BGT: de andere wettelijke taak van ProRail. Ken je die?

Nieuws

23 februari 2022

Iedereen weet dat in de Spoorwegwet de taken van ProRail zijn vastgelegd. Wat nauwelijks iemand binnen ProRail weet is dat er nog een andere wet is die ‘de beheerder van de hoofdspoorweginfrastructuur’ expliciet een taak oplegt: de Wet basisregistratie grootschalige topografie.

In die wet wordt ProRail, naast 345 gemeenten, 21 waterschappen, 12 provincies en 3 ministeries aangewezen als bronhouder van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT is de gedetailleerde digitale topografische kaart van heel Nederland. Op éénduidige wijze wordt de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen geregistreerd. ProRail is verantwoordelijk voor het vastleggen van de hoofspoorweginfrastructuur op deze kaart, waaronder spoorverbindingen, stations en overwegen.

De BTG is een basisregistratie. Overheden zijn verplicht deze te gebruiken voor veel activiteiten en hebben ook gezamenlijk de plicht om onjuistheden te signaleren en te melden zodat de kaart verbeterd kan worden. Je kan de BGT gebruiken als ondergrond in RailMaps, maar je kan hem ook los bekijken op https://www.pdok.nl/viewer/

Bekijk: De BGT in 3 minuten

De BGT is ook een basiskaart. Daarmee bedoelen we dat hij vooral bedoeld is om informatie aan toe te voegen, afhankelijk van het doel. De BGT wordt zo gebruikt als onderlegger voor tal van registraties zoals die van de openbare en ruimten door gemeenten en van de watergangen door waterschappen. Door de BGT te gebruiken kunnen overheden beter en gemakkelijker gegevens uitwisselen. Dat is gunstig voor burgers en bedrijfsleven en het scheelt ook in de kosten.
​​​​​​​De BGT is voor Nederland wat de basisbeheerkaart (BBK) is voor ProRail. Het zal je dan ook niet verbazen dat het aandeel van ProRail in de BGT is gebaseerd op de BBK. Het voordeel van de BGT voor ProRail is dat we beschikken over goed kaartmateriaal buiten het spoorgebied. Dat komt van pas bij bijvoorbeeld het uitvoeren van projecten en het bepalen van zoneringen rond het spoor.

Enkele voorbeelden waar de data van de BGT voor wordt gebruikt:

  • Groene daken kansenkaart - een interactieve kaart ontwikkeld voor gemeenten. Zij kunnen eenvoudig zien welke daken er geschikt zijn voor een groen dak (duurzaam dak).
  • Overstroom ik? is een applicatie waarin je kunt checken of jouw huis risico loopt bij overstromingen. In de applicatie wordt gebruik gemaakt van de PDOK luchtfoto  en de BRT-Achtergrondkaart.
  • Long term NL Challenge is de grootste en leukste fietschallenge. Zorg ervoor dat je in alle Nederlandse gemeenten gefietst hebt. Fietsers leggen hun ritjes vast op Strava. Op een kaart van Nederland wordt duidelijk aangegeven welke gemeenten al bezocht zijn. Op basis van GPS-data die de fietsers opgeslagen hebben bij Strava vogelt de 'Long term NL challenge' uit welke van de 355 gemeenten doorkruist zijn.

De mogelijkheden van Geodata

De Basisregistratie grootschalige topografie is één van de vele voorbeelden van hoe we geodata benutten. Zo gebruiken we geodata ook als basis voor ontwerp en onderhoud, het bepalen van aanrijroutes van hulpdiensten bij calamiteiten en inzicht in het eigendom en het gebruik van grond van ProRail, NS Vastgoed en grondeigenaren rond het spoor. Geodata biedt nog zoveel meer mogelijkheden. Denk aan veiligheidsrisico’s verkleinen, beschikbaarheid van spoor vergroten, snellere en betere besluitvorming en flinke besparingen.

Wil je meer weten? Vraag aan Roelof Boekhold, productmanager Geo bij AM Assetontwikkeling en Informatie.

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.