Waar gaat uw vraag over?

Selecteer een onderwerp om de vragen en antwoorden over dit onderwerp te zien.

Informatieportaal Spoordata

Top 3 veelgestelde vragen

Datacollecties die zijn ontsloten, worden elke 24 uur ververst met vrijgegeven data uit de bron. De gegevens die worden getoond zijn zo nooit meer dan 24 uur oud, mits deze data ook in de bron is vrijgegeven (geupdate). 

Medewerkers van ProRail en een door ProRail erkende aannemer, ingenieursbureau of vervoerder, kunnen gratis, 24x7 en op elk apparaat gebruik maken van het Informatieportaal SpoorData.

Toegang aanvragen

Interne ProRail medewerkers hebben direct toegang tot het Informatieportaal vanaf hun werkplek en met een ProRail account.Andere gebruikers (erkend als partner of leverancier van ProRail) moeten een account aanvragen (de verwerkingstijd is enkele werkdagen). Account aanvragen voor het Informatieportaal.

Meer over de erkenningsregeling van ProRail Autorisaties

Er worden autorisaties afgegeven in de volgende rollen waarvoor verschillende autorisatieregels gelden:

 • Onderhoudsaannemer - Bepaalde collecties en delen van data zijn alleen toegankelijk t.a.v. het contractgebied waar de onderaannemer verantwoordelijk is, zoals bijv.: alleen storingen van het eigen contractgebied zijn zichtbaar, andere storingen niet.
 • Projectaannemer - Bepaalde collecties en data zijn niet beschikbaar. Zo heeft deze rol geen toegang tot de datacollectie Storingen. Ingenieursbureau -Bepaalde collecties en data zijn niet beschikbaar. Zo heeft deze rol geen toegang tot de datacollectie Storingen.
 • Derden -Bepaalde collecties en data zijn niet beschikbaar. Zo heeft deze rol geen toegang tot de datacollectie Storingen. In het profiel waarmee is ingelogd in het Informatieportaal zal de rol zichtbaar worden (dit staat op de planning om ontwikkeld te worden). 

Het portaal is continu in ontwikkeling en zal stap voor stap nieuwe (delen van) collecties ontsluiten. De eerste ontsloten collecties zijn:

 • Fysieke objecten (alias assets of equipments)
 • Tekeningen en documenten (alias locatiegebonden documenten)
 • Storingen.

Kijk in het Informatieportaal bij 'Collecties en Bronnen' om te zien welke collecties zijn ontsloten en een indicatie van de toekomstig te ontsluiten collecties. De weergegeven data wordt rechtstreeks uit de bronnen opgehaald en is 1 op 1 overgenomen, lege velden uit een bronsysteem worden niet weergegeven in het Informatieportaal.

Het kan zijn dat je niet bent geautoriseerd om bepaalde data te zien. Lees meer over Toegang en autorisaties

Informatie wordt elke nacht bijgewerkt uit het bronsysteem (SAP). Dus de informatie kan maximaal 24 uur achterlopen.

Wilt u de meest recente informatie, kijk dan in SAP Storingen / UI5. 

Het Informatieportaal toont de data zoals deze in de bronsytemen zijn opgeslagen. Zo worden alle fysieke configuratiedata van de assets (equipments) in het Informatieportaal getoond, zoals deze zijn vastgelegd in het bronsysteem SAP EAM.

Meer informatie over datacollecties, bronnen en hun weergave in het portaal, vind je in 'Over het Informatieportaal

De werking van het Informatieportaal Spoordata is in een korte instructievideo na te slaan.

Bekijk de instructievideo van Informatieportaal Spoordata

Gegevenssets

Fysiek objectgegevens

Antwoord: U kunt de betekenis van de verschillende coderingen bij de verschillende objectsoorten vinden in de BID-manager.

Als u nog geen toegang heeft kunt u hiervoor een account aanvragen via: https://prorail.moxio.com.

Deze applicatie is zowel voor interne- als externe gebruikers  toegankelijk.

Antwoord: U kunt de object structuur vinden in de BID-manager.

Als u nog geen toegang heeft kunt u hiervoor een account aanvragen via: https://prorail.moxio.com.

