Nieuws

In een mooie samenwerking tussen de Vakspecialist van O&O Randstad Zuid en AM-Informatie is recentelijk een issue dat nog dateerde vanuit de Keyrail tijd opgelost.

Met ondersteuning van een externe partij zijn alle 25 kV tekeningen van het oude Keyrail gebied in de SAP beheeromgeving gebracht en vallen zij daarmee nu onder het reguliere beheerproces.

Een mooie stap in betere en betrouwbaardere data !

De spoorsector zou Bouwwerk Informatie Model, oftewel BIM, vaker moeten gebruiken.

Daar pleitte Afdelingsmanager Vernieuwing Asset Informatie Thymo van den Brug van ProRail vorige maand voor tijdens het ontbijtseminar van Voestalpine Railpro.

In dit model staat meer dan alleen maar een blauwdruk van een gebouw of het spoor, maar ook extra informatie over de gehele levenscyclus van het bouwwerk.

“De belangrijkste reden om over te gaan op BIM, is efficiëntie. Fouten en herstelkosten kunnen ermee worden voorkomen doordat je ze in het digitale ontwerp al herkend.”

Op woensdag 31 oktober is het onderdeel Lineair Asset Management in SAP PLM operationeel geworden.

Het niet goed kunnen aanleveren van lineaire kenmerken door onze aannemers was een veelgehoorde klacht die nu is opgelost.

Met deze stap maken we het aanleveren van lineaire kernmerken aanzienlijk eenvoudiger en hebben we zelf ook nog eens minder tijd achteraf nodig om data te herstellen.

ProRail heeft onlangs samen met NS in twee reizigerstreinen sensoren ingebouwd om zo realtime baanligging, wissels en spoorstaven te meten.

Daardoor wordt er meer actuele data verzameld over de staat van het spoor. Dit is gerealiseerd in het gezamenlijk onderzoeksproject Camino Rail.

Projectleider Paul van der Voort: “Het gaat om sensoren die bewegingen en trillingen van wielen, geluid, temperatuur, luchtvochtigheid en locatie meten.

Ze zijn gemonteerd op twee treinen van het type SLT (sprinter) en VIRM (dubbeldekker) die in normale dienstregeling rijden.

Informatie over de assets van ProRail, zoals technische tekeningen, locatie gegevens en onderhouds-& storingsgegevens, kunnen door gebruikers gevonden worden in bronsystemen zoals SAP, Sigma en Railcloud of via verschillende portalen zoals het Informatieportaal, Raildocs en RailMaps. In deze portalen wordt asset-informatie uit verschillende bronnen geïntegreerd en beschikbaar gesteld aan de gebruikers.

Om bij de verdere ontwikkeling van deze portalen gebruik te kunnen maken van de kennis en ervaring van de Opdrachtnemers van ProRail is in augustus 2018 een korte enquête verspreid bij Ingenieursbureaus en Aannemers.

At ProRail, we have some tremendous challenges for the years ahead. On the one end, demand for railway transport is expected to grow with 27-45% towards 2030.

On the other end, we face the Paris climate agreement to reduce the carbon footprint of railway transport, and decreasing public budgets for rail.

So we need to run more trains, in a more sustainable way, at lower costs.

We believe that this requires, in addition to the changes in ‘traditional’ rail infrastructure, a digital transformation.

Pagina's