Basisgegevens ophalen uit het Informatieportaal Spoordata via de API op basis van PUIC nummers

Nieuws

15 december 2021

Op het informatieportaal Spoordata is een API beschikbaar die het mogelijk maakt om jouw applicatie te laten communiceren met het Informatieportaal. Deze API bevat methodes waarmee informatie opgevraagd kan worden die behoren bij één of meerdere PUIC nummers.

Met deze API kan de volgende informatie opgevraagd worden uit het informatieportaal:

  • één of meerdere meta-datadocumenten op basis van één PUIC nummer.
  • één of meerdere meta-datadocumenten op basis van meerdere PUIC nummers
  • beschikbare downloadbare bestanden met link naar deze bestanden die gekoppeld zijn aan een lijst van PUIC-nummers.
  • Op basis van de vorige vraag kunnen de desbetreffende bestanden gedownload worden.

In de handleiding is (technisch) beschreven hoe je gebruik kan maken van deze API en welke stappen er genomen moeten voor de autorisatie. Het gebruik van certificaten is getest met een paar ingenieursbureaus en vanaf 17 december 2021 is dit uitgerold op productie.

De handleiding is bedoeld voor ontwikkelaars die de koppeling gaan leggen tussen jouw systeem en het Informatieportaal Spoordata. De handleiding kan je hieronder opvragen.

Aandachtspunten:

  • Alleen objecten die een PUIC nummer hebben, kunnen worden gevonden. Niet alle objecten hebben een PUIC nummer.
  • Objecten die onderliggend zijn aan een ander object (bijvoorbeeld een tongbeweging van een wissel) hebben het PUIC nummer van het bovenliggend object. Deze objecten kunnen dus niet met een eigen uniek PUIC nummer worden gevonden.
  • Er is geen datacontract voor de API’s. Er kan dus niet gegarandeerd worden dat bepaalde velden altijd beschikbaar zijn in het resultaat. Er is ook geen garantie dat er een PDF-bestand beschikbaar is.
  • De API haalt informatie op zoals aanwezig in het informatieportaal en dus niet rechtstreeks bij het desbetreffende bronsysteem.

Handleiding

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.