Welke dashboards zijn er in Every Angle?

Veelgestelde vraag

In Every Angle zijn diverse angles beschikbaar waarmee het 'PLM-proces' gemonitord kan worden. Hier onder de linken naar de diverse angles met uitleg over wat de dasboards tonen.

Werkoverzicht ISD en LTD:ISD:

te verwerken profielen___Rapportnaam__Rapport inhoudOpmerkingISD: te verwerken profielen (niet ter beoordeling bij verbindingsofficier)

Toont op basis van de datum 'IVP ter goedkeuring aangeboden' het aantal profielen dat gecontroleerd en verwerkt moet worden. Een deel van deze profielen zijn al gecontroleerd door de VO_ISD: IVP ter beoordeling bij verbindingsofficier

Toont op basis van de datum 'IVP ter goedkeuring aangeboden' het aantal profielen dat ter controle ligt bij een VerbindingsofficierISD: Vrij te geven profielen

Toont de projecten waarvan de IDS uiterlijk over4 weken is_ISD: te verwerken KO mutantenToont de Klein Onderhoud mutanten die de onderhoudsaannemers via de backbone aangeboden hebben. Door het niet verwerken van deze objecten blijven ze geblokkeerd voor projecten. Voor elk object dat in de backbone wordt aangeboden worden gemiddeld 3 andere objecten ook geblokkeerd. Dit heeft te maken met de boomstructuur waar het object zich in bevind. Projecten zonder verbindingsofficier: obj lijst nog niet opgesteld, IDS binnen 7 weken

Toont de projecten waarvoor de objectenlijst nog moet worden opgesteld en waarbij de uitvoeringsdatum van het project binnen 7 weken is.Voor deze projecten ligt de actie in principe bij de RSETe verwerken LTDToont het aantal te verwerken tekeningen door de IDBOverzicht IB te laat per regio icm actiecode

Projecten zonder regio

Toont de projecten waarvan de regio niet is ingevuld. Mogelijk dat mails van dit project niet binnenkomen in de algemene mailbox

Lopende projecten met een IDS tot 26 weken vanaf nu

RapportnaamOmschrijvingOpmerking Alle projecten per maand NL

Toont het aantal projecten op basis van de IDS, ongeacht de status van het project.

De IDS ligt tussen 52 weken in het verleden tot 26 weken in de toekomstObjecten (alle projecten) per maand NL

Toont het aantal objecten in alle projecten met een IDS tussen 52 weken in het verleden en 26 weken in de toekomstLopende projecten LTD

Toont alle projecten waarvan de documentatie nog niet verwerkt is.Lopende projecten ISD

Toont alle projecten waarvan de infrastamdata nog niet verwerkt isProjecten met de status 'geen infrastamdata' zijn uitgesloten

Rariteitenkabinet

Rapportnaam_omschrijvingOpmerkingIVP aangeboden, actiehouder niet IDB

De status van het project is 'invulprofiel ter goedkeuring aangeboden'. De actiehouder zou in dit geval 'IDB: verwerken invulprofiel' moeten zijn. Dit is echter niet het gevalWaarschijnlijk is de workflow in PLM niet gebruikt en is handmatig de projectstatus aangepast. Dit kan tot gevolg hebben dat infrastamdata niet is verwerkt of dat objecten ten onrechte geblokkeerd blijven staan voor andere projecten of de backboneGeen ISD, wel invulprofiel vrijgegevenDe projectstatus is 'Geen infrastamdata', er is echter wel een invulprofiel vrijgegevenWanneer er alleen objecten in een objectenlijst zitten omdat de gekoppelde tekeningen aangepast moeten worden, moet de status van het project op 'Geen infrastamdata' gezet worden. Voor dit project hoort dan geen invulprofiel vrijgegeven te worden. Bij deze projecten is dit toch gebeurd. Het invulprofiel zal echter nooit ter goedkeuring worden aangeboden en de objecten blijven ten onrechte geblokkeerdIVP vrijgegeven, project afgeslotenEr is een invulprofiel vrijgegeven echter nooit ter goedkeuring aangeboden en verwerkt in SAP, toch is het project afgeslotenObjecten die gekoppeld zijn aan deze projecten zullen altijd geblokkeerd blijven staan voor andere projectenIVP vrijgegeven, IDS verder dan 15 weken van nuHet invulprofiel is vrijgegeven, daarna is de IDS meer dan 3 maanden naar achteren geschoven of het IVP is veel te vroeg vrijgegevenDe afspraak is dat, wanneer de IDS meer dan 3 maanden verschoven wordt, het project op vervallen gezet wordt en de objecten in een nieuw deelproject worden gezet. De objecten worden anders te lang geblokkeerd voor andere projecten en eventuele KO mutantenIVP langer dan 10 weken bij de aannemerHet invulprofiel is nog niet eerder ter goedkeuring aangebodenDe actie ligt bij het project maar de IDB kan hiermee de vinger aan de pols houdenIVP langer dan 10 wk bij ON in beh. bij VOHet invulprofiel is nog niet eerder ter goedkeuring aangebodenDe actie ligt bij de VOAfgekeurde IVP bij aannemerToont de IVP's die afgekeurd zijn maar niet opnieuw ter goedkeuring zijn aangeboden door de aannemerWellicht verstandig om een mail te sturen met het verzoek of de reden van afkeur begrepen isKO objecten in onderhoudDe aannemer heeft het object geblokkeerd om de data te kunnen wijzigen maar het object nog niet ter goedkeuring aangebodenDe aannemer moet gevraagd worden of de data nog geleverd wordt. Zo niet, dan het object weer vrijgeven zodat deze weer beschikbaar komt voor projecten

Werkoverzicht Verbindingsofficieren.

Dit dashboard kan een verbindingsofficier gebruiken door zijn/haar naam in te vullen in de pop up die je krijgt bij het starten van het dashboard. Om alle projecten van de verbindingsofficieren te bekijken geef je geen naam op maar kies je voor 'is niet leeg'RapportnaamRapport inhoudOpmerkingObjectenlijst nog niet opgesteld, IDS binnen 10 weken

Toont de projecten waarvoor de objectenlijst nog moet worden opgesteld en waarbij de uitvoeringsdatum van het project binnen 10 weken is.Vrij te geven profielen

Toont het aantal invulprofielen dat al vrijgegeven had moeten zijn (uiterlijk 3 weken voor ids)IVP langer dan 10 weken bij de aannemer (niet afgekeurd)

Toont alleen de invulprofielen die voor het eerst bij de aannemer staanHet invulprofiel kan tussen 3 en 8 weken voor IDS vrijgegeven zijn. De aannemer dient hem vervolgens uiterlijk 1 week na IDS in te dienen. Dit rapport toont de invulprofielen die op zijn minst al 1 week te laat zijnAfgekeurde IVP bij aannemer

Toont op basis van de datum waarop is afgekeurd het aantal invulprofielen bij de aannemerTe verwerken invulprofielen

Toont de week waarop het invulprofiel voor verwerking is aangeboden.Hier zitten nog erg oude profielen tussen waarvan uitgezocht moet worden of de data nog verwerkt moet worden. Mogelijk blokkeren deze profielen nog objecten die nu niet in andere projecten gemuteerd kunnen wordenWachten op I-formulier

Toont het aantal projecten waarvan de LTD en ISD is verwerkt

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.