Configuratiedata 100% op orde

Nieuws

8 maart 2022

Een jaar geleden vierden we feest omdat we een historische mijlpaal bereikten: 200.000 assets uit 14 Informatie Levering Specificaties (ILS'en) in SAP op orde. Op orde brengen is één, op orde houden is minstens zo belangrijk. Infra Informatie houdt de kwaliteit op orde en dat zie je terug in het Dashboard Datakwaliteit Infrastamdata EAM: Configuratiedata op 100%. De data was al op norm, maar het is nu toch wel prettig dat we net dat extra stapje hebben gezet: de data is nu voor de volle 100% op orde. Ieder in de informatieleverketen beschikt nu over de juiste data.

Data op orde houden met Integraal Dashboard Datakwaliteit en controles

Om de data op orde te houden werken we met het Integrale Dashboard Datakwaliteit en controleprogramma’s. Met het dashboard wordt de datakwaliteit van de 200.000 assets continu bewaakt en in stand gehouden. Met de controles krijgen we nu boven water welke objecten niet juist zijn. Enerzijds is dat doordat de configuratie niet overeenkomt met wat in SAP staat, anderzijds doordat er inactieve objecten in SAP staan. Een voorbeeld: de configuratie geeft aan de bij een wissel twee wisseltellers moeten zijn. In SAP echter hadden we er maar één staan. Er ontbrak er dus één. Bij navraag bij een collega bleek dit inderdaad te kloppen, waarna een extra wissel is aangemaakt en de data weer kloppend is.

100% op orde.png

Een tweede voorbeeld betreft inactieve objecten. Uit de controle kwam een wissel naar voren waarvan de configuratie niet klopte. Uit de gegevens van SAP bleek dat het puntstuk was gesaneerd, en railmaps gaf aan dat de wissel niet meer actief aanwezig is. Een terechte foutmelding die we niet hoeven te herstellen, maar inactieve objecten dus uit de controles kunnen halen. Dat voorkomt weer vervuiling van de data.
Door de controles die wij vanuit het controleprogramma hebben, kunnen we precies zien waar de fouten liggen. We sturen sneller bij en kunnen binnen twee weken oplossen. Als de waardes naar beneden gaan, dan zien we gelijk dat er fouten bij zijn gekomen. In januari waren dat er nog 31 en in februari dus 0. De grootste uitdaging bij de controlefouten is het achterhalen wat er niet klopt en dan in overleg gaan met de juiste mensen. Zo hebben we samen met onze collega’s Infra Informatie en vakspecialisten al een aantal casussen uitgezocht.​​​​​​

 

Nut en noodzaak van goede configuratiedata

Niet alleen voor ProRail, maar ook voor iedereen die buiten aan het spoor werkt, levert goede configuratiedata erg veel voordelen op. Denk aan Rijkswaterstaat, gemeenten en waterschappen. Er kunnen betere onderhoudsplanningen worden gemaakt ten behoeve van klein en groot onderhoud aan het spoor. Dat zorgt vervolgens voor minder kans op budgetoverschrijdingen. Ten slotte kunnen incidenten beter en sneller worden afgehandeld.

Denk en ontwikkel met ons mee

​​​​​Heb je ideeën, suggesties of een positief kritische opmerking hoe wij samen nóg beter kunnen zorgen voor goede configuratiedata? Stuur een mail naar Jeroen Beune of Jan Driesse.

Goede Configuratiedata. We doen het samen. 

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.