ProRail Klimaateffectatlas nu voor iedereen benaderbaar

Nieuws

31 mei 2023

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft ProRail (en andere organisaties) enkele jaren terug de opdracht gegeven om een risicoanalyse uit te voeren voor de effecten van klimaatverandering op het Nederlandse spoor. We hebben deze risicoanalyse gedaan en vertaald naar onze ‘Klimaateffectatlas’.

Het doel van de atlas is, om inzichtelijk te hebben hoeveel kwetsbaarheden er nu eigenlijk zijn en hoe er daarmee rekening gehouden kan en moet worden in bijvoorbeeld projecten.

Deze atlas was al een tijd in gebruik binnen ProRail maar het is fijn dat deze nu ook voor iedereen online te benaderen is. Juist voor de gesprekken met allen buiten ProRail . ProRail wil immers de bestaande inzichten delen met eigen medewerkers en samenwerkingspartners zoals gemeenten en provincies en andere geïnteresseerden die zich bezighouden met de impact van het klimaat op ons spoorwegnetwerk en de externe omgeving. Waar mogelijk bepalen we samen met hen wat de risico’s zijn en wordt de uitvoeringsagenda doorontwikkeld en maken we afspraken over de uitvoering van die agenda.

In de klimaateffectatlas is de landelijk beschikbare data gecombineerd met data van het spoorsysteem. Alle kaarten samen geven een eerste beeld van de kwetsbaarheid van het spoor voor klimaatverandering.

Bij de opbouw van de atlas is gebruik gemaakt van vijf verschillende klimaatthema’s: Wateroverlast, Hitte, Droogte, Overstromingen en Storm & onweer. Ben jij nu ook nieuwsgierig?

Bekijk de klimaateffectatlas!

 

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.