Deze applicatie is zowel voor interne- als externe gebruikers  toegankelijk.

Storingsgegevens

Informatie wordt elke nacht bijgewerkt uit het bronsysteem (SAP). Dus de informatie kan maximaal 24 uur achterlopen.

Wilt u de meest recente informatie, kijk dan in SAP Storingen / UI5. 

Onderhoudsgegevens

Dit kan komen doordat:

 • de maandelijkse update met deze informatie nog niet heeft plaatsgevonden of;
 • de PGO spooronderhoudsaannemer heeft het onderhoud uitgevoerd, maar niet terug gekoppeld aan ProRail of;
 • de PGO aannemer heeft het onderhoud niet uitgevoerd

ILS staat voor Informatie Levering Specificatie en zijn de vastgelegde afspraken tussen ProRail en PGO spooronderhoudsaannemers met betrekking tot definitie en uitwisseling van informatie. Die afspraken zijn gemaakt voor ILS Configuratiedata, Storingsdata, Conditiedata en Onderhoudsdata.

In overzicht Voortgang en registratie ILS en ROCI is weergegeven welke ILS in tijd en PGO gebied is geleverd.https://prorailbv.sharepoint.com/teams/P2015_0088/SpoorData/Overzicht%20...

Definitie zoals vermeld in de BID00012-V013: Kleinschalig Onderhoud (KO) voorziet in de activiteiten die noodzakelijk zijn om de prestaties op het gebied van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid te realiseren. Het gaat zowel om cyclische als incidentele onderhoudsactiviteiten. Grootschalig onderhoud (GO) bevat die activiteiten die nodig zijn om de kwaliteit van de infrastructuur te handhaven en de levensduur op de lange en middellange termijn te realiseren.

Onderhoudsdata wordt elke tweede week van de maand geupdate. In de toekomst komt er digitale koppeling met SAP EAM en wordt de informatie dagelijks geupdate.

 

Alle regelgeving is te vinden in de Rail Infra Catalogus van ProRail.
Middels de Rail infra Catalogus zijn altijd de meest actuele regels en bedrijfsvoorschriftenvoorschriften rond infraproducten beschikbaar. Deze regels en bedrijfsvoorschriften worden bindend zodra ze deel uitmaken van een contract tussen ProRail en een leverancier.
De Railinfra Catalogus is niet publiekelijk toegankelijk. Middels onderstaande link kunt u toegang aanvragen.

https://www.prorail.nl/leveranciers/praktische-informatie/applicaties-aanvragen/railinfracatalogus

Fysiek objectgegevens

Antwoord: U kunt de betekenis van de verschillende coderingen bij de verschillende objectsoorten vinden in de BID-manager.

Als u nog geen toegang heeft kunt u hiervoor een account aanvragen via: https://prorail.moxio.com.

Deze applicatie is zowel voor interne- als externe gebruikers  toegankelijk.

Antwoord: U kunt de object structuur vinden in de BID-manager.

Als u nog geen toegang heeft kunt u hiervoor een account aanvragen via: https://prorail.moxio.com.

Deze applicatie is zowel voor interne- als externe gebruikers  toegankelijk.

Storingsgegevens

Informatie wordt elke nacht bijgewerkt uit het bronsysteem (SAP). Dus de informatie kan maximaal 24 uur achterlopen.

Wilt u de meest recente informatie, kijk dan in SAP Storingen / UI5. 

Onderhoudsgegevens

Dit kan komen doordat:

 • de maandelijkse update met deze informatie nog niet heeft plaatsgevonden of;
 • de PGO spooronderhoudsaannemer heeft het onderhoud uitgevoerd, maar niet terug gekoppeld aan ProRail of;
 • de PGO aannemer heeft het onderhoud niet uitgevoerd

ILS staat voor Informatie Levering Specificatie en zijn de vastgelegde afspraken tussen ProRail en PGO spooronderhoudsaannemers met betrekking tot definitie en uitwisseling van informatie. Die afspraken zijn gemaakt voor ILS Configuratiedata, Storingsdata, Conditiedata en Onderhoudsdata.

