Onderhoudsinformatie helpt bij voorkomen storing

Nieuws

2 oktober 2017
8 februari 2021, 15:04 uur

Maintenance Engineer Rob Uyt de Boogaardt uit de regio Noord Oost is even in gesprek met een onderhoudsaannemer als ik hem bel. Rob weet als geen ander hoe belangrijk betrouwbare informatie is voor het voorkomen van een storing van het treinverkeer. Hij bemoeit zich niet met de dagelijkse operatie daar is het tracéteam voor verantwoordelijk. Maar samen met collega’s verdiept hij zich in frequentie en type onderhoud. Op basis daarvan maakt hij een analyse van de faalfactoren. Doel is de beschikbaarheid van het spoor steeds verbeteren. Betrouwbare informatie over de uitgevoerde onderhoudsactiviteiten door de aannemer is noodzakelijk om zijn werk goed te kunnen doen. Rob is blij dat de eerste stap gezet is om deze onderhoudsinformatie eenduidig beschikbaar te maken.

Onderhoudsactiviteiten teruggekoppeld

Informatie over uitgevoerde onderhoudsactiviteiten werd tot nu toe onvoldoende gestructureerd beschikbaar gesteld. Rob: “Sinds kort koppelen onderhoudsaannemers gestandaardiseerd onderhoudsinformatie terug aan ProRail. Dit delen van data werkt volgens een groeimodel, waarbij we steeds meer informatie tot onze beschikking krijgen. Het gaat hier om onderhoudsinformatie van meer PGO-gebieden en gegevens over meer assets. We breiden uit totdat we landelijk dekkend zijn.”

Gestandaardiseerde onderhoudsinformatie beschikbaar

Een belangrijke stap, vertelt Rob. “Voorheen kon je de gegevens opvragen bij de aannemers, maar nu kijk ik even in het systeem SAP. Daar vind ik kwalitatief goede en gecontroleerde eenduidige onderhoudsinformatie. Het is een hele verbetering!”

Beschikbaarheid spoor verhogen

Rob legt uit dat hij de prestaties van de assets analyseert. Waar nodig, zet hij acties uit om de beschikbaarheid van de spoorobjecten te verbeteren. “Ik wil leren van storingen en liever nog: storingen voor zijn. Groot onderhoud en vervanging wordt mede ingepland op basis van uitgevoerd onderhoud en de bijbehorende informatie daarover. Deze onderhoudsinformatie kan ik in de toekomst combineren met andere informatie, zoals storingsdata. Dat zal de toegevoegde waarde vergroten.
 
Het project Onderhoudsinformatie maakt deel uit van het verbeterprogramma SpoorData. Alle onderhoudsdata worden centraal gemonitored en beheerd door de afdeling COP van AM Informatie. Voor vragen over Onderhoudsdata is een centraal e-mailadres beschikbaar: COP-Onderhoudsdata@prorail.nl

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.