Leren met spoorpartners in de Asset Informatie Carrousel

Nieuws

20 juni 2017
4 februari 2021, 11:09 uur

De spoorse infrasector deelt de ambitie om werken met informatie naar een volgende fase te brengen. Werken met BIM en assetinformatie moet ‘business as usual’ zijn in 2020. ProRail wil graag een verbindende rol bij het leren in de keten om zo samen die ambitie waar te maken. Tijdens de Asset Informatie Carrousel op 11 mei 2017 deelden ProRail en marktpartners (aannemers en ingenieursbureaus) hun kennis en ervaringen met elkaar. We maakten zo de start voor een lerend netwerk SpoorData.

Ontwikkelingen

Nieuwe gereedschappen, inzichten en innovaties: er gebeurt veel in de vier ontwikkelpijlers van het programma SpoorData bij ProRail. Niet alle partners zijn echter in dezelfde mate op de hoogte van de ontwikkelingen. De Asset Informatie Carrousel begon dus met een filmpje vooraf dat inzage gaf in de actuele ontwikkelin

Bekijk het filmpje dat alle deelnemers vooraf ontvingen.

Bekijk: Leren met spoorpartners in de Asset Informatie Carrousel

Tijdens de bijeenkomst gaven ProRail vertegenwoordigers Rob Buitendijk, Thymo van den Brug en Raymond Soeters korte presentaties over hun doelstellingen met betrekking tot het betrouwbaar en toegankelijk maken van asset informatie voor de spoorbranche. 
Daarbij stonden de 4 ontwikkelpijlers centraal.  

  • BIM, Bouwwerk Informatiemodel
  • Data structureel op orde
  • Informatie toegankelijk maken
  • Data standaardiseren

Leren van elkaar over assetinformatie

Van elkaar leren was het belangrijkste onderdeel van de Asset Informatie Carrousel. De 45 deelnemers, in totaal werkzaam bij ruim 20 partners, gingen in groepjes aan de slag. Zij bogen zich onder andere over de vraag wat er nodig is om de ambitie waar te maken en wat zij hier zelf aan kunnen bijdragen. Elke groep had een van de vier ontwikkelpijlers als uitgangspunt. Na elke ronde deelden de deelnemers online hun belangrijkste opbrengsten.

Volgende stap: lerend netwerk spoordata

Ruim 90% van de deelnemers gaf aan actief te willen bijdragen aan een lerend netwerk spoordata. De opbrengsten uit de Asset Informatie Carrousel zijn daarbij het startpunt. Het Asset informatieteam haalt nu de belangrijkste rode draden uit de bijeenkomst en geeft die terug aan de deelnemers. Deelnemers kiezen daaruit de urgente thema’s, die we samen in volgende bijeenkomsten en online activiteiten doorontwikkelen.

Heb je vragen over het lerend netwerk spoordata stuur dan een email aan helpdesk.spoordata@prorail.nl

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.