In overzicht Voortgang en registratie ILS en ROCI is weergegeven welke ILS in tijd en PGO gebied is geleverd.https://prorailbv.sharepoint.com/teams/P2015_0088/SpoorData/Overzicht%20...

Definitie zoals vermeld in de BID00012-V013: Kleinschalig Onderhoud (KO) voorziet in de activiteiten die noodzakelijk zijn om de prestaties op het gebied van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid te realiseren. Het gaat zowel om cyclische als incidentele onderhoudsactiviteiten. Grootschalig onderhoud (GO) bevat die activiteiten die nodig zijn om de kwaliteit van de infrastructuur te handhaven en de levensduur op de lange en middellange termijn te realiseren.

Onderhoudsdata wordt elke tweede week van de maand geupdate. In de toekomst komt er digitale koppeling met SAP EAM en wordt de informatie dagelijks geupdate.

 

Alle regelgeving is te vinden in de Rail Infra Catalogus van ProRail.
Middels de Rail infra Catalogus zijn altijd de meest actuele regels en bedrijfsvoorschriftenvoorschriften rond infraproducten beschikbaar. Deze regels en bedrijfsvoorschriften worden bindend zodra ze deel uitmaken van een contract tussen ProRail en een leverancier.
De Railinfra Catalogus is niet publiekelijk toegankelijk. Middels onderstaande link kunt u toegang aanvragen.

https://www.prorail.nl/leveranciers/praktische-informatie/applicaties-aanvragen/railinfracatalogus

Locatiegebonden documenten

Antwoord: Om de juiste versie te kunnen zien, dient u de datum aan te passen in railDocs.

Standaard staat de datum op heden, maar u kunt ook een datum in de toekomst aangeven.

Indien u de datum niet aanpast dan kunt u alle versies (bestaand en in de toekomst) zien door op het klokje te selecteren.

Beveiligingsdocumentatie

Kies het overzicht OBE bladen in railDocs. In het overzicht tekeningen staat naast de dossiers (SWOD dossiernamen) een bolletje met pijl omlaag. Als u hierop klikt en er is een lopend project wordt de melding 'Toon de projectinformatie' getoond. Als u daarop klikt ziet u het ProRailprojectnummer met de Indienststellingsdatum (IDS) . Zie de afbeelding hiernaast. Klik op de afbeelding om deze groter weer te geven.

Als er naast het OBE blad een "monitor" staat en u klikt daarop,  ziet u een overzicht kaartje, dit is de ironviewer. Als u nu op een symbool klikt, vindt u de kenmerken van dit symbool, een overzichtskaartje en kunt u de luchtfoto openen. Klik op de afbeelding rechts voor een grotere weergave. 

Een SWOD is een verzameling van tekeningen die samen een Seinwezen Overzicht Dossier vormen. Een SWOD kan bestaan uit Overzicht Baan Empalcements (OBE), Overzicht Retourleiding (OR) en Overzicht Seinbeelden (OS). 

Bij tekeningen waarvan verschillende versies worden beheerd is een klok-icoontje weergegeven. Door op dit icoontje te klikken worden alle beschikbare versies van een tekening getoond. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave. 

U kunt in railDocs voor het SWOD een eigen abonnement beheren, dit kunt u doen door op de gewenste post een vinkje te zetten. U kunt ook kiezen voor de As-built, To-build situaties of voor beide versies, u zet dan hier ook een vinkje. U krijgt dan automatisch een mail, als er een nieuwe versie beschikbaar is. Klik op de afbeelding rechts voor een grotere weergave.

U kunt zoeken op een SWOD (Seinwezen Overzicht Dossier), apart op Overzicht Baan en Emplacementtekeningen (OBE), Overzicht Retourleidingen (OR) en op Overzicht Seinbeelden (OS). 

Om het juiste SWOD te kunnen vinden, kunt u het best zoeken op Documentnaam. 

Dat komt door de "datum geldig" die in de toekomst ligt. U kunt de datum "geldig op" vullen met een datum in de toekomst, bijvoorbeeld door het jaartal te verhogen. Klik op de afbeelding rechts voor een grotere weergave. 

