Resultaten van lerend netwerk SpoorData zichtbaar tijdens tweede Asset informatie Carrousel

Nieuws

13 maart 2018
9 februari 2021, 09:47 uur

Tijdens de tweede Asset Informatie Carrousel op 16 januari 2018 lieten ProRail, aannemers en ingenieursbureau zien wat het lerend netwerk SpoorData heeft opgeleverd aan nieuwe inzichten en verbeteracties vanuit twee ontwikkelsporen. De volgende stap: concrete, gezamenlijke doelstellingen bepalen en daarmee verder.

De expeditie van het lerend netwerk SpoorData

Vanuit de gezamenlijk ambitie van ProRail en ketenpartners om werken met informatie in de spoorse infrasector naar een volgende fase te brengen, werd aan het eind van de eerste Asset Informatie Carrousel in mei 2017 het lerend netwerk SpoorData gestart. De belangrijkste kernthema’s uit die bijeenkomst vormden het inhoudelijke startpunt. In een online stemming kozen de deelnemers de twee meest urgente thema’s. Daarmee gingen we in kleine groepen aan de slag in twee kleine groepen:

  1. Hoe kunnen we de juiste condities creëren die nodig zijn om het delen van data in de spoorsector de gewoonste zaak van de wereld te maken?
  2. Hoe kunnen we de modellen uit de Objecttype Bibliotheek Spoor (OTL) beter vormgeven, zodat ze makkelijk bruikbaar worden in projecten?

De resultaten uit de twee ontwikkelsporen

De resultaten  uit de twee ontwikkelsporen werden op 16 januari gepresenteerd door deelnemers aan de deelsessies vanuit Van Gelder, Arcadis, Sweco, Strukton en ProRail.

Bij de eerste groep stond de analyse met behulp van de PDA-veranderformule centraal. Vertegenwoordigers van de groep vertelden over het (gebrek aan) probleembewustzijn van de noodzaak om het delen van data in de spoorsector tot de gewoonste zaak van de wereld te maken. En over het doelbeeld, de toekomstige situatie waarin het probleem is opgelost. Daarbij kon ProRail de acties presenteren, de verschillende verbetermaatregelen die al zijn doorgevoerd en de maatregelen die er nog komen.

Deelnemers aan de carrousel gingen hiermee verder. Ze formuleerden dilemma’s en adviezen, onder andere: ‘maak een keuze voor een stabiele uitwisselstandaard zodat opdrachtnemers en IT-partijen durven te investeren in goede systemen’ en ‘bepaal wat ProRail regelt of voorschrijft en wat aan de opdrachtnemers is om in te richten’.

Vertegenwoordigers van de tweede groep vertelden dat ze tijdens de deelsessies hun centrale vraag hebben vereenvoudigd tot ‘Hoe kunnen we gezamenlijk tot een complete OTL (Objecttype Bibliotheek Spoor) komen?’ De openheid waarmee vanuit verschillende organisaties modellen met elkaar werden gedeeld werd als waardevol gezien, maar tegelijkertijd waren er ook organisaties die het delen van modellen niet toestonden. Daarom was het van belang om ook aandacht te besteden aan de spanningsvelden die er zijn in de gezamenlijke ontwikkeling van een OTL, onder andere het spanningsveld tussen de wens om modellen open met elkaar te kunnen delen en de (commerciële) belangen die bedrijven hebben of ervaren.

Van de carrouseldeelnemers werd gevraagd om naar aanleiding van dit verhaal positie ten opzichte van ProRail te bepalen: wat is voor hen nodig het om mee te doen aan de OTL-ontwikkeling? Verschillende scenario’s, bijvoorbeeld met veel of weinig financiële vergoeding, werden getoetst. De inzichten die dit heeft opgeleverd, worden nu door ProRail vertaald in volgende stappen.

Verder vanuit gedeelde doelstelling

Alle deelnemers aan de tweede Asset Informatie Carrousel gaven aan verder te willen met in het lerend netwerk SpoorData. Daarbij werd door verschillende deelnemers aangegeven dat een concrete, gedeelde doelstelling wenselijk is. Een van de deelnemers formuleerde dit als: ‘Met dit platform een realistisch doel kiezen en ook invulling geven als basis voor de volgende stap, het volgende doel. Doen, hoofd stoten, leren, aanpassen en harden.’

Aansluiten bij het lerend netwerk?

De ondersteuning van het lerend netwerk SpoorData is in handen van SayKnowMore. Zij initiëren, faciliteren en activeren het leren in het netwerk. Wil je aansluiten bij het netwerk, neem dan contact op met Steven van Luipen via steven@sayknowmore.nl.

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!