Klaar voor de toekomst met 3D BIM

Nieuws

23 mei 2017
8 februari 2021, 14:35 uur

Aan uitdagingen om ons werk voor spooronderhoud en – projecten slim te organiseren is geen gebrek. Aan nieuwe snufjes en technieken ook niet. Recent oefenden spoorpartners met elkaar in het BIM Lab in werken met 3D-modellen met daaraan gekoppeld de ontwerptekening en informatie over de spoorobjecten. De hamvraag: wat is de impact van deze innovatieve werkvorm op ons werkproces?

Vernuftige producten als Google Glass of de Microsoft Hololens doen in de toekomst hun intrede in het beheer en assetmanagement. Het is dus noodzakelijk dat ProRail daarop voorsorteert. Integraal werken volgens BIM - Bouwwerk Informatie Management, waarbij een digitaal model wordt ingezet biedt die mogelijkheid.

BIMlabs

Het eerste BIM Lab project - Loop der bovenleiding -  werd enthousiast ontvangen door zowel de aannemers als door de systeem- en vakspecialisten bij ProRail. Daarna deed het BIM Lab ervaring op met een van het railverkeerstechnisch ontwerp en het scanbaar maken van relais.

Nu staan we voor de volgende BIM vraag: hoe kunnen we samen met partners een digitaal 3D BIM Platform gebruiken, zodat het ons voordeel oplevert?

Aanpassen station Schiphol in 3D

ProRail heeft samen met Railinfra Solutions (RHDHV/Witteveen+Bos) de aanpassing van de stijgpunten (trappen en roltrappen) op station Schiphol gedaan, gebruikmakend van een 3D BIM model. Naar aanleiding hiervan is Witteveen+Bos gevraagd deel te nemen aan de BIM Lab oefening Schiphol 3D. In dit lab staat het gebruik van een digitaal 3D BIM Platform centraal.

Bekijk hier het 3D model station Schiphol.

Bekijk: 3D model Schiphol

Gebruikers testen digitaal 3D BIM Platform

Samen met gebruikers hebben we in simulatieworkshops het model gebruikt en getoetst. De vraag was wat deze BIM-methodiek betekent voor het samenwerkings-proces tussen ProRail Infra Projecten en ProRail Asset Management. Daarnaast hebben we onderzocht of en welke documenttypen niet meer nodig zijn als ProRail teams beschikken over 3D model.

De gebruikers die meededen aan de BIM simulatie waren (zie foto rechterkant):
Gwen Wylie, Inspecteur Stations; Sander de Groot, Vakspecialist TTI; Pieter Meeuwisse, Bouwmanager; Eduard Zandvliet, Infradatabeheerder; Arjan Langerak, Informatiespecialist; Kirsten Vermeer; Informatiespecialist Frank Oud, Vakspecialist civiel.

Meerwaarde ervaren

Het model bewijst zichzelf bij gebruik, was de ervaring. Op dit moment worden er ontwerpen tussen Infra projecten en Asset Management aan elkaar opgestuurd. Het model slaat alle data van een infraproject gecentraliseerd op, als een database met gegevens. Beide afdelingen keken naar dezelfde brondata in het digitale model. Die konden we steeds vanuit een verschillende invalshoek visualiseren. In 3D, in een 2D tekening, geografisch en ook de fysieke kenmerken van spoorobjecten konden bekeken worden.

Op ieder moment konden alle betrokkenen continue bij de laatste versie van de informatie van het infraproject in het model. In de lab oefening, maakte dat de interactie en het gesprek en de besluitvorming makkelijker.

Ontwerp toetsen op beheeraspecten

De interactie vindt in de huidige situatie op het einde van een processtap plaats. AM is de ontvangende partij en krijgt dan de infra aan het einde van het infraproject overgedragen als het gebouwd is. Asset Management kon nu eerder meekijken, feedback geven op het ontwerp en toetsen of de beheersaspecten goed waren meegenomen. Logisch dat AM dan een beter gevoel krijgt bij In Dienst Stelling (IDS). Daarbij geeft een 3D model een beter beeld van de projectscope voor de personen die niet in het projectteam zelf zitten.

2D en 3D view nodig voor review

In de toekomst zullen tekeningen plaats gaan maken voor data. We gaan dan geen tekeningen uitwisselen maar data delen. Vanuit de data worden verschillende visualisaties gemaakt. Je kunt dan dus nog wel vanuit die data een 2D weergave maken zoals je die nu kent vanuit de pdf / tekening. Maar ook meer, zoals een 3D. Eigenlijk kan ieder werkveld zijn eigen visualisatie creeren, afhankelijk van wat hij nodig heeft voor het werk. We hebben vastgesteld in het lab dat er 3 views benodigd zijn voor een review. De traditionele 2D tekening view in combinatie met de 3D view. En de tabellen en grafieken view waaruit je de hoeveelheden kunt herleiden.

Nu starten

Belangrijk is te onderkennen dat BIM niet van de ene op de andere dag van toepassing kan worden verklaard, want het vergt enige aanpassing aan processen en ICT en de manier van werken. Maar door het gewoon te gaan doen ontdek je de waarde ervan.

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!