De uitslag van de geodataquiz is bekend!

Nieuws

25 juli 2022

Vier weken op rij kon je meedoen met de geodataquiz. Ontzettend leuk om te zien hoeveel mensen mee hebben gedaan en wij onze kennis over geodata op deze manier hebben kunnen delen. Geodata is één van de drie fundamenten van configuratiedata naast fysieke en functionele data. Geodata is data die je op een kaart of in een ruimte kunt weergeven, daardoor kun je de ruimtelijke relatie tussen de objecten zien en ervaren.

De uitslag

Van de ongeveer 100 deelnemers aan de quiz, waren er twee personen die alle antwoorden goed hadden. We hebben dus niet één, maar twee winnaars! Dit zijn Bart Roem en Rob Waringa. Van harte gefeliciteerd!!

Benieuwd naar de goede antwoorden van de quiz? Hieronder staan de vragen met bij de goede antwoorden een korte toelichting.

 

-Ik wil weten waar ProRail grond in eigendom heeft. Waar vind je dit?

 • Basisregistratie Gebouwen (BAG)
 • Basisregistratie Grootschalige topografie (BGT)
 • Kadaster: Het ZBO Kadaster registreert in de basisregistratie Kadaster (BRK) alle rechthebbenden op grond in Nederland. Een grondtransactie is pas voltooid als die in de BRK is geregistreerd.
 • Luchtfoto

-Om een object op kaart te kunnen zetten gebruiken we vaak vector data. Welke van onderstaande is geen vector data?

 • Punt
 • RasterBij rasterdata zijn de beelden opgebouwd uit pixels. Voorbeelden van rasterdata zijn foto’s en schermafbeeldingen. Bij vectordata wordt de data (objecten) meetkundig beschreven aan de hand van coördinaten.
 • Vlak
 • Lijn

-Wat staat er op deze kaart?

hotbox detectoren.png

 • Evenementen stations
 • NABO-overwegen
 • Hotbox detectoren
 • Spoorstaaf conditionering systeem (smeerinstallatie)

-Welke software wordt binnen ProRail het meest gebruikt om met geografische data te werken?

 • Excel
 • GIS: ProRail maakt voor geografische toepassingen vooral gebruik van software van ESRI. ArcGIS is het bekendste product van ESRI en wordt binnen ProRail veel gebruikt.
  Wie thuis met GIS aan de slag wil, kan gebruik maken van het populaire open source GIS-pakket QGIS.
 • AutoCAD
 • Google maps

-Waar houden de collega's van geodata zich mee bezig?

 • Kadaster, BGT, bedrijfsnoodplan, Railmaps en mapservices
 • Maatwerkvragen, ondergrondse infra, gebiedsindelingen
 • Inwinning en verwerking beelddata
 • Al het bovenstaande

-Waar is dit?

kruising haarlem.png

 • Blauwkapel
 • Haarlem: de oost-west sporen zijn van de lijn Haarlem - Zandvoort. De noord-zuidverbinding is de verbindingsboog tussen Haarlem Goederen en Bloemendaal. 
 • Terneuzen

-Op welke manier weten de Aboriginals hun route door het land?

 • Door stenen neer te leggen
 • Door liederen: De paden/routes worden vormgegeven door liederen, verhalen, dans, ceremonies en kunst. Terwijl de voorouders het continent doorkruisten vestigden zij heilige plaatsen die zij verbonden met liederen.
 • Ze volgen paden die door dieren zijn gemaakt
 • Door het beschrijven van richtingen en het aantal stappen

-Op welke manier wordt geodata als “open data” beschikbaar gesteld?

 • Via een IMX
 • Via de GeoPublicatie database
 • Via mapservices: Voor alle andere applicaties is een (extern) ProRail account nodig. De mapservices zijn volledig openbaar.
 • Via RailMaps

-Waar kan je niet (rechtstreeks) terecht met een vraag over geodata?

 • De ProRail ServiceDesk (7100)
 • De Helpdesk SpoorData
 • Stel een vraag formulier
 • Dataspecialist of oplosgroep

-Hoeveel data aan beeldmateriaal komt jaarlijks binnen via luchtopnames?

