Welke operatiecode moet ik gebruiken in SAP PLM?

Veelgestelde vraag

Nieuwbouw: er komt een nieuw equipment. Er wordt een gehele nieuwe structuur gebouwd, bijvoorbeeld een nieuw wissel met alle bijbehorende onderliggende equipments;

Uitbreiden bestaande Infra: er komt een nieuw equipment. Er bestaat in SAP al een structuur, een functieplaats met bovenliggend equipment. Bijvoorbeeld er wordt een ES toegevoegd aan een bestaand spoor of wissel;
1-op-1 Vervanging: bestaand equipment/object wordt verwijderd, er komt een nieuwe voor in de plaats, met dezelfde kenmerken. Bijvoorbeeld een Gewoon 1:9 wissel wordt vervangen door eenzelfde soort wissel; NB Hierbij wordt het huidige equipmentnummer hergebruikt. Hier loopt nog een discussie over.
Saneren: bestaand equipment wordt verwijderd, er komt geen nieuwe voor in de plaats;

Of een bestaand equipment wordt verwijderd, er komt wel een nieuwe voor in de plaats, maar deze heeft totaal andere kenmerken. Bijvoorbeeld een Gewoon wissel wordt vervangen door een Engels wissel. Oude wissel wordt gesaneerd en een nieuw wissel wordt gecreëerd met operatiecode nieuwbouw;

Wijzigen: het equipment blijft bestaan, alleen de kenmerken van het equipment worden gewijzigd; LET OP: Lineaire objecten moeten altijd operatiecode 'wijzigen' krijgen.

Deactiveren: een bestaand equipment wordt op inactief gezet. Het object is niet meer functioneel, maar ligt fysiek nog wel buiten. Bijvoorbeeld een wissel wordt (tijdelijk) geklemd; NB er is een verzoek om ook de operatiecode 'Activeren' toe te voegen aan SAP PLM.

Documentatie: een bestaand equipment wordt voor de Infrastamdata niet geraakt, maar er moet wel regiodocumentatie op worden aangepast. Bijvoorbeeld levensduurverlenging op een wissel.

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.