Gegevens ophalen uit het Railinformatie Portaal (RP) via API’s

Nieuws

24 juli 2023

Met het Railinformatie Portaal (RP) is het niet meer mogelijk om gegevens via filters in url’s op te halen uit het portaal. Om ervoor te zorgen dat jouw applicatie nog wel de benodigde gegevens kan ophalen uit het portaal, stelt het RP API’s beschikbaar.

Deze API’s bevatten methoden waarmee de volgende informatie opgehaald kan worden:

  • Objecten op basis van o.a. PUIC nummer of object id.
  • Ophalen van technische documenten (metadata en tekening).
  • Ophalen van de treinbeveiligings- en beheersingsdocumenten (metadata en tekening).
  • Ophalen van de SWID bladen (metadata en tekening).

In de handleiding is (technisch) beschreven hoe je gebruik kan maken van deze API’s en welke stappen je moet nemen om de aansluiting te kunnen realiseren. Het is belangrijk om te weten dat elke applicatie die je wilt aansluiten een eigen authenticatie nodig heeft. Per applicatie die je wilt aansluiten vraag je toegang aan.

De handleiding is primair bedoeld voor ontwikkelaars die de koppeling gaan leggen tussen jouw applicatie en het RP.

Voor de API’s gelden de volgende beperkingen:

  • Er is geen vast datacontract voor de API – dit betekent dat per objecttype het aantal attributen anders kan zijn. Het is dus niet mogelijk om een garantie te geven dat alle attributen gegevens/waarden zullen bevatten.  
  • Er is geen garantie dat een document beschikbaar is. 
  • De gegevens die via de API worden verstrekt komen uit het Railinformatie Portaal zoals deze zijn geleverd door de bronsystemen.  

Belangrijk:

Het is de ambitie om railDocs en Informatie Portaal Spoordata eind derde kwartaal 2023 uit te zetten. Links naar deze applicaties zullen dan ook niet meer werken.

Handleiding
24-07-2023

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.