Nieuws

ProRail heeft onlangs samen met NS in twee reizigerstreinen sensoren ingebouwd om zo realtime baanligging, wissels en spoorstaven te meten.

Daardoor wordt er meer actuele data verzameld over de staat van het spoor. Dit is gerealiseerd in het gezamenlijk onderzoeksproject Camino Rail.

Projectleider Paul van der Voort: “Het gaat om sensoren die bewegingen en trillingen van wielen, geluid, temperatuur, luchtvochtigheid en locatie meten.

Ze zijn gemonteerd op twee treinen van het type SLT (sprinter) en VIRM (dubbeldekker) die in normale dienstregeling rijden.

Informatie over de assets van ProRail, zoals technische tekeningen, locatie gegevens en onderhouds-& storingsgegevens, kunnen door gebruikers gevonden worden in bronsystemen zoals SAP, Sigma en Railcloud of via verschillende portalen zoals het Informatieportaal, Raildocs en RailMaps. In deze portalen wordt asset-informatie uit verschillende bronnen geïntegreerd en beschikbaar gesteld aan de gebruikers.

Om bij de verdere ontwikkeling van deze portalen gebruik te kunnen maken van de kennis en ervaring van de Opdrachtnemers van ProRail is in augustus 2018 een korte enquête verspreid bij Ingenieursbureaus en Aannemers.

At ProRail, we have some tremendous challenges for the years ahead. On the one end, demand for railway transport is expected to grow with 27-45% towards 2030.

On the other end, we face the Paris climate agreement to reduce the carbon footprint of railway transport, and decreasing public budgets for rail.

So we need to run more trains, in a more sustainable way, at lower costs.

We believe that this requires, in addition to the changes in ‘traditional’ rail infrastructure, a digital transformation.

Zoveel mogelijk van data uitgaan: dat is nodig om een kwalitatief goed Masterplan op te leveren.

Met behulp van de functionele foto schetst ProRail het toekomstige assetbeeld, om vervolgens logistieke analyses te maken en de logistieke modellen vast te stellen.

ProRail heeft Ja! gezegd tegen het Masterplan. Hiervoor moeten we integraal de klantvragen in kaart hebben en toetsen wat er wel en niet past, om zo eerder (2 tot 7 jaar vooruit) tot een integraal planning -en besluitvormingsproces te komen voor zowel de assets als de logistiek.

ProRail heeft in samenwerking met onderhoudsaannemers 2000 Internet of Things temperatuur sensoren in het spoor geplaatst.

Het doel is om met realtime sensordata de prestatie van het spoor te monitoren en ervaring op te doen met grootschalige uitrol en beheer van sensoren.

Met deze draadloze sensoren meten we de temperatuur van de spoorstaven van wissels. Hiermee kan in de winter realtime gemonitord worden of de wisselverwarming functioneert.

In de zomer kan de data gebruikt worden als indicator voor spoorspattingen Zo kunnen we storingen voorkomen en daarmee klanthinder!

Sinds 1 januari 2018 is het Informatieportaal Spoordata over gegaan naar beheer. Dat betekent echter niet dat we stilzitten. Het Informatieportaal ontwikkelt door!

Volgende belangrijke wens die gebruikers van het Informatieportaal Spoordata aangegeven hebben is het kunnen inzien van de aan de assets uitgevoerde onderhoudsactiviteiten.

Vanaf nu is deze informatie in het Informatieportaal op te vragen.

Pagina's