Nieuws

In oktober jl. is project Grip Op Ondergrondse Infra afgerond.

In een tijdsbestek van zes jaar zijn in diverse deelprojecten de liggingsgegevens van kabels en leidingen zoals vastgelegd in zo’n 1.525 KabelSituatie-tekeningen (bijna 1400 km tracé) dankzij technieken zoals grondradar, radiodetectie en honderden proefsleuven, geïnventariseerd en daarna verbeterd en GIL-data (Geul Inhoud Lijsten) aangevuld en gecorrigeerd.

Daarnaast zijn honderden KS-tekeningen naar een hogere versie van het tekenvoorschrift gebracht, honderden objecten aan de KS toegevoegd en tientallen 10kV-tracés op tekening gezet.

Belofte maakt schuld! Zoals toegezegd in de Nieuwsbrief van juni van dit jaar zijn we aan de slag gegaan met ontwikkeling van de abonnementsfunctie en bulk download functie. Abonnementsfunctie

Je kunt nu voor iedere collectie van het Informatieportaal waarvoor je bent geautoriseerd een abonnement instellen.

Waarom een abonnementsfunctie?

Gebruikers hebben aangegeven dat ze graag op de hoogte willen blijven van wijzigingen in de informatie. Dit speelt vooral bij documenten, wanneer er een nieuwe versie is verschenen, maar ook bij objectdata. Bijvoorbeeld wanneer er wissels zijn weggehaald of gewijzigd.

Onze collega Roelof Boekhold heeft de Geo Prestige Award 2018 in de wacht gesleept. Er waren drie genomineerden.

Roelof, in het dagelijks leven Procesleider Basisbeheerkaart/BGT bij ProRail, werd voorgedragen omdat hij met een enorme drive hoogwaardige 3D-informatie weet te vergaren voor de spoorbranche.

Daarnaast zocht hij actief en succesvol de publiciteit, en was hij zelfs in het NOS Journaal aan toe.

Alle informatie over alle objecten op en rond het spoor - van spoorstaaf, bovenleidingportalen en seinen tot en met hectometerpaaltjes - in één overzichtelijke database.

Dat is het einddoel van het project ‘geïntegreerd inwinnen’, een mooie samenwerking tussen AM en ICT.

De voordelen: snel toegang tot betere en volledige informatie.

Half november waren er twee bijeenkomsten met ProRailers en externe partijen om informatie te delen over geïntegreerd inwinnen.

Hoe zorgen we in de spoorse sector gezamenlijk voor toegankelijke, vindbare assetinformatie, die altijd klopt en kwalitatief hoogwaardig, zonder informatieverlies wordt overgedragen tussen elke projectfase?

ProRail werkt samen met haar marktpartners in het lerend netwerk SpoorData aan deze vraagstukken.

Op dinsdag 4 december a.s. hoor je tijdens de 4e Asset Informatie Carrousel over de resultaten uit dit netwerk en deelt ProRail de actuele stand van haar Roadmap Digitalisering Assetketen.

Binnen het lerend netwerk SpoorData werken in 2018 vier gemengde verbeterteams aan betrouwbare en toegankelijke assetinformatie op het spoor.

Elk verbeterteam bestaat uit vertegenwoordigers van ProRail, aannemers en ingenieursbureaus.

In vier reflectiesessies in juni, september, oktober en november werkten zij volgens de systeemgerichte verbeteraanpak aan duurzame oplossingen voor vier vraagstukken op het gebied van spoordata.

Tijdens de Asset Informatie Carrousel op 4 december delen zij hun resultaten.

Pagina's