Welke validatieregels zijn er en bij welke objecten?

Veelgestelde vraag

Via deze link vind je een overzicht van de validatieregels per object. Bij welke objecten de omschrijving automatisch wordt opgebouwd vind je bij het Q&A-item 'Automatische omschrijvingen objecten'. Per tabblad wordt een BOC behandeld. Bovenin zie je bij Legenda de objectsoorten staan die het betreft. In elk tabblad vind je steeds drie onderdelen terug:

Structuurvalidatie:

Hiermee wordt de structuur opgebouwd op basis van gegevens die in de pop up gevraagd wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wissel.

Wat nieuw is, is dat er bij uitbreiden bestaande infra bij sommige objecten gecontroleerd wordt of het juiste bovenliggend equipment wordt opgevoerd. Zo zal bij DETPSSSL het bovenliggend equipment wel objectsoort DETECTREIN moeten hebben en moet het type treindetectie van dat object 'detpsssl' zijn.

Kenmerkvalidatie:

Hier staan alle kenmerken aangegeven die gecontroleerd worden met daar achter wat er gecontroleerd wordt. Daar achter staat dan weer of het een foutmelding betreft of een waarschuwing.

Een foutmelding (rood icoon) moet altijd opgelost worden door de aannemer, anders kunnen ze het object niet opslaan en valideren.

Bij een waarschuwing (geel icoon) krijgt men alleen de melding dat er iets niet goed is met daarbij aangegeven wat er niet goed is. Meestal betreft dit een fout die door de aannemer niet hersteld kan worden, maar door de gegevensbeheerders wel. Zo kan er bijvoorbeeld een waarschuwing komen dat een relaisnaam bij een B2-relais al in gebruik is. In de waarschuwing staat dan het equipmentnummer dat ook die sectienaam heeft. Bij deze controle wordt er gekeken naar alle B2-relais onder de zelfde DETECTREIN. Dit kan zowel een as build als een to built object zijn. We gaan er van uit dat de aannemer het juiste nummer heeft ingevuld en dat het andere object (die in de waarschuwing dus) moet worden aangepast. Wanneer de juiste waarde niet bekend is zal de kenmerkwaarde gewist moeten worden.

Als gegevensbeheerder moet je er voor zorgen dat je geen waarschuwingen hebt staan wanneer je het invulprofiel gaat verwerken. Doe je dit niet dan zullen we de SAP data nooit op orde krijgen.

Default waarden

Sommige kenmerken worden standaard gevuld met een waarde. Zo zal bij seinwezen-objecten het kenmerk Eigenaar en/of Beheerder altijd met ProRail worden gevuld. Het is nu nog niet mogelijk om deze kenmerken te blokkeren voor mutaties omdat mogelijk met IRIS nog wijzigingen moeten worden doorgevoerd. Wordt een kenmerk toch gewijzigd dan krijgt men de melding dat de wijziging niet is toegestaan en zal men de oude waarde terug moeten zetten voor ze verder kunnen. Soms ook wordt de waarde weer overschreven met de defaultwaarde en krijgt men de melding dat dit is gebeurd.

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.