Informatieportaal

Het portaal voor een integrale weergave van alle asset data

RailDocs

Treinbeveiliging- en treinbeheersingsinformatie

RailMaps

ProRail-brede viewer voor geografische gegevens

BID manager

Weergave van de objectstructuur van ProRail

Rail Infra Catalogus (RIC)

Bevat ontwerpvoorschriften, tekenvoorschriften, richtlijnen, handleidingen en meer.

V&G dossier

Geeft toegang tot het ProRail V&G Dossier

Overdrachtsdossiers

Hier staan de overdrachtsdossiers van Projecten naar AM. Alleen intern te benaderen.

Geo informatieportaal

Specifieke viewers voor geografische gegevens. Je vindt hier ook de bekende cartotheek.

Mapservices

Handige services met geoinformatie voor gebruik in applicaties

Het Informatieportaal spoordata ontwikkelt door

De laatste Nieuwsbrief dateert alweer van september 2019. Reden hiervan is dat per 1 december de vaste Productowner van het Informatieportaal is vertrokken bij ProRail en er nog geen vaste opvolger bekend is. Inmiddels wordt er wel weer invulling gegeven aan de PO-rol en wordt er nog steeds gezocht naar een vaste invulling. Wat er de laatste periode is bijgekomen aan functionaliteit kun je lezen ...

mijlpaal

Data Driven Infra Onttrekkingen

Bij werkzaamheden aan het spoor bepalen Werkplekbeveiligers bij ProRail en de aannemerij handmatig welke onderdelen van het spoor buiten dienst moeten worden genomen (een infra-onttrekking) om veilig te kunnen werken. Data Driven Infra Onttrekkingen bestaat uit een algoritme die het maken van zo een infra onttrekking automatiseert, en daarbij de bijbehorende veiligheidsmaatregelen genereert. Hierdoor zijn de infra onttrekkingen en de veiligheidsmaatregelen snel beschikbaar, eenduidig en op maat worden voor zowel hele kleine onttrekkingen (bv. tbv storingsherstel) als grote projecten (tbv ontwikkeling of onderhoud). Door gebruik te maken van IM-spoor, is het mogelijk om de exacte ligging van de relevante infra-objecten te tonen op de kaart.

Aantoonbaar in control bij spoorstaafdefecten

Dankzij PUSH (Project UltraSoon Handmetingen) zijn we weer een stap verder in de strijd tegen spoorstaafdefecten. De handmetingen worden uitgevoerd nadat een ultrasoon meettrein op bepaald stuk spoor mogelijke defecten heeft gedetecteerd. Hierdoor kunnen ze nauwkeurig worden gemeten en geclassificeerd.