Het lerend netwerk SpoorData, vier reflectiesessies verder

Nieuws

19 november 2018
8 februari 2021, 15:16 uur

Binnen het lerend netwerk SpoorData werken in 2018 vier gemengde verbeterteams aan betrouwbare en toegankelijke assetinformatie op het spoor. Elk verbeterteam bestaat uit vertegenwoordigers van ProRail, aannemers en ingenieursbureaus. In vier reflectiesessies in juni, september, oktober en november werkten zij volgens de systeemgerichte verbeteraanpak aan duurzame oplossingen voor vier vraagstukken op het gebied van spoordata. Tijdens de Asset Informatie Carrousel op 4 december delen zij hun resultaten.

De vier verbeterteams, elk bestaande uit vier tot zes deskundigen, werken aan de volgende vraagstukken:

  1. Hoe zorgen we ervoor dat alle portalen en bronnen goed toegankelijk en makkelijk te gebruiken zijn?
  2. Hoe zorgen we voor kwalitatieve, volledige en tijdige data en informatie in de assetketen (ontwerpen-bouwen-beheren), kloppend met de werkelijkheid buiten?
  3. Hoe verminderen we informatieverlies in de levenscyclus van een asset, als we kijken naar de overdracht van informatie tussen de verschillende projectfaseringen in de ontwerpketen?
  4. Hoe verschaffen we duidelijkheid in het gebruik van authentieke/autoritaire bronnen met als doel het proces te verbeteren

Werken volgens de systeemgerichte verbeteraanpak

De systeemgerichte aanpak volgt een leer- en verbetercyclus waarbij alle verbeterteams in maandelijkse reflectiesessies volgens een vast format – het verbeterbericht – hun voortgang delen. Het gaat dan om het kernprobleem, het doelbeeld en de bronoorzaken van hun vraagstuk, maar ook om de oplossingsrichtingen, (test)resultaten en de volgende stappen die ze willen zetten. Elke maand reflecteren de teams op elkaars voortgang en geven elkaar tips, adviezen en aanmoedingen voor de volgende cyclus. Tussentijds werken ze in hun praktijk verder aan het vraagstuk.

Hulp van leernetwerk, promotors en inspiratoren

Een van de eerste stappen in het traject is dat elk verbeterteam het eigen leernetwerk in kaart brengt. Het gaat om mensen in ieders organisatie die invloed hebben op het vraagstuk waar ze aan werken. Die mensen betrekken de teams gedurende het traject.

Het gaat dan bijvoorbeeld om promotors. Zij maken deel uit van het (midden)management, bijvoorbeeld in de rol van leidinggevende, lijnmanager of intern opdrachtgever. Zij hebben kunnen (helpen) de condities te creëren die nodig zijn om gedragen oplossingen te realiseren. Promotors waren aanwezig tijdens de reflectiesessie in oktober.

Verder worden er tijdens het traject inspiratoren betrokken. Zo gaf André Dorée, hoogleraar markt- en organisatiedynamiek bij de Universiteit Twente, als gelegenheidsleerpartner zijn reflectie op de verbeterteams in de sessie in september.

Resultaten tijdens de 4e Asset Informatie Carrousel

Tijdens de 4e Asset Informatie Carrousel op 4 december 2018 delen de verbeterteams hun resultaten. De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen in de spoorsector die te maken heeft met assetinformatie.

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.