Opdrachtgevers werken samen volgens BIM bij project Zuidasdok

Nieuws

24 augustus 2017
4 februari 2021, 14:49 uur

ProRail wil vanaf 2018 de BIM-werkwijze toepassen in haar infraprojecten. BIM staat voor Bouw Informatie Management.

Deze methodiek zorgt ervoor dat alle relevante informatie tijdens de gehele levenscyclus van het bouwwerk tussen alle partijen in de keten digitaal wordt gedeeld. Het beoogde resultaat is een beter ontwerp, minder bouwfouten en soepele overdracht aan de beheerder. De afgelopen jaren is BIM al op kleine schaal toegepast in het ontwerp- en bouwproces van nieuwe stations en infra.

Rijkswaterstaat, Gemeente Amsterdam en ProRail passen samen BIM concreet toe in het project Zuidasdok, de aanpak en uitbreiding van wegen en infra rondom station Amsterdam Zuid en de ring A10. De ervaring die de samenwerkende partners bij dit project opdoen, gebruiken we om de BIM-gereedschapskist van ProRail te vullen. Niet alleen met ICT-middelen, maar juist ook op het gebied van informatie, proces, organisatie en gedrag.

Verbeteractie

Werken volgens BIM gaat over het digitaal ondersteunen van informatie-uitwisseling op basis van BIM-standaarden. Om dezelfde taal te spreken en makkelijker samen te werken, worden een aantal specifieke BIM-producten gerealiseerd, waaronder de digitale ruimte waarin alle digitale data op een eenduidige manier worden gedeeld. Een gezamenlijke Informatie Leverings Specificatie (ILS) in het aanbestedingsdossier is een ander concreet resultaat. Een ILS beschrijft de informatiebehoefte van iedere partij en bevat de afspraken over wie, welke informatie wanneer levert, gedurende en na afronding van het project. Een andere ontwikkeling die BIM In Zuidasdok een koppeling maakt met de Object Type Bibliotheek van spoorobjecten. Dit waarborgt dat informatie gestructureerd en actueel, compleet en betrouwbaar wordt geleverd.

Wie doet het?

Zuidasdok is een unieke coproductie van ProRail, Rijkswaterstaat en gemeente Amsterdam.  We trekken samen op bij het maken van één Informatie Levering Specificatie en 1 Object Type Bibliotheek. Deze producten worden toegevoegd aan het contractvraag voor de realisatie van een van de grootste bouwprojecten van Nederland.
Vanuit ProRail is er actieve betrokkenheid vanuit het projectteam Zuidasdok, maar ook van Asset Management afdelingen Onderhoud en Operatie, Informatie en Architectuur en Techniek.     

Wie heeft er baat bij?

Werken volgens BIM heeft meerwaarde voor de gehele logistieke keten: van ontwerper tot uitvoerder en beheerder. Opstarten van projecten kost minder tijd, het ontwerp is beter, minder ontwerpfouten worden gemaakt en de ontwerpen zijn kwalitatief hoogstaand. Ramingen en risico’s zijn makkelijker gemaakt en iedereen kan sneller aan de slag. Steeds opnieuw ‘overtikken’ van gegevens in systemen hoeft niet meer, iedereen gebruikt dezelfde digitale projectruimte. Overdracht naar de beheerder wordt eveneens ’first time right’ Los van de betere samenwerking en beheersing, zijn lagere bouwkosten een niet onbelangrijk gevolg van werken met BIM. Samenwerken met BIM verhoogt uiteindelijk de kwaliteit van ons spoornetwerk en daar profiteert iedereen – de reiziger voorop – van.

Tijdpad

De aanbesteding is in 2015 gestart. De bouw begint in 2017. Zuidasdok moet volgens de indicatieve planning in 2028 klaar zijn.
Voor de specifieke BIM-producten gelden de volgende mijlpalen: in 2015 is het ILS gerealiseerd. Dit wordt in 2016 ingebracht in het project. In 2016 realiseren we de Object Typen Bibliotheek voor spoorse objecten. In 2017 begint de voorbereiding van de ontvangst van de eerste data nieuwe stijl.

Factsheet objecttype bibliotheek

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.