SpoorData.nl

Voor en door de branche

Het programma SpoorData van ProRail heeft als doel om alle partners in de spoorbranche te voorzien van de juiste, volledige, actuele en toegankelijke informatie over de infrastructuur.

Publieke informatie

Het Informatieportaal spoordata ontwikkelt door

Informatieportaal

Sinds 1 januari 2018 is het Informatieportaal Spoordata over gegaan naar beheer. Dat betekent echter niet dat we stilzitten. Het Informatieportaal ontwikkelt door!

Volgende belangrijke wens die gebruikers van het Informatieportaal Spoordata aangegeven hebben is het kunnen inzien van de aan de assets uitgevoerde onderhoudsactiviteiten.

Nieuws

At ProRail, we have some tremendous challenges for the years ahead. On the one end, demand for railway transport is expected to grow with 27-45% towards 2030.

On the other end, we face the Paris climate agreement to reduce the carbon footprint of railway transport, and decreasing public budgets for rail.

So we need to run more trains, in a more sustainable way, at lower costs.

We believe that this requires, in addition to the changes in ‘traditional’ rail infrastructure, a digital transformation.

Bas van Wijhe

Weblog

Actieve signalering is het proces van het direct automatisch alarmeren van de Trein Dienst Leider op het moment dat er in zijn gebied een trein over een Quo Vadis of Hotbox rijdt waarbij een alarmwaarde wordt overschreden op het gebied van Aslast, Piekbelasting (vierkante wielen), Scheve belading, Heet wiel en/of Hete as.

Bij een alarmwaarde is er sprake van verhoogd ontsporingsrisico of risico op schade aan de infrastructuur of materieel.

De TDL heeft hiervoor per systeem en alarm een procedure: gecontroleerd tot stilstand op een plaats waar het kan, of een directe beheerste stop.