Informatieportaal

Het portaal voor een integrale weergave van alle asset data

RailDocs

Treinbeveiliging- en treinbeheersingsinformatie

RailMaps

ProRail-brede viewer voor geografische gegevens

BID manager

Weergave van de objectstructuur van ProRail (momenteel geeft inlog een probleem, klik hier)

Rail Infra Catalogus (RIC)

Bevat ontwerpvoorschriften, tekenvoorschriften, richtlijnen, handleidingen en meer.

V&G dossier

Geeft toegang tot het ProRail V&G Dossier

Overdrachtsdossiers

Hier staan de overdrachtsdossiers van Projecten naar AM. Alleen intern te benaderen.

Geo informatieportaal

Specifieke viewers voor geografische gegevens. Je vindt hier ook de bekende cartotheek.

Mapservices

Handige services met geoinformatie voor gebruik in applicaties

5D Digital twin

De Virtual Twin is een digitale representant van de werkelijke wereld. Dit als basis voor de informatiesystemen waarmee we de kernprocessen van ProRail besturen. Door de 3-dimensionale representatie is de digitale variant ten eerste een kopie van de werkelijke wereld, maar het is meer dan dat. De Digital Twin representeert .... lees meer over dit prachtige onderwerp door op onderstaande link te klikken.

Het Informatieportaal spoordata Gebruikersonderzoek

Ook in 2020 ontwikkelt het Informatieportaal spoordata door!
In de periode februari-maart 2020 is er onder de gebruikers van het Informatieportaal Spoordata een gebruikersonderzoek gehouden.
De resultaten hiervan kun je lezen in de Nieuwsbrief die je kunt openen middels de link.
Ze zijn ook te downloaden als PDF bestand. De link hiervoor vind je onderaan de Nieuwsbrief.
Zoals je ziet, ook in 2020 is het Informatieportaal Spoordata volop in beweging!

Het Informatieportaal spoordata ontwikkelt door

De laatste Nieuwsbrief dateert alweer van september 2019. Reden hiervan is dat per 1 december de vaste Productowner van het Informatieportaal is vertrokken bij ProRail en er nog geen vaste opvolger bekend is. Inmiddels wordt er wel weer invulling gegeven aan de PO-rol en wordt er nog steeds gezocht naar een vaste invulling. Wat er de laatste periode is bijgekomen aan functionaliteit kun je lezen ...

mijlpaal

Data Driven Infra Onttrekkingen

Bij werkzaamheden aan het spoor bepalen Werkplekbeveiligers bij ProRail en de aannemerij handmatig welke onderdelen van het spoor buiten dienst moeten worden genomen (een infra-onttrekking) om veilig te kunnen werken. Data Driven Infra Onttrekkingen bestaat uit een algoritme die het maken van zo een infra onttrekking automatiseert, en daarbij de bijbehorende veiligheidsmaatregelen genereert. Hierdoor zijn de infra onttrekkingen en de veiligheidsmaatregelen snel beschikbaar, eenduidig en op maat worden voor zowel hele kleine onttrekkingen (bv. tbv storingsherstel) als grote projecten (tbv ontwikkeling of onderhoud). Door gebruik te maken van IM-spoor, is het mogelijk om de exacte ligging van de relevante infra-objecten te tonen op de kaart.

Geïntegreerd Inwinnen: De kracht van data, het nieuwe goud

De reiziger en het goederenvervoer stellen steeds meer eisen aan de rail infrastructuur. We werken aan 30% extra capaciteit op het spoor naar 2030. De transitie van werken met tekeningen naar slim werken met data gedreven processen is hiervoor randvoorwaardelijk. Dit is een sector ontwikkeling die aansluit op de wereldwijde trend naar meer geo-data gebaseerde kennissystemen. Geïntegreerd Inwinnen zorgt er, in samenwerking met de Ingenieursbureaus, voor dat het treinbeveiligingsontwerp in (geografische) data beschikbaar komt voor al onze interne en externe gebruikers. In het filmpje (link hieronder) wordt het belang van Geïntegreerd Inwinnen voor zowel ProRail als de Spoorbranche toegelicht door klanten en Ingenieursbureaus.