Verbindingsofficier aan het werk voor de Schipholtunnel

Nieuws

6 juli 2022

Sinds 2019 ondersteunen de Verbindingsofficieren complexe spoorinfra-projecten. We doen dit vanuit onze 4 kerntaken: Verbinden (doet iedereen mee), ontzorgen (loopt het lekker door), signaleren (wat gebeurt er) en controleren (is het goed gegaan). Project Groot Onderhoud Schiphol wordt door Verbindingsofficieren Rinus Koopman en Johan Rijkers begeleid. Wij werken nauw samen met RSE-er Bas Braat om te zorgen dat op het eind van het project (2027) een goede informatiestructuur staat in de Schipholtunnel.

Om te zorgen dat het project vlot kan opleveren en we op het eind een kwalitatief goed ingeregelde informatiestructuur hebben zijn de Verbindingsofficieren vanaf het begin van het project betrokken. In het afgelopen jaar hebben de Verbindingsofficieren met de bouwmanagers, bouwcoördinatoren en RSE gekeken naar de rollen en het proces (op basis van HDL00028). Deze hebben we inzichtelijk gemaakt. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat iedereen weet wie wat doet en wanneer gedaan wordt. Dit hebben we vertaald in het procesdeel van het contract. Hierdoor voorkomen we discussies en meerwerk. Het informatieleverproces loopt makkelijk door wat zorgt voor een vlotte oplevering.

Het in kaart brengen van 36.000 tekeningen zorgt voor snelheid en voorkomt herwerk

​​​​​​​We hebben alle tekeningen (ca. 36.000) in kaart gebracht en hiervoor een bibliotheek aangelegd. Enkele voordelen hiervan:

  • Tijdens het ontwerpen kan de opdrachtnemer snel de tekeningen vinden;
  • We kunnen contractueel meenemen dat tekeningen in PDF-format worden aangeleverd in het gewenste .DGN/.DWG-format. Dit scheelt herwerk en extra kosten;
  • Uit de lijst blijkt een geweldig aantal actieve tekeningen te zitten die oud zijn en daardoor wellicht overbodig. We laten door ingenieursbureau APcon de eerste ruim 1.000 tekeningen toetsen (tekeningen van voor het jaar 2000). Wanneer nodig worden de tekeningen inactief gemaakt. Dit zorgt voor een opschoning in het systeem. Daarnaast bleken ca. 90 tekeningen niet goed op hun plaats te staan in SAP. Deze worden nu hersteld en goed teruggebracht.

Optimale data door toetsing en oplossen van issues

Dankzij de Taskforce EAM zijn de gegevens van 14 informatieleverspecificaties 100% goed terug gebracht in SAP-EAM. Hierop wordt steekproefsgewijs buitencontroles gedaan door ingenieursbureau Dutch Rail Control (DRC). Wij hebben hun hulp ingeroepen om een toetsing op de objectkenmerken te doen in de Schipholtunnel. Hierdoor wordt de input van Taskforce EAM getoetst en worden fouten gedetecteerd en opgelost. Voor het project krijgen wij een goed beeld van de objectkenmerken en waar voor ons de uitdagingen liggen. Met het oog op ERTMS (gebouwd na het project) worden hier nu al objecten getoetst.

Naast direct projectwerk hebben we contact met de meeste projecten en stakeholders in en rond de Schipholtunnel. We halen issues en problemen op en ondersteunen waar nodig. Een aantal issues die wij momenteel onderhanden hebben zijn al opgepakt:

  • We kregen veelvuldig de vraag hoe software van Tunneltechnische installaties uniform opgeleverd kan worden. Bij navraag blijkt dit middels een vraagregel in SAP-PLM te kunnen.  De werkwijze wordt gecommuniceerd.
  • Om objecten vast te leggen in data en documentatie gebruiken we o.a. BID 26 v003: CiC-codering (Codering installaties en Componenten). Deze BID beslaat 115 pagina’s en is lastig leesbaar. Inmiddels is de functioneel beheerder bezig met een aanpassing om het document leesbaarder te maken.
  • Omtrent de werkwijze in de tunnels m.b.t. het gebruik van CiC en het opslaan van tekeningen en software Tunneltechnische installaties hebben we veel informatie verzameld en de nodige tricks en tips opgedaan. Deze gaan we opnemen in een informatiedocument. Naar verwachting wordt deze in Q3 gepubliceerd.

Bas Braat, RSE, vertelt over het project:

'Als RSE is men verantwoordelijk voor het opstellen van een  PSB en OL en deze mee te geven in het contract. Aangezien het project een lange doorlooptijd, met ook wijzigende scope, heeft van zo’n 6 jaar is dit hier niet goed mogelijk. Het is dan ook zeer prettig dat hier Verbindingsofficieren op zitten die dit proces met de wijzigende scope samen met de Opdrachtnemer organiseren.
​​​​​​​Wat het in dit geval extra prettig maakt, en waar ik echt de toegevoegde waarde van inzie, is dat men begrijpt dat SAP niet op orde is. Van begin af aan is het de insteek van de RSE dat wanneer het project gereed is in 2027 we SAP op orde te hebben. Dit is echter geen primaire scope van AM; die wil een project uitgevoerd hebben. Deze heeft het updaten van data die niet op orde is niet in zijn budget, alleen van die assets die gewijzigd/vervangen worden. Op deze manier begint elk project met een achterstand, moet men veel uitzoeken en is er aan het einde discussie of de inspanning die van de ON wordt gevraagd tot de SAP werkzaamheden behoort. Door nu in een vroeg stadium dit pijnpunt uitvoerig te bespreken met de verbindingsofficieren en een traject te starten of SAP compleet en gereed is voor de wijzigingen die het project met zich meebrengt heeft mede geleid dat er ook met een budget van AM Informatie gewerkt kan worden om SAP te krijgen op het niveau van binnen = buiten en buiten = binnen.

In dit bijzondere geval van het project Groot Onderhoud Schipholtunnel is er ook bekend dat na dit project ERTMS aan de slag gaat in de Schipholtunnel. Door dit met behulp van de verbindingsofficieren onder de aandacht te brengen intern ProRail, zijn we in staat in de buitendienststellingen, waarvan er veel zijn, er voor te zorgen dat SAP op orde is. Zo kan project ERTMS starten met assets die exact in beeld zijn met alle bijbehorende tekeningen en equipementen. Normaal gesproken worden assets die niet geraakt geworden niet gewijzigd in SAP. Door deze disciplines nu ook op te pakken zorgt men voor efficiëntie in de organisatie. Op deze manier worden er besparingskosten gegenereerd voor ERTMS, omdat men kan gaan ontwerpen op betrouwbare informatie. Dit scheelt ook heel veel herwerk. Mooi dat de verbindingsofficieren dit belang inzien en er zo positief mee omgaan en eigenlijk moeiteloos (althans zo komt het over op de RSE) dit allemaal regelen.

Ja, dit project is super content met deze rol van de verbindingsofficieren en zoals deze rol wordt ingevuld en gepakt door de verbindingsofficieren. Het is een “droomproject” aan het worden waar veel grote projecten een voorbeeld aan zouden dienen te nemen.'

Goede configuratiedata. We doen het samen.

Heb je ideeën, suggesties of een positief kritische opmerking hoe wij samen nog beter kunnen zorgen voor goede configuratiedata? Stuur een mail naar ons. We gaan graag in gesprek.

Rinus Koopman: Adviseur ------ Johan Rijkers: Adviseur

 

 

praatplaat over regie op de informatieketen
Regie op de informatieketen

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.