ProRail Unieke Identificatie Code (PUIC)

Applicatie

Met PUIC creëren we een uniek identificatienummer voor elk infra-object dat alle informatie uit verschillende bronsystemen aan elkaar verbindt: Naiade, Infra-Atlas, Geopublicatie en SAP!

Autorisatie aanvragen PUIC-2 Aansluitdocument

E-learning E-learning

Wat doet PUIC?

Op verschillende plaatsen in de organisatie wordt informatie over infraobjecten en -gebieden vastgelegd en beheerd. Deze informatieproducten hebben vaak betrekking op dezelfde infra-objecten. Doordat binnen de informatieproducten bron specifieke (en lokaal unieke) sleutels worden gebruikt, zijn de objecten niet, of met veel moeite, aan elkaar te relateren.

Om deze informatie eenduidige en uniek te relateren, is het noodzakelijk ieder infraobject en infragebied een uniek nummer te geven. Dit unieke nummer wordt PUIC genoemd en staat voor ‘ProRail Unieke Identificatie Code’.

Omdat veel systemen intern een andere sleutel hanteren en het niet economisch haalbaar is om deze systemen volgens eenzelfde systematiek in te richten is een hulpmiddel nodig: het PUIC-2 Register.  In dit Register worden sleutels van overeenkomende objecten centraal beschikbaar gesteld.

Bekijk: PUIC The Movie

Meer veelgestelde vragen

Meer over:

Heb je een vraag?

Waar je ook een vraag over hebt, wij helpen je verder. Vul het formulier in, klik op verzenden en wij geven binnen vierentwintig uur antwoord!