SpoorData.nl

Voor en door de branche

Het programma SpoorData van ProRail heeft als doel om alle partners in de spoorbranche te voorzien van de juiste, volledige, actuele en toegankelijke informatie over de infrastructuur.

Publieke informatie

Het Informatieportaal spoordata ontwikkelt door

Informatieportaal

Sinds 1 januari 2018 is het Informatieportaal Spoordata over gegaan naar beheer. Dat betekent echter niet dat we stilzitten. Het Informatieportaal ontwikkelt door!

Volgende belangrijke wens die gebruikers van het Informatieportaal Spoordata aangegeven hebben is het kunnen inzien van de aan de assets uitgevoerde onderhoudsactiviteiten.

Nieuws

In oktober jl. is project Grip Op Ondergrondse Infra afgerond.

In een tijdsbestek van zes jaar zijn in diverse deelprojecten de liggingsgegevens van kabels en leidingen zoals vastgelegd in zo’n 1.525 KabelSituatie-tekeningen (bijna 1400 km tracé) dankzij technieken zoals grondradar, radiodetectie en honderden proefsleuven, geïnventariseerd en daarna verbeterd en GIL-data (Geul Inhoud Lijsten) aangevuld en gecorrigeerd.

Daarnaast zijn honderden KS-tekeningen naar een hogere versie van het tekenvoorschrift gebracht, honderden objecten aan de KS toegevoegd en tientallen 10kV-tracés op tekening gezet.

Nieuws

Belofte maakt schuld! Zoals toegezegd in de Nieuwsbrief van juni van dit jaar zijn we aan de slag gegaan met ontwikkeling van de abonnementsfunctie en bulk download functie. Abonnementsfunctie

Je kunt nu voor iedere collectie van het Informatieportaal waarvoor je bent geautoriseerd een abonnement instellen.

Waarom een abonnementsfunctie?

Gebruikers hebben aangegeven dat ze graag op de hoogte willen blijven van wijzigingen in de informatie. Dit speelt vooral bij documenten, wanneer er een nieuwe versie is verschenen, maar ook bij objectdata. Bijvoorbeeld wanneer er wissels zijn weggehaald of gewijzigd.