Vier verbeterteams gestart tijdens derde Asset Informatie Carrousel

Nieuws

12 juni 2018
9 februari 2021, 10:04 uur

Tijdens de derde Asset Informatie Carrousel op woensdag 23 mei 2018 introduceerden we de systeemgerichte verbeteraanpak voor het vervolgprogramma van het Lerend Netwerk SpoorData. Vier verbeterteams maakten een start om oplossingen te vinden voor concrete belemmeringen voor het delen van data in de spoorsector.

Thymo van den Brug en Raymond Soeters, initiatiefnemers van het lerend netwerk SpoorData en beiden manager bij ProRail Asset Management Informatie, begonnen met een verhaal over de nieuwe structuur die hun afdeling heeft gekregen. Om beter in te kunnen spelen op de actuele ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van informatiemanagement komt de nadruk van de afdeling meer te liggen op analyse en inzicht ten koste van rapportage en dataverzameling.

De systeemgerichte verbeteraanpak

Het lerend netwerk SpoorData past in die ontwikkeling en dat geldt in het bijzonder voor de systeemgerichte verbeteraanpak die tijdens de Asset Informatie Carrousel geïntroduceerd werd voor het vervolgprogramma in 2018. De aanpak, gebaseerd op de theorie van het systeemdenken, is gekozen omdat die helpt om stapsgewijs en doelgericht te werken aan problemen en belemmeringen in de praktijk.

Tijdens de bijeenkomst werden verbeterteams geformeerd die een eerste aanzet maakten van een te onderzoeken probleem, dat was gedefinieerd als ‘een hardnekkige belemmering die het delen van spoordata in de weg staat’. Verbeterteams gingen in een aantal stappen op zoek naar de grondoorzaak van het probleem, deelden hun bevindingen met de anderen en ontvingen daarbij tips en suggesties voor het vervolg.

Vervolgprogramma in 2018

20 deelnemers in vier verbeterteams gaan na de bijeenkomst door om in een programma van ongeveer een halfjaar te werken aan concrete vraagstukken en oplossingsrichtingen voor de praktijk. Bij elke stap betrekken ze de relevante mensen die de realisatie van oplossingen dichterbij kunnen brengen.

Op de algemene pagina van het lerend netwerk SpoorData vind je de relevante data van bijeenkomsten van het lerend netwerk SpoorData. De verbeterteams komen ongeveer maandelijks bij elkaar om te reflecteren op elkaars voorlopige resultaten, elkaar vragen te stellen en impulsen te geven voor het vervolg. De uiteindelijke resultaten delen zij met het bredere netwerk van geïnteresseerde marktpartijen in de vierde Asset Informatie Carrousel op 4 december 2018.

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.