Validaties in SAP: data bij invoer toetsen

Nieuws

18 mei 2016
4 februari 2021, 15:38 uur

De kwaliteit van de gegevens over onze railinfrastructuur structureel verbeteren. Dat is een van de doelen van het programma SpoorData en hoofddoel van dit project ‘Validaties in SAP’.

De spoorbranche heeft volledige, tijdige en juiste informatie nodig voor bijvoorbeeld storingsregistratie, financiële verantwoording en het plannen en aanbesteden van onderhoud. Configuratiedata specificeren 'waar iets ligt', ' wat het kan' en 'wat het is'. Deze fysieke gegevens worden bij ProRail opgeslagen in  het systeem SAP.Twee jaar geleden heeft ProRail de portal PLM ontwikkeld, waarmee data hierin eenvoudiger kan worden verwerkt. Om de datakwaliteit op orde te houden, is het belangrijk dat de data direct bij het invoeren correct in het systeem komen: ‘first time right’. Dit project ondersteunt dit door ingebouwde controles bij het verwerken van gegevens.

Verbeteractie

Binnen het project ‘Validaties in SAP’ neemt ProRail de volgende soorten maatregelen voor een betere datakwaliteit in SAP:

• Structuurvalidaties
   Bij het invoeren van een nieuw object wordt op basis van een aantal ingevulde kenmerken, automatisch de juiste objectstructuur aangelegd. Een voorbeeld is het invoeren van een wissel. Aan de hand van het ingevoerde ‘type wissel’ legt het systeem automatisch het juiste aantal tongbewegingen, puntstukken en kruisstukken aan.

• Kenmerkvalidatie
   Bij het invoeren van een bepaald kenmerk, wordt de ingevulde waarde gecontroleerd aan de hand van een ingestelde validatieregel. Bijvoorbeeld: een IP-adres moet aan de juiste adres-range en structuur voldoen.

 Default waarden
   Bij het invoeren van een nieuw object worden bepaalde waarden automatisch volgens vastgestelde regels ingevuld, zoals de kenmerken ‘verslagschema’ en ‘bouwtype’. Het veld ‘omschrijving’ wordt automatisch gevuld met de waarden uit een aantal andere kenmerken. Hierdoor hoeft de eindgebruiker dit niet meer als vrij tekstveld in te vullen.

Bovenstaande maatregelen voorkomen invoerfouten. Het bespaart de gegevensleveranciers en gegevensbeheerders ook nog eens veel werk.

Wie doet het?

Ketenpartners als de projectaannemers en ingenieursbureaus leveren zelf de nieuwe en/of gewijzigde gegevens in SAP aan, bijvoorbeeld bij de indienststelling van een project. Gegevensbeheerders van ProRail Asset Management verwerken deze gegevens in SAP, waarbij controles op juistheid geautomatiseerd worden uitgevoerd.

Wie heeft er baat bij?

Een groot aantal partijen werkzaam in de spoorbranche die de configuratiedata van ProRail gebruiken hebben baat bij betrouwbare en juiste gegevens.

Tijdpad

Eind februari 2016 worden de eerste geautomatiseerde controles in gebruik genomen. In de loop van 2016 wil ProRail de controles voor 10 objectsoorten geïmplementeerd hebben. Bijvoorbeeld voor de objectsoorten Wissel, Spoor en Overweg.

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.