Beveiligingsdocumentatie

Kies het overzicht OBE bladen in railDocs. In het overzicht tekeningen staat naast de dossiers (SWOD dossiernamen) een bolletje met pijl omlaag. Als u hierop klikt en er is een lopend project wordt de melding 'Toon de projectinformatie' getoond. Als u daarop klikt ziet u het ProRailprojectnummer met de Indienststellingsdatum (IDS) . Zie de afbeelding hiernaast. Klik op de afbeelding om deze groter weer te geven.

Als er naast het OBE blad een "monitor" staat en u klikt daarop,  ziet u een overzicht kaartje, dit is de ironviewer. Als u nu op een symbool klikt, vindt u de kenmerken van dit symbool, een overzichtskaartje en kunt u de luchtfoto openen. Klik op de afbeelding rechts voor een grotere weergave. 

Een SWOD is een verzameling van tekeningen die samen een Seinwezen Overzicht Dossier vormen. Een SWOD kan bestaan uit Overzicht Baan Empalcements (OBE), Overzicht Retourleiding (OR) en Overzicht Seinbeelden (OS). 

Bij tekeningen waarvan verschillende versies worden beheerd is een klok-icoontje weergegeven. Door op dit icoontje te klikken worden alle beschikbare versies van een tekening getoond. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave. 

U kunt in railDocs voor het SWOD een eigen abonnement beheren, dit kunt u doen door op de gewenste post een vinkje te zetten. U kunt ook kiezen voor de As-built, To-build situaties of voor beide versies, u zet dan hier ook een vinkje. U krijgt dan automatisch een mail, als er een nieuwe versie beschikbaar is. Klik op de afbeelding rechts voor een grotere weergave.

U kunt zoeken op een SWOD (Seinwezen Overzicht Dossier), apart op Overzicht Baan en Emplacementtekeningen (OBE), Overzicht Retourleidingen (OR) en op Overzicht Seinbeelden (OS). 

Om het juiste SWOD te kunnen vinden, kunt u het best zoeken op Documentnaam. 

Dat komt door de "datum geldig" die in de toekomst ligt. U kunt de datum "geldig op" vullen met een datum in de toekomst, bijvoorbeeld door het jaartal te verhogen. Klik op de afbeelding rechts voor een grotere weergave. 

Werking overige systemen

SAP

Nee, het goedkeuringsformulier voor vervallen tekeningen hoeft niet meer meegeleverd te worden.  

Het projectnummer in de kenmerken van het document houdt in dat dit project het document het laatst heeft gewijzigd. 

Het opleveren van tekeningen voor kabels en leidingen gebeurt over het algemeen aan het einde van het project. Er kan voor gekozen worden om dit als een apart deelproject aan te maken met de laatste IDS datum . Bij grote projecten wordt meestal  een configuratiebeheersplan voor kabels & leidingen opgesteld, waarin ook moet worden opgenomen hoe om te gaan met het maken van de PSB in SAP PLM en de levering van de tekeningen. 

Nee, de GIL is een aparte database en niet opgeslagen bij het document. De GIL lijst kan worden gedownload in de functie "download GIL lijst" 

Als je een time-out hebt, dan kan het zijn dat de gegevens verloren gaan en je weer opnieuw moet beginnen. 

Ja, in principe moet de ontwerper dit zelf uitzoeken en zal het over het algemeen logisch moeten zijn. Mocht hij/zij er niet uitkomen, dan contact opnemen met de regio om dit verder uit te zoeken. Zie ook de BID00007 in de RIC of in de BID-manager. 

Nee, je ontvangt geen bestelnummer meer, de bestelling vindt plaats op een deelproject. 

Eerst zelf zoeken naar alle benodigde documenten en in de transferlijst zetten en daarna nog kijken welke documenten aan het object zijn gekoppeld die mogelijk zijn vergeten is een logische werkwijze. De objectkoppeling is namelijk vaak niet volledig. Alleen de documenten gebruiken die al aan het object gekoppeld zijn, is niet voldoende. 

railDocs

Top 3 veelgestelde vragen

Dit gebeurt alleen vanaf een ProRail werkplek. We kennen de oorzaak maar een fix is complex. Hieraan wordt gewerkt. U kunt uw vraag mailen aan loket@rigd-loxia.nl of via de mogelijkheid onderaan deze pagina.

