SpoorData in QS Magazine

'Als we op basis van dezelfde correcte informatie plannen, ontwerpen, bouwen, beheren en besturen, kunnen we het spoor nóg veiliger en duurzamer maken.’ Dat zegt SpoorData programmamanager Raymond Soeters van ProRail in de nieuwste editie van QS Magazine.

Het aprilnummer van dit online magazine van Movares laat in deze reportage naast Raymond Soeters ook een aantal SpoorData projectmanagers aan het woord over nut en noodzaak van het programma.

Andere artikelen in QS Magazine geven een inkijkje in een simulatietool voor metrobestuurders op de Noord/Zuidlijn 'baanbekend' en in de 'Pilot Basisspecificaties'. In deze pilot werken vijf ingenieursbureaus - Arcadis, Sweco, Railinfra Solutions, Antea group en Movares - samen met ProRail aan een centrale database met basiseisen die in projecten gebruikt kunnen worden als startpunt voor het opstellen van vraagspecificaties. 

 

Artikel over SpoorData in QS Magazine met foto van Raymond Soeters