Nieuws

Onze collega Roelof Boekhold heeft de Geo Prestige Award 2018 in de wacht gesleept. Er waren drie genomineerden.

Roelof, in het dagelijks leven Procesleider Basisbeheerkaart/BGT bij ProRail, werd voorgedragen omdat hij met een enorme drive hoogwaardige 3D-informatie weet te vergaren voor de spoorbranche.

Daarnaast zocht hij actief en succesvol de publiciteit, en was hij zelfs in het NOS Journaal aan toe.

Alle informatie over alle objecten op en rond het spoor - van spoorstaaf, bovenleidingportalen en seinen tot en met hectometerpaaltjes - in één overzichtelijke database.

Dat is het einddoel van het project ‘geïntegreerd inwinnen’, een mooie samenwerking tussen AM en ICT.

De voordelen: snel toegang tot betere en volledige informatie.

Half november waren er twee bijeenkomsten met ProRailers en externe partijen om informatie te delen over geïntegreerd inwinnen.

Binnen het lerend netwerk SpoorData werken in 2018 vier gemengde verbeterteams aan betrouwbare en toegankelijke assetinformatie op het spoor.

Elk verbeterteam bestaat uit vertegenwoordigers van ProRail, aannemers en ingenieursbureaus.

In vier reflectiesessies in juni, september, oktober en november werkten zij volgens de systeemgerichte verbeteraanpak aan duurzame oplossingen voor vier vraagstukken op het gebied van spoordata.

Tijdens de Asset Informatie Carrousel op 4 december delen zij hun resultaten.

In een mooie samenwerking tussen de Vakspecialist van O&O Randstad Zuid en AM-Informatie is recentelijk een issue dat nog dateerde vanuit de Keyrail tijd opgelost.

Met ondersteuning van een externe partij zijn alle 25 kV tekeningen van het oude Keyrail gebied in de SAP beheeromgeving gebracht en vallen zij daarmee nu onder het reguliere beheerproces.

Een mooie stap in betere en betrouwbaardere data !

De spoorsector zou Bouwwerk Informatie Model, oftewel BIM, vaker moeten gebruiken.

Daar pleitte Afdelingsmanager Vernieuwing Asset Informatie Thymo van den Brug van ProRail vorige maand voor tijdens het ontbijtseminar van Voestalpine Railpro.

In dit model staat meer dan alleen maar een blauwdruk van een gebouw of het spoor, maar ook extra informatie over de gehele levenscyclus van het bouwwerk.

“De belangrijkste reden om over te gaan op BIM, is efficiëntie. Fouten en herstelkosten kunnen ermee worden voorkomen doordat je ze in het digitale ontwerp al herkend.”

Op woensdag 31 oktober is het onderdeel Lineair Asset Management in SAP PLM operationeel geworden.

Het niet goed kunnen aanleveren van lineaire kenmerken door onze aannemers was een veelgehoorde klacht die nu is opgelost.

Met deze stap maken we het aanleveren van lineaire kernmerken aanzienlijk eenvoudiger en hebben we zelf ook nog eens minder tijd achteraf nodig om data te herstellen.

Pagina's