Informatieportaal: platform voor actuele spoordata

Nieuws

1 april 2016
4 februari 2021, 14:27 uur

Het Informatieportaal is het ‘Sesam open u’ van Spoordata. Alle beschikbare spoorgegevens zijn via dit platform op www.spoordata.nl voor de hele spoorsector toegankelijk. Dankzij koppeling van gegevens uit allerlei bronnen kunnen gebruikers kunnen hier straks vanuit één object alle geïntegreerde data inzien, vanuit elke invalshoek.

Het portaal geeft met een simpele handeling antwoord op de volgende vragen over een specifiek object: Wat is het? Wat kan het? Waar ligt het? Wat is de conditie? Hoe presteert het? Wat is het gepland onderhoud en welk onderhoud heeft er al plaatsgevonden? Objecten kunnen zowel schematisch als geografisch worden gezocht en getoond.

Verbeteractie

Het Informatieportaal ontsluit alle beschikbare configuratie- en sturingsdata over het spoor. Om dat mogelijk te maken, is er nog wel werk aan de winkel. Het programma SpoorData brengt onder andere de bestaande systemen en bronnen van ProRail en ketenpartners met elkaar in verbinding. Om uniforme gegevens te krijgen, wordt er daarnaast op allerlei niveaus gewerkt aan standaardisering van dataregistratie. Ook vindt er een grote schoonmaak plaats om alle beschikbare spoorinformatie actueel, correct en op orde te krijgen.

Wie doet het?

Onder meer de ICT-afdeling en dataspecialisten van Asset Management Informatie van ProRail bouwen aan het Informatieportaal. Voorop staat dat de data makkelijk toegankelijk moeten zijn. Daarom zijn de gebruikers van het portaal – de operationele en managementstaf van ketenpartners in de spoorbranche betrokken bij het ontwerp.

Wie heeft er baat bij?

De hele spoorbranche, aannemers en ingenieursbureaus voorop, heeft baat bij toegankelijke, actuele en complete spoordata. Alle ketenpartners voor de spoorinfrastructuur plannen, ontwerpen, bouwen, beheren en besturen kunnen gebruik maken van dit Informatieportaal.

Tijdpad

Op dit moment worden de behoeften van alle gebruikers in kaart gebracht. Binnen de spoorbranche is het belang van informatie uitwisselen al eerder concreet gemaakt met www.raildocs.nl. Op deze website zijn bijvoorbeeld tekeningen van het actuele seinwezen van het Nederlandse spoor te vinden. Op de homepage van deze website vindt u een link naar deze voorloper van het Informatieportaal. RailDocs wordt als eerste uitgebreid met de ontsluiting van SAP - SAP EAM / SAP PLM fase 1. Dit staat gepland voor het eerste kwartaal van 2016.

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.