Kijk met ons mee ondergronds

Nieuws

17 april 2023

Niet alle ProRail-objecten zijn direct zichtbaar. Een groot deel van deze objecten zoals kabels en leidingen liggen ondergronds. Bij grondroerende werkzaamheden is kennis van de ligging van kabels en leidingen essentiële informatie.

Waar mag de schep nou wel of niet de grond in en hoe diep mag die schep dan gaan? Waar zijn die kasten langs het spoor voor en waar gaan die kabels eigenlijk heen? Om hier achter te komen heeft men onder andere de beschikking over kabelsituatietekeningen die te raadplegen zijn via Railmaps en Railinformatie Portaal. Buiten wordt nog vaak gewerkt met papieren tekeningen, dat blijft vaak een puzzel omdat die geen topografische ondergrond hebben.

De ondergrondse infra van ProRail wordt nauwkeurig bijgehouden op meer dan 5400 tekeningen, deze worden sinds 2018 verwerkt in een database. De gegevens van al deze tekeningen zijn al geruime tijd in Railmaps te zien, maar per 6 april dit jaar kunnen al deze tekeningen ook mee naar buiten genomen worden met de OI-webapp

Dit is een webapplicatie waarbij met behulp van de data uit de database en een locator getoond kan worden wat er zich zoal onder de voeten bevindt.

Nieuwsgierig? Probeer het zelf eens uit!

De applicatie is te gebruiken middels een browser op de computer, maar ook via telefoon of tablet.

Op- en aanmerkingen over de app kunnen worden doorgegeven aan onderstaande contactpersonen. Eventuele kleine wijzigingen zullen eind juni in een tweede versie van de applicatie worden verwerkt. Grotere wijzigingen zullen zoveel mogelijk worden meegenomen in een opvolgende versie, die gepland staat omstreeks eind 2023.

Start ProRail Ondergrondse Infra

Mail naar Jody Verseveld

Mail naar Rob Waringa

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.