 • 500GB
 • 1TB
 • 50TB: Die 50 TeraByte bestaat vooral uit foto’s: nadirfoto’s die vertikaal naar beneden worden gemaakt en obliekfoto’s die voorwaarts en achterwaarts schuin naar beneden worden gemaakt, zodat borden afgelezen kunnen worden. De LiDAR-puntenwolken die met een laserscanner worden gemaakt zijn in totaal veel kleiner in omvang.

-Waar is deze foto genomen?

​​​​​​​lieve vrouwetoren.png

 • In de Domtoren in Utrecht
 • Op het hoofdkantoor van het Kadaster
 • Op het zwaartepuntpunt van Nederland
 • In de Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort: Het RD-stelsel beschouwt Nederland als een plat vlak zodat posities in X- en Y-coördinaten kunnen worden beschreven. Dat is handig omdat meetkundige formules voor het platte vlak een stuk eenvoudiger zijn dan die voor een bolvorm. Om dat mogelijk te maken, maken landmeters gebruik van een denkbeeldig vlak dat de aarde doorsnijdt. De Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort is het middelpunt van die doorsnijding. Oorspronkelijk had de torenspits ook de coördinaten (0,0). Dat bleek echter in de praktijk onhandig omdat soms X- en Y-coördinaten ongemerkt verwisseld werden of dat min-tekens werden vergeten op te schrijven. Sinds 1968 heeft de torenspits de coördinaten (155.000, 463.000) (in meters). Voor het hele Nederlands grondgebied zijn alle coördinaatgetallen daardoor altijd positief (geen fouten meer met mintekens) en zijn Y-coördinaten  altijd groter dan X-coördinaten waardoor die niet meer verwisseld kunnen worden. Het huidige (denkbeeldige) punt met de coördinaten (0,0) ligt hierdoor ongeveer 120 km ten zuidoosten van Parijs.

-Om objecten op kaart te kunnen zetten is een coördinatenstelsel nodig. Welk coördinatenstelsel wordt bij ProRail het meest gebruikt?

 • Latitude, Longitude (WGS84)
 • Rijksdriehoekstelsel (RD): Het RD-coordinatenstelsel is ons nationale coordinatenstelsel. Het stelsel beschrijft posities met een X- en een Y-coördinaat. Wil je ook de hoogte weten dan maak je gebruik van een Z-coordinaat, de NAP-hoogte. ProRail legt (nog) maar beperkt de hoogteligging van objecten vast. Naarmate we meer in 3D gaan vastleggen zullen we ook vaker de hoogteligging van objecten gaan registreren.
 • NAP
 • De kilometrering

-ProRail laat rond de 21-ste van elke even maand een helikopter vliegen om luchtfoto’s en laserscans te maken, behalve in december. Waarom niet in december?

 • De kans op slecht weer is te groot
 • De temperatuur is te laag
 • Er is te weinig licht: In december staat de zon zo laag en duurt de dag zo kort dat er onvoldoende licht is om vanuit een vliegtuig of helikopter goede luchtfoto’s te maken. De belichtingstijden worden dan zo lang dan je bewegingsonscherpte krijgt door de snelheid waarmee noodzakelijkerwijs moet worden gevlogen. Langzamer vliegen is ook niet mogelijk omdat het vliegtuig of de helikopter dan onstabieler wordt.
 • Om geluidsoverlast te voorkomen in de kerstvakantie

-In welke applicatie worden de spoor alignementen beheerd?

 • Sigma: Sigma wordt beheerd door onze collega’s van absolute spoorgeometrie. Zij beschrijven het spoor in rechtstanden en (overgangs)bogen en toetsen of de actuele ligging daaraan voldoet. Bij afwijkingen wordt het reiscomfort minder of ontstaan zelfs veiligheidsrisico’s. Met zogenaamde stopmachine wordt de ligging van het spoor gecorrigeerd als de afwijkingen te groot worden.
 • Naiade
 • GEO Portaal
 • InfraAtlas

Wil je meer weten over een aspect dat in de quiz aan bod kwam? Of ben je benieuwd waarom jouw antwoord niet goed was? Neem dan contact op met Roelof Boekhold of Maurice Meuwissen.

 

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.