SpoorData.nl

Voor en door de branche

Het programma SpoorData van ProRail heeft als doel om alle partners in de spoorbranche te voorzien van de juiste, volledige, actuele en toegankelijke informatie over de infrastructuur.

Publieke informatie

Het Informatieportaal spoordata ontwikkelt door

Informatieportaal

Sinds 1 januari 2018 is het Informatieportaal Spoordata over gegaan naar beheer. Dat betekent echter niet dat we stilzitten. Het Informatieportaal ontwikkelt door!

Volgende belangrijke wens die gebruikers van het Informatieportaal Spoordata aangegeven hebben is het kunnen inzien van de aan de assets uitgevoerde onderhoudsactiviteiten.

Nieuws

Zoveel mogelijk van data uitgaan: dat is nodig om een kwalitatief goed Masterplan op te leveren.

Met behulp van de functionele foto schetst ProRail het toekomstige assetbeeld, om vervolgens logistieke analyses te maken en de logistieke modellen vast te stellen.

ProRail heeft Ja! gezegd tegen het Masterplan. Hiervoor moeten we integraal de klantvragen in kaart hebben en toetsen wat er wel en niet past, om zo eerder (2 tot 7 jaar vooruit) tot een integraal planning -en besluitvormingsproces te komen voor zowel de assets als de logistiek.

SIGMA Amersfoort

Weblog

In een land waar de beschikbare ruimte over het algemeen zeer beperkt is en waar de vraag naar een verruiming van de vervoerscapaciteit toeneemt, heeft ProRail de uitdagende taak om in deze vraag te voorzien.

Het spoor moet zich letterlijk in bochten (of liever gezegd 'bogen') wringen om van A naar B te kunnen.

Om met hoge snelheid veilig te kunnen rijden, zijn een goede geometrische basis en een deugdelijk ontwerp een vereiste.

Hiertoe beheert ProRail een landsdekkend model van de bestaande spoorligging in X-Y-en Z-coördinaten in de dataset PVS (Permanente Vastlegging Spoorgeometrie).