt ook wel ‘objecttype’ genoemd: het geeft een algemene beschrijving van zaken die je in de echte wereld tegen zou kunnen komen. Van die objecttypen kunnen in een OTL zaken als de definitie, kenmerken en onderlinge relaties worden geregistreerd. Deze definities kunnen gebruikt worden gedurende de gehele levenscyclus van een object (concept, ontwerp, realisatie, gebruik, onderhoud, sloop).

Een OTL beschrijft welke objecttypen er bestaan maar bevat geen informatie over individuele objecten (instanties). In een OTL zou je bijvoorbeeld de beschrijving van een ‘Viaduct’ kunnen vinden, maar je kunt er geen informatie vinden over een specifiek viaduct in de buitenwereld. Naast objecttypen kunnen in een OTL ook andere concepten worden beschreven, zoals: documenttypen, waardetypen, relaties en kenmerken die relateren aan de objecttypen.

Bekijk de handleiding.

  1. Voor technische support, mail naar support@moxio.com
  2. Voor inhoudelijke vragen, mail naar otl@prorail.nl

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.