De werkwijze is als volgt;
 -U logt in in Raildocs door de knop Aanmelden te gebruiken.
- U wordt doorgesluisd naar de waar u gebruikersnaam (EX_Arc_MennovL) en wachtwoord invult. Dit wachtwoord verandert in principe niet. Vervolgens moet u een code invullen, aan de hand van een door u bedacht figuurtje in het Gridtokenraster. Het is belangrijk dat u het figuurtje dat u bedacht hebt voor deze grid goed onthoudt. Want dat figuurtje hebt u gekozen verandert niet. De code die u hier invult verandert iedere inlog, omdat de Grid iedere keer verandert.
Voor meer informatie zie onze helppagina in Raildocs of

https://confluence.rigd-loxia.nl/display/RAILD/Inloginstructie+ProRail+EX_-account

Kies het overzicht OBE bladen in railDocs. In het overzicht tekeningen staat naast de dossiers (SWOD dossiernamen) een bolletje met pijl omlaag. Als u hierop klikt en er is een lopend project wordt de melding 'Toon de projectinformatie' getoond. Als u daarop klikt ziet u het ProRailprojectnummer met de Indienststellingsdatum (IDS) . Zie de afbeelding hiernaast. Klik op de afbeelding om deze groter weer te geven.

Als er naast het OBE blad een "monitor" staat en u klikt daarop,  ziet u een overzicht kaartje, dit is de ironviewer. Als u nu op een symbool klikt, vindt u de kenmerken van dit symbool, een overzichtskaartje en kunt u de luchtfoto openen. Klik op de afbeelding rechts voor een grotere weergave. 

Bij tekeningen waarvan verschillende versies worden beheerd is een klok-icoontje weergegeven. Door op dit icoontje te klikken worden alle beschikbare versies van een tekening getoond. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave. 

Probeer eens met F5 of alt+F5 (refresh), Helpt dit niet dan graag even contact opnemen met ServiceDesk@rigd-loxia.nl of via het indienen van een vraag via onder aan deze pagina.

U kunt in railDocs voor het SWOD een eigen abonnement beheren, dit kunt u doen door op de gewenste post een vinkje te zetten. U kunt ook kiezen voor de As-built, To-build situaties of voor beide versies, u zet dan hier ook een vinkje. U krijgt dan automatisch een mail, als er een nieuwe versie beschikbaar is. Klik op de afbeelding rechts voor een grotere weergave.

U kunt zoeken op een SWOD (Seinwezen Overzicht Dossier), apart op Overzicht Baan en Emplacementtekeningen (OBE), Overzicht Retourleidingen (OR) en op Overzicht Seinbeelden (OS). 

Om het juiste SWOD te kunnen vinden, kunt u het best zoeken op Documentnaam. 

Dat komt door de "datum geldig" die in de toekomst ligt. U kunt de datum "geldig op" vullen met een datum in de toekomst, bijvoorbeeld door het jaartal te verhogen. Klik op de afbeelding rechts voor een grotere weergave. 

Informatieloket

Top 3 veelgestelde vragen

Dit gebeurt alleen vanaf een ProRail werkplek. We kennen de oorzaak maar een fix is complex. Hieraan wordt gewerkt. U kunt uw vraag mailen aan loket@rigd-loxia.nl of via de mogelijkheid onderaan deze pagina.

Binnen het Informatieloket (Jira) kun je zelf je wachtwoord resetten. Kies bij het inlogscherm voor "Can't access your account". Vraag direct een wachtwoord aan of, als je je user account niet meer weet, vraag dat eerst op. Wachtwoord en/of username worden via de mail opgestuurd. Werkt dit nog niet, stuur dan een mail aan greenteam@rigd-loxia.nl 

GIL

Het opleveren van tekeningen voor kabels en leidingen gebeurt over het algemeen aan het einde van het project. Er kan voor gekozen worden om dit als een apart deelproject aan te maken met de laatste IDS datum . Bij grote projecten wordt meestal  een configuratiebeheersplan voor kabels & leidingen opgesteld, waarin ook moet worden opgenomen hoe om te gaan met het maken van de PSB in SAP PLM en de levering van de tekeningen. 

