ProRail Klimaateffectatlas

WebApp

Deze website laat zien wat de mogelijke gevolgen van klimaatverandering kunnen zijn voor het spoor in Nederland. Hierbij is gekeken naar de thema's wateroverlast, hitte, droogte, overstromingen, storm en onweer.

Ga naar de atlas

De ProRail Klimaateffectatlas is voor iedereen die zich interesseert in en bezighoudt met de impact van het klimaat op ons spoorwegnetwerk en de externe omgeving. Deze atlas vormt een belangrijk instrument om binnen en buiten ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) de dialoog te voeren met collega’s en partners op netwerk-, mobiliteits-, gebieds- en nationaal niveau. Samen worden de risico’s bepaald, een uitvoeringsagenda ontwikkeld en afspraken gemaakt over de uitvoering.

  • Afbeelding met een brandweerman die een spoorberm blust.
  • Afbeelding met afgezaagde bomen
  • Afbeelding van een rijdende trein door de sneeuw.

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.