SpoorData.nl

Voor en door de branche

Deze website wordt omgebouwd tot de ingang naar alle door AM-Informatie beheerde asset data en nieuws over ontwikkelingen zoals het Lerend netwerk. De eerste stap in de ombouw is het aanbieden van een directe links naar verschillende portalen waarin asset informatie te vinden is. De komende tijd vindt er regelmatig een update plaats van deze website. Laat ons gerust via het contactformulier weten wat je er van vindt.

Informatieportaal

Het portaal voor een een integrale weergave van alle asset data

RailDocs

Treinbeveiliging- en treinbeheersingsinformatie

RailMaps

ProRail-brede viewer voor geografische gegevens

BID manager

Weergave van de objectstructuur van ProRail

OTL manager

In de OTL (Object type library) wordt de OTL Spoor gepubliceerd

Geo informatieportaal

Specifieke viewers voor geografische gegevens

V&G dossier

Geeft toegang tot het ProRail V&G Dossier

Lerend netwerk

Samenwerken en leren in de keten

ArcGIS Mapservices

Handige services om zelf informatie op te halen

Veelgestelde vragen

Heb je een antwoord nodig?

Het Informatieportaal spoordata ontwikkelt door

Informatieportaal

Sinds 1 januari 2018 is het Informatieportaal Spoordata over gegaan naar beheer. Dat betekent echter niet dat we stilzitten. Het Informatieportaal ontwikkelt door!

Volgende belangrijke wens die gebruikers van het Informatieportaal Spoordata aangegeven hebben is het kunnen inzien van de aan de assets uitgevoerde onderhoudsactiviteiten.

Nieuws

In oktober jl. is project Grip Op Ondergrondse Infra afgerond.

In een tijdsbestek van zes jaar zijn in diverse deelprojecten de liggingsgegevens van kabels en leidingen zoals vastgelegd in zo’n 1.525 KabelSituatie-tekeningen (bijna 1400 km tracé) dankzij technieken zoals grondradar, radiodetectie en honderden proefsleuven, geïnventariseerd en daarna verbeterd en GIL-data (Geul Inhoud Lijsten) aangevuld en gecorrigeerd.

Daarnaast zijn honderden KS-tekeningen naar een hogere versie van het tekenvoorschrift gebracht, honderden objecten aan de KS toegevoegd en tientallen 10kV-tracés op tekening gezet.

Nieuws

Belofte maakt schuld! Zoals toegezegd in de Nieuwsbrief van juni van dit jaar zijn we aan de slag gegaan met ontwikkeling van de abonnementsfunctie en bulk download functie. Abonnementsfunctie

Je kunt nu voor iedere collectie van het Informatieportaal waarvoor je bent geautoriseerd een abonnement instellen.

Waarom een abonnementsfunctie?

Gebruikers hebben aangegeven dat ze graag op de hoogte willen blijven van wijzigingen in de informatie. Dit speelt vooral bij documenten, wanneer er een nieuwe versie is verschenen, maar ook bij objectdata. Bijvoorbeeld wanneer er wissels zijn weggehaald of gewijzigd.