Nieuws

Zoveel mogelijk van data uitgaan: dat is nodig om een kwalitatief goed Masterplan op te leveren.

Met behulp van de functionele foto schetst ProRail het toekomstige assetbeeld, om vervolgens logistieke analyses te maken en de logistieke modellen vast te stellen.

ProRail heeft Ja! gezegd tegen het Masterplan. Hiervoor moeten we integraal de klantvragen in kaart hebben en toetsen wat er wel en niet past, om zo eerder (2 tot 7 jaar vooruit) tot een integraal planning -en besluitvormingsproces te komen voor zowel de assets als de logistiek.

ProRail heeft in samenwerking met onderhoudsaannemers 2000 Internet of Things temperatuur sensoren in het spoor geplaatst.

Het doel is om met realtime sensordata de prestatie van het spoor te monitoren en ervaring op te doen met grootschalige uitrol en beheer van sensoren.

Met deze draadloze sensoren meten we de temperatuur van de spoorstaven van wissels. Hiermee kan in de winter realtime gemonitord worden of de wisselverwarming functioneert.

In de zomer kan de data gebruikt worden als indicator voor spoorspattingen Zo kunnen we storingen voorkomen en daarmee klanthinder!

Het Informatieportaal spoordata ontwikkelt door

Sinds 1 januari 2018 is het Informatieportaal Spoordata over gegaan naar beheer. Dat betekent echter niet dat we stilzitten. Het Informatieportaal ontwikkelt door!

Volgende belangrijke wens die gebruikers van het Informatieportaal Spoordata aangegeven hebben is het kunnen inzien van de aan de assets uitgevoerde onderhoudsactiviteiten.

Sinds 1 januari 2018 is het Informatieportaal Spoordata over gegaan naar beheer. Dat betekent echter niet dat we stilzitten. Het Informatieportaal ontwikkelt door!

Volgende belangrijke wens die gebruikers van het Informatieportaal Spoordata aangegeven hebben is het kunnen inzien van de aan de assets uitgevoerde onderhoudsactiviteiten.

Vanaf nu is deze informatie in het Informatieportaal op te vragen.

Tijdens de derde Asset Informatie Carrousel op woensdag 23 mei 2018 introduceerden we de systeemgerichte verbeteraanpak voor het vervolgprogramma van het Lerend Netwerk SpoorData.

Vier verbeterteams maakten een start om oplossingen te vinden voor concrete belemmeringen voor het delen van data in de spoorsector.

Thymo van den Brug en Raymond Soeters, initiatiefnemers en beiden manager bij ProRail Asset Management Informatie, begonnen met een verhaal over de nieuwe structuur die hun afdeling heeft gekregen

ProRail heeft een Proof-of-Concept uitgevoerd om op een snelle wijze een buiten dienst te stellen gebied te bepalen.

Dit gebeurt op basis van een ontwikkeld algoritme dat gebruik maakt van volgens het Integraal Informatie Model geïntegreerde data.

Deze geïntegreerde data bevat o.a. bovenleidinggroepen, werkzones, baan topologie, etc.

Op basis van een geselecteerd werkgebied, wordt op geautomatiseerde wijze een optimaal buitendienst te stellen gebied bepaald.

Als resultaat worden de uit te schakelen bovenleiding groepen en werkzones, de onttrokken spoortakken en de in te stellen wisselstanden weergegeven.

Pagina's