Naiade: één bron voor geïntegreerde data

Nieuws

17 februari 2016
4 februari 2021, 15:45 uur

In de Griekse mythologie zijn Naiaden waternimfen die de bron bewaken. De ‘bron’ bij ProRail herbergt geen water, maar data.

Om precies te zijn gaat het hier om geografische en functionele gegevens van spoorobjecten, zoals een stootjuk of wissel. Dergelijke informatie over de spoorinfrastructuur is nu bij ProRail verspreid over verschillende bronnen en is niet altijd eenduidig. Binnen de branche bestaat behoefte om functionele en geografische informatie geïntegreerd te gebruiken. Die data beschikbaar hebben is belangrijk voor alle partners die zich bezighouden met het spoor, of het nu om plannen, ontwerpen, bouwen, beheren en/of besturen gaat.

Verbeteractie

Naiade integreert verschillende van de huidige bronnen in één bronsysteem voor functionele en geografische data. De spoorpartners kunnen hier gegevens inwinnen. Sommige partners leveren ook actuele data terug aan het systeem. Ingenieursbureaus leveren configuratiegegevens aan bij infrawijzigingen. Dit doen zij in de vorm van IMSpoor-bestanden. InformatieModel Spoor geeft richtlijnen voor de uitwisseling van gegevens, zodat we binnen de spoorbranche één taal spreken. Naiade vervangt de BasisBeheerKaart en InfraAtlas.

Bronnen

De Basisbeheerkaart (BBK) bevat geografische info over de locatie, kwaliteit en gebruik van onder meer spoor, wissels en seinen, luchtfoto’s en geeft kadastrale informatie. InfraAtlas (IA) wordt nu door diverse partijen binnen de spoorsector gebruikt als bron van infrastructurele basis voor de treindienst, zoals bij het maken van de dienstregeling. De derde bron die in Naiade op termijn wordt geïntegreerd, is SIGMA. Hierin wordt de absolute spoorgeometrie, in de vorm van spooralignementen, beheerd. Daarnaast gaat Naiade configuratiegegevens beschikbaar stellen aan SAP, het informatiesysteem voor spooronderhoud.

Beoogd resultaat

Door iedereen te voorzien van actuele, accurate en complete informatie faciliteren we betrouwbaar, veilig en efficiënt werken. Daarnaast geven we met Naiade antwoord op nieuwe informatievragen, vanuit bijvoorbeeld het Europese treinbeveiligingssysteem ERTMS, het incidentmanagementsysteem SpoorWeb en DDIO (Data Driven Infra Onttrekkingen). Deze genoemde systemen hebben data nodig die ze nu zelf – al dan niet handmatig – verkrijgen door gegevens uit bronnen als BBK, InfraAtlas, SIGMA en/of SAP te combineren. SpoorWeb bijvoorbeeld wil de exacte geografische positie van bediengebieden nodig voor de afhandeling van incidenten. Straks is combineren en ‘shoppen’ niet meer nodig, dan levert Naiade die geïntegreerde gegevens aan deze afnemers. Uitwisselen van spoorse informatie is mogelijk. Voor de uitwisseling maakt Naiade gebruik van IMSpoorXML, een standaardformaat dat aansluit bij internationale standaarden als RailML.

Wie doet het?

Binnen het Naiade projectteam werken medewerkers van ProRail, softwareleverancier CGI en RIGD-LOXIA samen aan het gewenste resultaat.

Wie heeft er baat bij?

Alle gebruikers en leveranciers van configuratiedata zoals nu in de BasisBeheerkaart en InfraAtlas zijn te vinden. Dat zijn mensen die gegevens over het spoor nodig hebben voor hun werk. Denk aan ingenieursbureaus, bouw- en onderhoudsaannemers en vervoerders.

Tijdpad

De migratiestrategie is gericht op data-integratie en -uitwisseling. In 2015 leveren partners data in losse bestanden. Uitwisseling van gegevens gebeurt in verschillende formaten. Vanaf 2023 zal Naiade de bestaande bronsystemen vervangen.

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!