Reizigerstrein als Meettrein

Nieuws

31 januari 2022
31 januari 2022, 14:02 uur

We zijn weer onderweg!

Het is even stil geweest, maar in dit nieuwsbericht ‘Reizigerstrein als Meettrein (RaM)’ vertellen we waar we staan en wat we de komende periode kunnen verwachten.
In deze nieuwsbrief tevens een oproep aan collega’s om zich te melden als zij een bijdrage willen leveren aan de doorontwikkeling van de RaM producten en diensten.

Aanbesteding afgerond

In de vorige nieuwsbrief berichtten we jullie dat de aanbesteding was gepubliceerd. Inmiddels heeft gunning plaats gevonden en is eind juni het contract getekend met de combinatie IBM/D-Rail. In de afgelopen periode is hard gewerkt aan het opzetten van de ICT-infrastructuur. Daarnaast is samen met NS gewerkt aan het beheer en de onderhoudsorganisatie en is de monitoringsinstallatie in 2 treinen ingebouwd.

Waarom reizigerstreinen als meettrein inzetten?

Waarom niet? Deze treinen rijden toch al en waarom laten we ze dan niet meteen onze infra monitoren. We hoeven er geen trein extra voor te laten rijden en ‘alleen’ maar de treinen van de juiste sensoren te voorzien. De aanzet voor RaM is al enige tijd geleden gegeven omdat we nog teveel hinder ondervinden als gevolg van technisch falen van de infra. De doelstelling is het reduceren van hinder, het voorkomen van verstoringen, het vergroten van de capaciteit en de slag maken naar preventief onderhoud door data-gedreven te werken. Tevens verwachten we de inzet van de klassieke meettrein op de lange termijn te reduceren. Hoe dan? We gaan dat doen door het hoogfrequent monitoren van de infrastructuur met behulp van sensoren op reizigerstreinen. Op deze wijze verkrijgen we een actueel beeld van de status van de infra. We kunnen dus ingrijpen voordat er hinder ontstaat.

Groot denken, klein beginnen!

De ambities zijn groot, maar we beginnen klein. Dit doen we omdat we eerst een robuust systeem willen implementeren dat staat als een huis en goed gebruikt wordt. Vanuit daar kunnen we verder ontwikkelen. We beginnen met bewezen technologie die we getoetst hebben in de proof-of-concept fase (Camino). Daar hebben we van geleerd en bewezen is dat met gebruik van de informatie daadwerkelijk hinder wordt voorkomen. De eerste stap bestaat uit de installatie van aspotversnellingssensoren op 14 treinen van NS om een actueel beeld van het hoofdrailnet (HRN) te krijgen. Aan de hand van eenvoudige analyses komen twee producten beschikbaar: impact (voorheen bekend als de Trigger-van-de-Week) en spoorligging.

Tegelijkertijd willen we invulling geven aan onze ambities en flexibel kunnen inspelen op veranderingen, wensen en behoeften. Te denken valt aan uitbreiding naar andere sensoren, of andere informatieproducten, andere nog slimmere algoritmen of naar andere vervoerders voor dekking buiten het HRN. In het contract met de leverancier is voldoende ruimte voor deze verdere doorontwikkeling, zowel software- als hardwarematig.

Validatietraject

Inmiddels is de monitoringsinstallatie in 2 treinen ingebouwd. Met deze 2 treinen voeren we een validatietraject uit, waarin we vaststellen of IBM/D-Rail aan de gestelde aanbestedingseisen voldoet. Dit validatietraject ronden we mei/juni af. Wanneer het validatietraject positief wordt afgesloten wordt het vervolgtraject gestart. Het uiteindelijke projectdoel is 14 reizigerstreinen als meettreinen. De inschatting is dat het vervolgtraject, waarbij gefaseerd de andere treintypen en treinen uitgerust worden met de monitoringsinstallatie, nog ruim een jaar in beslag zal nemen. De verwachting is dat we met de 14 treinen vrijwel volledige dekking op het HRN van NS hebben.

Dashboard

Het systeem bestaat grofweg uit 2 onderdelen: De monitoringsinstallatie op de trein en het systeem ‘aan wal’. Het systeem aan wal bestaat onder andere uit de dataopslag bij ProRail en een dashboard waarin de metingen en waarschuwingen worden getoond. De informatie komt voor zowel ProRail als de onderhoudsaannemers beschikbaar.

We beginnen met 2 producten welke in het dashboard worden getoond: Impact en Spoorligging. Het product Impact geeft aan waar een ‘klap’ in het spoor wordt gemeten. Dit kan bijvoorbeeld duiden op een ES-las of een puntstuk met gebreken. Het product spoorligging geeft aan waar een overschrijding in hoogte en schift wordt gemeten.

Samen doen

In 2022 starten we met de ontwikkeling, validatie en oplevering van de eerste producten. Het gaat dan om het gehele systeem van sensor op de trein tot en met het beschikbaar stellen van de gegevens in een dashboard.

In deze fase toetsen we of de leverancier voldoet aan de eisen. Hiervoor gebruiken we twee treinen van eenzelfde serie. Indien de leverancier deze fase succesvol doorloopt dan zal worden gestart met de uitrol van de overige 12 treinen. Minstens net zo belangrijk is het gebruik van de informatie en het dashboard door ProRail zelf. Hiervoor gaan we graag met gebruikers en stakeholders in gesprek om de juiste feedback en wensen te kunnen ontvangen. Dan kunnen we daar bij de (door)ontwikkeling rekening mee houden.

Wie doet mee?

Betrokkenheid van gebruikers bepaalt het succes van RaM. We willen dan ook graag gebruik maken van jullie feedback. Inmiddels is er een key-user groep geformeerd, waarin we de ontwikkeling mede verder vorm willen geven. Binnenkort volgt er een uitnodiging voor een kick-off, waarin we ook jullie verder mee willen nemen in dit project. 

Insteek is dat we Agile gaan werken en dat we dus aan de hand van periodieke demo’s en reviews met elkaar in gesprek blijven. Ook na de validatiefase zullen we voor de verdere doorontwikkeling op een agile manier blijven werken zodat we met elkaar de juiste dingen doen.

 

Voor vragen over het project kan contact opgenomen worden met Maurits Mars of Theo Kruse of kan een e-mail gestuurd worden naar ReizigerstreinalsMeettrein@prorail.nl.

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.