Nee, de GIL is een aparte database en niet opgeslagen bij het document. De GIL lijst kan worden gedownload in de functie "download GIL lijst" 

SAP

Nee, het goedkeuringsformulier voor vervallen tekeningen hoeft niet meer meegeleverd te worden.  

Het projectnummer in de kenmerken van het document houdt in dat dit project het document het laatst heeft gewijzigd. 

Het opleveren van tekeningen voor kabels en leidingen gebeurt over het algemeen aan het einde van het project. Er kan voor gekozen worden om dit als een apart deelproject aan te maken met de laatste IDS datum . Bij grote projecten wordt meestal  een configuratiebeheersplan voor kabels & leidingen opgesteld, waarin ook moet worden opgenomen hoe om te gaan met het maken van de PSB in SAP PLM en de levering van de tekeningen. 

Nee, de GIL is een aparte database en niet opgeslagen bij het document. De GIL lijst kan worden gedownload in de functie "download GIL lijst" 

Als je een time-out hebt, dan kan het zijn dat de gegevens verloren gaan en je weer opnieuw moet beginnen. 

Ja, in principe moet de ontwerper dit zelf uitzoeken en zal het over het algemeen logisch moeten zijn. Mocht hij/zij er niet uitkomen, dan contact opnemen met de regio om dit verder uit te zoeken. Zie ook de BID00007 in de RIC of in de BID-manager. 

Nee, je ontvangt geen bestelnummer meer, de bestelling vindt plaats op een deelproject. 

Eerst zelf zoeken naar alle benodigde documenten en in de transferlijst zetten en daarna nog kijken welke documenten aan het object zijn gekoppeld die mogelijk zijn vergeten is een logische werkwijze. De objectkoppeling is namelijk vaak niet volledig. Alleen de documenten gebruiken die al aan het object gekoppeld zijn, is niet voldoende. 

railDocs

Top 3 veelgestelde vragen

Dit gebeurt alleen vanaf een ProRail werkplek. We kennen de oorzaak maar een fix is complex. Hieraan wordt gewerkt. U kunt uw vraag mailen aan loket@rigd-loxia.nl of via de mogelijkheid onderaan deze pagina.

De werkwijze is als volgt;
 -U logt in in Raildocs door de knop Aanmelden te gebruiken.
- U wordt doorgesluisd naar de waar u gebruikersnaam (EX_Arc_MennovL) en wachtwoord invult. Dit wachtwoord verandert in principe niet. Vervolgens moet u een code invullen, aan de hand van een door u bedacht figuurtje in het Gridtokenraster. Het is belangrijk dat u het figuurtje dat u bedacht hebt voor deze grid goed onthoudt. Want dat figuurtje hebt u gekozen verandert niet. De code die u hier invult verandert iedere inlog, omdat de Grid iedere keer verandert.
Voor meer informatie zie onze helppagina in Raildocs of

https://confluence.rigd-loxia.nl/display/RAILD/Inloginstructie+ProRail+EX_-account

Kies het overzicht OBE bladen in railDocs. In het overzicht tekeningen staat naast de dossiers (SWOD dossiernamen) een bolletje met pijl omlaag. Als u hierop klikt en er is een lopend project wordt de melding 'Toon de projectinformatie' getoond. Als u daarop klikt ziet u het ProRailprojectnummer met de Indienststellingsdatum (IDS) . Zie de afbeelding hiernaast. Klik op de afbeelding om deze groter weer te geven.

Als er naast het OBE blad een "monitor" staat en u klikt daarop,  ziet u een overzicht kaartje, dit is de ironviewer. Als u nu op een symbool klikt, vindt u de kenmerken van dit symbool, een overzichtskaartje en kunt u de luchtfoto openen. Klik op de afbeelding rechts voor een grotere weergave. 

Bij tekeningen waarvan verschillende versies worden beheerd is een klok-icoontje weergegeven. Door op dit icoontje te klikken worden alle beschikbare versies van een tekening getoond. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave. 

