Statusupdate Samenvoeging Informatieportaal en railDocs

Nieuws

30 september 2021

RailDocs en Informatieportaal Spoordata zijn twee publicatieportalen die beheerd worden bij verschillende leveranciers. Vanuit ProRail is aangegeven dat deze portalen ondergebracht moeten worden bij één leverancier voor eind 2021 met daarbij de wens om deze portalen samen te voegen.

Verschillende scenario’s zijn de revue gepasseerd:

  • railDocs overdragen en daarna samenvoegen
  • eerst beide portalen samenvoegen en nadat het in gebruik genomen is, railDocs en Informatieportaal uitzetten.

Toen we bezig waren met scenario 2 kwamen we al snel tot de conclusie dat dit erg ambitieus was met het oog op 1 januari 2022.

Dus de hoofdfocus ligt op het overdragen van alle functionaliteiten van railDocs naar een andere leverancier en zijn we parallel aan het kijken naar het nieuwe portaal.

Hiervoor lopen de werkzaamheden en gaan we per documentensoort (b.v. GVTBB) en objecten, etc toevoegen.

Zo gauw een eerste soort volledig is toegevoegd en dus getoond kan worden in het portaal, waarbij dit ook aanwezig is op een acceptatieomgeving, kunnen we dit gaan tonen aan de keyusers en de feedback gaan ophalen. Dit betekent dat niet alle functionaliteiten er nog in zitten, maar dat we dit stapsgewijs gaan toevoegen.

Heb je een vraag? Gebruik onderstaande knop.

Mail ons

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.