Plandix

Applicatie

Met Plandix maakt Plancoördinatie ProRail AM AO&I een planning van de integrale gegevensuitwisseling van projecten en de landelijke leveringen t.b.v. de dienstregeling van ProRail.

Ga naar de applicatie Project aanmelden

Expertise vanuit verschillende ProRail afdelingen worden hiervoor bijeengebracht. Plandix is direct toegankelijk voor iedereen met een ProRail account of ProRail Extern account (Azure AD).

Aanmelden ProRail project

Zodra je een project start, initieer je de gegevensleveringen van jouw project door deze aan te melden via plancoordinatie@prorail.nl. De vastgelegde gegevensuitwisselingsplanning (GUP) wordt dan voor jouw project gemaakt en is voor de verschillende gebruikers (ingenieursbureaus, ProRail afdelingen, derden) de set aan bindende afspraken om producten op gespecificeerde momenten uit te wisselen en/of op te leveren.

Gegevensuitwisseling van ProRail projecten

Op basis van de aanmelding levert de plancoördinator een GegevensUitwisselingsPlanning (GUP) of een advies met alternatieve mogelijkheden. Rekening houdend met de geldende procedures (met name PRC00065) wordt per project de impact bepaald en een gegevensuitwisselingsplan op maat gemaakt.

Wijzigingen in Project

Als zich tijdens de uitvoering van het project wijzigingen voordoen die gevolgen kunnen hebben voor de GUP, kun je direct contact opnemen met plancoördinatie. Er kan dan een aangepast GUP opgesteld worden. Dit na afstemming in de zogenaamde Expertise Groep (EG) waar diverse experts van disciplines van de (ontwerp)gegevensketen zijn vertegenwoordigd. Hier worden de (on)mogelijkheden besproken als gevolg van latere levering van gegevens.

Niet tijdig leveren van Gegevens

Bij niet-tijdige levering van gegevens kunnen wij, na herhaald triggeren voor tijdige levering gegevens, projecten uit de planning halen. RSE/PRM kan dan escaleren naar het zogenaamde Indienststellingoverleg, waar de uiteenlopende gebruikers van infra-informatie zijn vertegenwoordigd.

Afnemers gegevensuitwisselingsplanning

Projectmanagers, rail system engineers, ingenieursbureaus, infra beschikbaarheidsplanners en alle afnemers van periodieke infragegevensleveringen willen op de hoogte zijn van de status van de gegevens van een project.

Planning bekijken

Meekijken in het plannings- en vastleggingssysteem PLANDIX, en zo op de hoogte blijven van de status van de gegevens van een project? Dat is mogelijk! Plandix is direct toegankelijk voor iedereen met een ProRail account of ProRail Extern account (Azure AD).

Vragen?

Mail ons!

Meer veelgestelde vragen

Nieuwsberichten Plandix

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.