Objecttypen Bibliotheek Spoor: één taal

Nieuws

16 april 2018
4 februari 2021, 14:31 uur

Samen met haar partners beheert en verzamelt ProRail een grote hoeveelheid gegevens over de spoorinfrastructuur. Van geografische data over spoorobjecten tot informatie over het onderhoud.

Het programma SpoorData van ProRail heeft als doel om alle partners in de spoorbranche te voorzien van de juiste, volledige, actuele en toegankelijke informatie over de infrastructuur. Een van de producten die ProRail ontwikkelt is de Objecttypen Bibliotheek Spoor.

Waarom een Objecttypen Bibliotheek Spoor (OTL Spoor)?

Hoe vaak gebeurt het niet dat de objecten in het bestek andere definities kennen dan tijdens het ontwerp of in het onderhoud? Elke discipline kent haar eigen begrippen en definities. Het uitwisselen van informatie is daardoor ingewikkeld.

In de spoorbranche werken we disciplineoverstijgend wat betekent dat ProRail en partners samen één totaalproduct, een werkende infrastructuur (het treinpad) leveren. Een heldere communicatie en uitwisseling van informatie is daarbij onontbeerlijk.

Informatie definiëren en structureren

In de Objecttypen Bibliotheek Spoor worden spoorse begrippen, definities over objecttypen digitaal, gestructu- reerd en gestandaardiseerd centraal vastgelegd.

Eén taal afspreken kan alleen als iedereen in de spoorbranche dezelfde standaarden hanteert. Het gebruiken van dezelfde taal maakt uitwisseling en integratie van informatie tussen de verschillende systemen en domeinen eenvoudiger. Het geeft eenduidig richting aan de modellering van gegevens en inrichting van applicaties. 

Wat leggen we in de bibliotheek vast

Van alle spoorse objecttypen leggen we vast:
–  de definities en begrippen
–  de kenmerken
–  de relatie tussen de objecttypen

Door deze bibliotheek wordt het mogelijk verschillende werelden aan elkaar te koppelen. Om de definities van ProRail aan te laten sluiten bij die van de partners in de spoorbranche, stemmen we de begrippen en definities met elkaar af.

De Objecttypen Bibliotheek Spoor maakt informatie uitwisselen in de spoorbranche mogelijk

Informatiemodel Spoor legt de kaders vast en stelt de eisen op waar de biblio- theek aan moet voldoen. Voordelen kunnen overigens pas worden bereikt nadat eerst een initiële investering is gedaan in het éénmalig vastleggen van alle definities in

de bibliotheek. Samen met ketenpartners zoeken we een techniek en wijze van vastleggen van definities. Vervolgens zal de bibliotheek gevuld worden met meerdere object- typen ten behoeve van de noodzakelijke vraag vanuit rail infra- of transfer projecten. Bij aanvang van een project zullen afspraken worden gemaakt over leveringen op basis van de definities van objecttypen vanuit de bibliotheek.

Toepassen Objecttypen Bibliotheek

De Objecttypen Bibliotheek Spoor wordt gebruikt door alle disciplines die informatie delen en samenwerken aan een infra project. Tegelijkertijd kan iedere medewerker in de spoorbranche bij vragen over definities of begrippen van objecttypen kijken in de bibliotheek. Het toepassen van de Objecttypen Bibliotheek Spoor (in combinatie met CB-NL) stelt ProRail en de partners in de keten in staat om ieder de eigen taal te laten spreken. We weten echter precies wat de andere partij bedoeld doordat objecten expliciet zijn gedefinieerd en beschreven. Dat verbetert de informatieuitwisseling en communicatie tijdens infra projecten en bij storingen in de spoorbranche. 

Wie heeft er baat bij?

Mede dankzij OTL Spoor is er op termijn voor alle spoorpartners actuele informatie over de spoorinfrastructuur beschikbaar. Daarnaast wisselen we straks gestructureerd en uniform informatie uit met elkaar. Dat betekent: één keer de correcte gegevens invoeren en meervoudig gebruiken. Die efficiencyslag en het resultaat – één coherent beeld van het spoor – zijn van groot belang voor iedereen in de spoorbranche. 

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!