Ik zoek de equipment nummers van pompinstallaties bij fauna duikers.

Veelgestelde vraag

Pompinstallaties bij faunaduikers worden niet in SAP geregistreerd. Faunaduikers zelf, worden wel geregistreerd in SAP en hebben dus een equipmentnummer.

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.