Basisregistratie Grootschalige Topografie of ook wel BBK

adreslocaties en nuttige plaatsen (POI)

beeldopnames luchtfotos obliek

BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie

bodemkwaliteit verontreiniging