Plancoördinatie: "Vroegtijdig in gesprek, zorgt voor duidelijkheid verderop in het project."

Nieuws

23 juni 2022

Dat is de boodschap die de afdeling Plancoördinatie Configuratiedata graag wil meegeven aan alle (infra)projecten. Het is belangrijk dat iedereen tijdig over de juiste infradata beschikt. Gegevens in de systemen moeten kloppen met de werkelijkheid buiten. Infraprojecten, ICTS, AO&I, ingenieursburo’s, treinbeveiliging, vervoer- en dienstenregeling, ieder is op zijn eigen manier bezig met gegevens. In dit artikel lees je over de rol die Plancoördinatie Configuratiedata hierin heeft. En veel belangrijker, waarom het vroegtijdig aanhaken en in gesprek gaan over dataleveringen binnen infraprojecten grote voordelen heeft. Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat een klein beetje extra aan de voorkant, een hele hoop werk scheelt verderop in het project!

Plancoördinatie Configuratiedata, wat is dat eigenlijk?

​​​​​​​​​​​​​​Met een passie voor tijdigheid heeft team plancoördinatie een coördinerende rol in het beheer en de uitwisseling van infradata. De infrafunctiewijzigingen zijn voor ons de aanleiding voor coördinatie van juiste en tijdige infragegevenslevering en -uitwisseling richting projecten, stakeholders en afnemers van gegevens. Projecten worden gevolgd in de gehele levensduur van het project, van FIS tot en met de oplevering van de laatste verificatie-gegevens. De leveringsafspraken worden vastgelegd en gemonitord vanuit het GegevensUitwisselingsPlan (GUP) dat door Plancoördinatie wordt vastgelegd op basis van een impactanalyse.

Plancoördinatie draagt niet alleen zorg voor de projectspecifieke planning, maar bewaakt juist ook de integrale planning van projecten. Het is daarbij in een vroeg stadium belangrijk te kijken naar de geplande Infraleveringen die immers als basis dienen voor de dienstregeling van ProRail Capaciteitsmanagement.

Plancoördinatie wil bijdragen aan goede configuratiedata, zowel nu als in de toekomst. Hoe we dat doen, vraag je je misschien af?

Up-to-date houden systemen: Door het maken van een juiste impactanalyse aan de voorkant en deze bij te stellen waar nodig, zorgen we er samen voor dat de data in de systemen gewijzigd wordt waar nodig en waarborgen daarmee de actualiteit hiervan op elk moment in de tijd.


SWOD-leveringsplanning: Door uitgifte en oplevering van OBE, OS, & OR bladen te coördineren, bewaken we de juistheid van de gegevens en zorgen we daarnaast dat we van elkaar weten wat we wanneer gaan wijzigen aan het spoor.


BVS-leveringsplanning: Zorgen dat er altijd een bijgewerkt BVS beschikbaar is voor alle gebieden.


POST21 configuratiewijzigingen: De implementatie van functiewijzigingen in de verkeersleidingsystemen plannen & monitoren.


IMX: Visuele tekeningen zullen langzaam steeds meer aangevuld en vervangen worden door data gedreven uitwisselingen, in de coördinatie hiervan speelt Plancoördinatie een belangrijke rol.

Vroegtijdig samenwerken is wenselijk. Waarom en hoe?

Als team Plancoordinatië werken we graag intensief samen met alle betrokken partijen. Het is belangrijk dat wij bij projecten in een vroeg stadium worden aangehaakt om eventuele risico’s tijdig te kunnen signaleren en daarin te kunnen adviseren. We kijken dan samen wat de impact van een project is op de (gegevens)keten en stellen een (voorlopig) GUP op. Door dit vroegtijdig te doen, zijn de verwachtingen voor alle stakeholders vroegtijdig duidelijk. Het GUP kan dan mee met het aanbestedingsdossier, dit voorkomt verrassingen verderop in het traject.

Centraal aanspreekpunt voor Plancoördinatie is de Rail System Engineer van het project, na aanmelding van het project door de Projectcoördinator in Plandix gaan wij in gesprek voor het vervolg. De praktijk laat zien dat het tijdig elkaar vinden nog niet altijd lukt, ben jij dus betrokken bij een (infra)project, meld het dan aan en zoek contact!

Mail ons.

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!