4e Asset Informatie Carrousel

4 december 2018 | 9.30 – 13.00 uur | Railcenter Amersfoort

 

Hoe zorgen we in de spoorse sector gezamenlijk voor toegankelijke, vindbare assetinformatie, die altijd klopt en kwalitatief hoogwaardig, zonder informatieverlies wordt overgedragen tussen elke projectfase? ProRail werkt samen met haar marktpartners in het lerend netwerk SpoorData aan deze vraagstukken. Op dinsdag 4 december a.s. hoor je tijdens de 4e Asset Informatie Carrousel over de resultaten uit dit netwerk en deelt ProRail de actuele stand van haar Roadmap Digitalisering Assetketen. Zorg dat je erbij bent en ga in gesprek met ProRail en andere organisaties over welke vraagstukken over spoordata jou vanuit jouw organisatie bezighouden. De aanmelding is nu geopend.

De resultaten uit het lerend netwerk SpoorData

In het lerend netwerk SpoorData werken deelnemers vanuit Antea Group, Arcadis, Movares, ProRail, RIGD-Loxia, Royal HaskoningDHV, Strukton Rail, Sweco en VolkerRail in vier gemengde verbeterteams een halfjaar aan vier vraagstukken.

Volgens de systeemgerichte verbeteraanpak richtten ze zich gezamenlijk op het wegnemen van belemmeringen die het delen van spoordata in de weg staan:

  1. Hoe zorgen we ervoor dat alle portalen en bronnen goed toegankelijk en makkelijk te gebruiken zijn?
  2. Hoe zorgen we voor kwalitatieve, volledige en tijdige data en informatie in de assetketen (ontwerpen-bouwen-beheren), kloppend met de werkelijkheid buiten?
  3. Hoe verminderen we informatieverlies in de levenscyclus van een asset, als we kijken naar de overdracht van informatie tussen de verschillende projectfaseringen in de ontwerpketen?
  4. Hoe verschaffen we duidelijkheid in het gebruik van authentieke/autoritaire bronnen met als doel het proces te verbeteren?

Op 4 december delen de verbeterteams hun (tussen)resultaten.

De Roadmap Digitalisering Assetketen en jouw betrokkenheid daarbij

De ontwikkelingen in het lerend netwerk SpoorData passen naadloos in ProRail’s Roadmap Digitalisering Assetketen. Als je meer wilt over ProRail’s visie op de digitalisering van de assetketen of bijvoorbeeld over de stand van zaken rond IM Spoor, dan word je daarover tijdens de Asset Informatie Carrousel aan de hand van de roadmap bijgepraat.

Wil je als organisatie betrokken blijven of worden bij de ontwikkeling van spoorse asset informatie, in het lerend netwerk SpoorData of anderszins? Tijdens de Asset Informatie Carrousel kun je daarover in gesprek met ProRail en andere marktpartners. We bepalen gezamenlijk hoe we verdergaan in 2019.

Praktische informatie

De 4e Asset Informatie Carrousel is op dinsdag 4 december 2018 bij Railcenter, Soesterweg 244 in Amersfoort.

Het programma is als volgt:

  • 9.00 Inloop
  • 9.30 Start inhoudelijk programma
  • 12.00 – 13.00 Lunch

Aanmelden

Geef je nu op via onderstaande link:

Aanmelden voor de 4e Asset Informatie Carrousel