Probeer eens met F5 of alt+F5 (refresh), Helpt dit niet dan graag even contact opnemen met ServiceDesk@rigd-loxia.nl of via het indienen van een vraag via onder aan deze pagina.

U kunt in railDocs voor het SWOD een eigen abonnement beheren, dit kunt u doen door op de gewenste post een vinkje te zetten. U kunt ook kiezen voor de As-built, To-build situaties of voor beide versies, u zet dan hier ook een vinkje. U krijgt dan automatisch een mail, als er een nieuwe versie beschikbaar is. Klik op de afbeelding rechts voor een grotere weergave.

U kunt zoeken op een SWOD (Seinwezen Overzicht Dossier), apart op Overzicht Baan en Emplacementtekeningen (OBE), Overzicht Retourleidingen (OR) en op Overzicht Seinbeelden (OS). 

Om het juiste SWOD te kunnen vinden, kunt u het best zoeken op Documentnaam. 

Dat komt door de "datum geldig" die in de toekomst ligt. U kunt de datum "geldig op" vullen met een datum in de toekomst, bijvoorbeeld door het jaartal te verhogen. Klik op de afbeelding rechts voor een grotere weergave. 

Informatieloket

Top 3 veelgestelde vragen

Dit gebeurt alleen vanaf een ProRail werkplek. We kennen de oorzaak maar een fix is complex. Hieraan wordt gewerkt. U kunt uw vraag mailen aan loket@rigd-loxia.nl of via de mogelijkheid onderaan deze pagina.

Binnen het Informatieloket (Jira) kun je zelf je wachtwoord resetten. Kies bij het inlogscherm voor "Can't access your account". Vraag direct een wachtwoord aan of, als je je user account niet meer weet, vraag dat eerst op. Wachtwoord en/of username worden via de mail opgestuurd. Werkt dit nog niet, stuur dan een mail aan greenteam@rigd-loxia.nl 

GIL

Het opleveren van tekeningen voor kabels en leidingen gebeurt over het algemeen aan het einde van het project. Er kan voor gekozen worden om dit als een apart deelproject aan te maken met de laatste IDS datum . Bij grote projecten wordt meestal  een configuratiebeheersplan voor kabels & leidingen opgesteld, waarin ook moet worden opgenomen hoe om te gaan met het maken van de PSB in SAP PLM en de levering van de tekeningen. 

Nee, de GIL is een aparte database en niet opgeslagen bij het document. De GIL lijst kan worden gedownload in de functie "download GIL lijst" 

Gegevensuitwisseling

De originele bestanden moeten altijd aangevraagd worden bij de installatie verantwoordelijke van de regio.(IV-B)

Opleveren van gegevens

Nee, het goedkeuringsformulier voor vervallen tekeningen hoeft niet meer meegeleverd te worden.  

Als je een time-out hebt, dan kan het zijn dat de gegevens verloren gaan en je weer opnieuw moet beginnen. 

Opvragen van gegevens

Ja, in principe moet de ontwerper dit zelf uitzoeken en zal het over het algemeen logisch moeten zijn. Mocht hij/zij er niet uitkomen, dan contact opnemen met de regio om dit verder uit te zoeken. Zie ook de BID00007 in de RIC of in de BID-manager. 

Nee, je ontvangt geen bestelnummer meer, de bestelling vindt plaats op een deelproject. 

Opleveren van gegevens

Nee, het goedkeuringsformulier voor vervallen tekeningen hoeft niet meer meegeleverd te worden.  

Als je een time-out hebt, dan kan het zijn dat de gegevens verloren gaan en je weer opnieuw moet beginnen. 

Opvragen van gegevens

Ja, in principe moet de ontwerper dit zelf uitzoeken en zal het over het algemeen logisch moeten zijn. Mocht hij/zij er niet uitkomen, dan contact opnemen met de regio om dit verder uit te zoeken. Zie ook de BID00007 in de RIC of in de BID-manager. 

Nee, je ontvangt geen bestelnummer meer, de bestelling vindt plaats op een deelproject.