Naiade

Naiade

Naiade is het bronsysteem waarin geografische en functionele gegevens van spoorobjecten worden beheerd.

Applicatie opstarten

Alleen ProRail medewerkers en Ingenieursbureaus kunnen via SSP toegang aanvragen.

In de Griekse mythologie zijn Naiaden waternimfen die de bron bewaken. De ‘bron’ bij ProRail herbergt geen water, maar data. Om precies te zijn gaat het hier om geografische en functionele gegevens van spoorobjecten, zoals een stootjuk of wissel. Deze gegevens worden beheerd in de applicatie die wij Naiade noemen.

Dergelijke informatie over de spoorinfrastructuur is nu bij ProRail verspreid over verschillende bronnen en is niet altijd eenduidig. Binnen de branche bestaat behoefte om functionele en geografische informatie geïntegreerd te gebruiken. Die data beschikbaar hebben is belangrijk voor alle partners die zich bezighouden met het spoor, of het nu om plannen, ontwerpen, bouwen, beheren en/of besturen gaat.

Zie Naiade als een grote database achter gegevensvertrekkers als Railmaps en de diverse mapservices. Om die reden hoef je geen toegang te hebben tot de Naiade applicatie om de informatie te kunnen inzien. Sterker nog, toegang tot de applicatie wordt alleen verstrekt wanneer je innames of uitgiften in Naiade moet doen. Of op een andere manier betrokken bent bij het Geïntegreerd Inwinnen programma.

Voor externen is enkel de validatieservice van Naiade van belang en niet de applicatie zelf. Met deze validatie services kunnen 1.2.4, 2.0 en binnenkort ook 5.0 IMX’en gevalideerd worden. Dit is nuttig voor IB’s die met de IMX’en moeten werken.

naiade3.png

Verbeteractie

Naiade integreert verschillende van de huidige bronnen in één bronsysteem voor functionele en geografische data. De spoorpartners kunnen hier gegevens inwinnen. Sommige partners leveren ook actuele data terug aan het systeem. Ingenieursbureaus leveren configuratiegegevens aan bij infrawijzigingen. Dit doen zij in de vorm van IMSpoor-bestanden (de IMX). InformatieModel Spoor geeft richtlijnen voor de uitwisseling van gegevens, zodat we binnen de spoorbranche één taal spreken. Naiade vervangt de BasisBeheerKaart en InfraAtlas.

naiade.jpg

Bronnen

De Basisbeheerkaart (BBK) bevat geografische info over de locatie, kwaliteit en gebruik van onder meer spoor, wissels en seinen, luchtfoto’s en geeft kadastrale informatie. InfraAtlas (IA) wordt nu door diverse partijen binnen de spoorsector gebruikt als bron van infrastructurele basis voor de treindienst, zoals bij het maken van de dienstregeling.

Resultaat

Door iedereen te voorzien van actuele, accurate en complete informatie faciliteren we betrouwbaar, veilig en efficiënt werken. Daarnaast geven we met Naiade antwoord op nieuwe informatievragen, vanuit bijvoorbeeld het Europese treinbeveiligingssysteem ERTMS, het incidentmanagementsysteem SpoorWeb en DDIO (Data Driven Infra Onttrekkingen). Deze genoemde systemen hebben data nodig die ze nu zelf – al dan niet handmatig – verkrijgen door gegevens uit bronnen als BBK, InfraAtlas, SIGMA en/of SAP te combineren. SpoorWeb bijvoorbeeld wil de exacte geografische positie van bediengebieden nodig voor de afhandeling van incidenten. Het combineren en ‘shoppen’ is met de komst van Naiade niet meer nodig. Die geïntegreerde gegevens worden gefaciliteerd aan deze afnemers. Uitwisselen van spoorse informatie is mogelijk. Voor de uitwisseling maakt Naiade gebruik van IMSpoorXML, een standaardformaat dat aansluit bij internationale standaarden als RailML. Naast een opslag functionaliteit levert Naiade ook een (externe) validatieservice. Niet gevalideerde en foute data komt niet in de bron, dit wordt grotendeels afgevangen door de validaties. Een controle door gespecialiseerde databeheerders en informatiespecialisten blijft hierin ook essentieel.

Wie doet het?

Binnen het Naiade projectteam werken medewerkers van ProRail, softwareleverancier CGI en RIGD-LOXIA samen aan het gewenste resultaat.

Wie heeft er baat bij?

Alle gebruikers en leveranciers van configuratiedata. Dat zijn mensen die gegevens over het spoor nodig hebben voor hun werk. Denk aan ingenieursbureaus, bouw- en onderhoudsaannemers en vervoerders.

Een screenshot van de applicatie Naiade.

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.