Projectaannemers in het samenspel voor betere data

Nieuws

2 december 2021

85% van alle datamutaties komt uit een opgeleverd infraproject. De samenwerking met projectaannemers is voor het op orde houden van data dus enorm belangrijk. Dit jaar startte we op initiatief van Peter Franken, manager Configuratiedata, en de Taskforce PLM een periodiek overleg met BAM, Swietelsky, VolkerRail, Strukton en Dura Vermeer: het ProjectAannemersOverleg. Het resultaat? Begrip voor wat er bij de aannemers speelt voor het aanleveren van data, de e-learning First Time Right, de controletool voor het invulprofiel en het automatiseren van het genereren van voorbladen.

Samen maandelijks in gesprek voor verbetering inwinnen data

De eerste ProjectAannemersOverleggen (PAO) stonden in het teken van luisteren. De ander eerst, en echt begrijpen wat de aannemers ervaren bij het aanleveren van data aan ProRail. Luisteren naar wat er speelt zodat de aannemers zich echt gehoord voelen en daarmee inzicht krijgen in waar het beter kan. En ook samen bepalen wat er als eerste nodig is. Nu, een paar maanden later hebben we meerdere punten opgepakt: 

  • E-learning invulprofiel lineaire objecten: dit zorgt voor minder herstelwerk nu aannemers zelfstandig leren hoe ze lineaire objecten aanleveren.  

  • Controletool invulprofiel: geeft snelle verwerking en herwerk doordat aannemers zelf de meest voorkomende fouten kunnen vinden en herstellen. 

  • Automatiseren genereren van voorbladen: dit scheelt een hoop handmatige handelingen doordat het werk automatisch gaat. 

  • IPOD: heeft met veel testsessie de gebruikers en mogelijke oplossing verbonden. Zodra dit in productie gaat worden veel processtappen simpeler of gaan die automatisch. 

Met al deze grote en kleine stappen is zichtbaar dat we de aannemers horen, willen helpen en dat er actie komt. Zo brengen wij het vliegwiel op gang.  Andersom zie je dat de projectaannemers steeds actiever deelnemen door zelf initiatieven te nemen en aan te sluiten bij ontwikkelingen. Als we deze lijn doorzetten wordt 2022 een mooi jaar waarbij nieuwe data van hogere kwaliteit is.

Korte sprints voor inwinnen voor ProRail Projectdata leidt tot zichtbaar resultaat

Naast het strategische overleg zoeken aannemers ProRail op voor automatiseringsoplossingen.  ipod.png Met de proof of concept IPOD (Inwinnen ProRail ObjectData) testen we tal van kleine verbeteraanpassingen. Met IPOD hebben we een flexibele tool waarmee iedereen gelijk de oplossing test. In de testdemo's bespreken we de aanpassing en hoe deze nog beter te maken. Het gelijk ervaren van de oplossing geeft positieve energie. We hebben met deze tastbare manier en veel kleine iteraties de bestaande processen doorontwikkeld. 

Denk en ontwikkel met ons mee

Samenspel voor data, we kunnen het niet alleen. Het is zo belangrijk om met ieder in de informatieleverketen samen te werken; ProRail projecten, RSE's, systeemspecialisten, inspecteurs, bouwmanagement, vakdeskundigen, gebiedsmanagers en nog vele anderen. Samenspel voor meer treinen vraagt om samenspel voor betere data.

Goede configuratiedata. We doen het samen. 

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.