Nieuws

Het Informatieportaal spoordata ontwikkelt door. Wat is nieuw?

Op 20 maart 2019 is er weer een belangrijke functionaliteit live gegaan in het Informatieportaal SpoorData, weergave van de lineaire kenmerken.

In de Objectenbrowser kon je de lineaire kenmerken van spoortakken al langer opvragen. Door deze te koppelen aan het Informatieportaal kun je die kenmerken nu ook in het Informatieportaal bekijken.

Op 30 januari 2019 gingen de trossen los van het 2019-programma van het lerend netwerk SpoorData. Tijdens de kick-off startten vijf verbeterteams met evenzoveel vraagstukken, waarvan één team een doorstart maakte vanuit het ontwikkeltraject in 2018. Naast vertegenwoordigers van ProRail en

Op 4 december 2018 vond in Railcenter in Amersfoort de 4e Asset Informatie Carrousel plaats, met een brede vertegenwoordiging van mensen die in de spoorsector met assetdata werken. Thymo van den Brug van ProRail lichtte de roadmap digitalisering assetketen van ProRail toe. Deze roadmap vormde de context waarbinnen vier gemengde verbeterteams binnen het lerend netwerk SpoorData een half jaar aan de slag zijn geweest om een vraagstuk binnen deze context een stap verder te brengen.

Deze verbeterteams presenteerden tijdens de bijeenkomst hun bevindingen en resultaten. Voor 2019 werden vijf nieuwe verbeterteams samengesteld, met vier nieuwe vraagstukken.

In oktober jl. is project Grip Op Ondergrondse Infra afgerond.

In een tijdsbestek van zes jaar zijn in diverse deelprojecten de liggingsgegevens van kabels en leidingen zoals vastgelegd in zo’n 1.525 KabelSituatie-tekeningen (bijna 1400 km tracé) dankzij technieken zoals grondradar, radiodetectie en honderden proefsleuven, geïnventariseerd en daarna verbeterd en GIL-data (Geul Inhoud Lijsten) aangevuld en gecorrigeerd.

Daarnaast zijn honderden KS-tekeningen naar een hogere versie van het tekenvoorschrift gebracht, honderden objecten aan de KS toegevoegd en tientallen 10kV-tracés op tekening gezet.

Belofte maakt schuld! Zoals toegezegd in de Nieuwsbrief van juni van dit jaar zijn we aan de slag gegaan met ontwikkeling van de abonnementsfunctie en bulk download functie. Abonnementsfunctie

Je kunt nu voor iedere collectie van het Informatieportaal waarvoor je bent geautoriseerd een abonnement instellen.

Waarom een abonnementsfunctie?

Gebruikers hebben aangegeven dat ze graag op de hoogte willen blijven van wijzigingen in de informatie. Dit speelt vooral bij documenten, wanneer er een nieuwe versie is verschenen, maar ook bij objectdata. Bijvoorbeeld wanneer er wissels zijn weggehaald of gewijzigd.

Pagina's