Dweilen én de kraan dichtdraaien, zo houden we Configuratiedata op orde

Nieuws

11 oktober 2021

Hoe houd je grip op de kwaliteit van de immense hoeveelheid configuratiedata? Door slimme oplossingen te bedenken voor het controleren, terugkoppelen, verbeteren en op orde houden van onze data. Logische controles op data is één van de slimme oplossingen. Hiermee zijn in 3 jaar ruim 100.000 datakwaliteit-issues opgelost. Het aantal logische controles in het terugkoppelproces is inmiddels vertienvoudigd. Toch komt het aantal teruggekoppelde fouten per 2-wekelijkse meting vrijwel niet boven de 300 en blijft daarmee behapbaar. Taskforce EAM en AO&I Operatie streven naar het oplossen van de teruggekoppelde fouten binnen 8 weken.

Data verbeteren met logische controles

De logische controles worden door de Taskforce Enterprise Asset Management (EAM) in SAP EAM en tussen systemen onderling zoals SAP en Naïade gedaan. Denk aan controles als:

  • Bestaat het object dat in SAP staat ook in Naïade?
  • Komt het start- en eindpunt van de spoortak in SAP overeen met die in Naïade?
  • Ligt een kenmerk van een object wel tussen het start- en eindpunt van de spoortak?
  • Is een uniek nummer gekoppeld aan meerdere objecten?
    ​​​​​​​

Steeds weer worden nieuwe controles aan de controleprogramma’s 'Spoor' en ‘Overige ILS-en’ toegevoegd. Zo zijn eerder fouten bij Spoortak, Stootjuk en Overwegbevloering opgelost en zijn de datasets ESLAS-sen met behulp van beeldherkenning gecontroleerd en op orde gebracht. 

In deze afbeelding ‘Terugkoppelloop SAP’ geeft de gele lijn het aantal teruggekoppelde fouten weer. De rode lijn toont het aantal nog niet opgeloste fouten.

De logische controle van de taskforce naar operatie

Zijn de fouten opgeschoond en op een acceptabel niveau van het aantal fouten per controle, dan wordt deze vanuit de Taskforce EAM overgedragen aan AO&I Operatie. Vanuit AO&I Operatie is een informatiespecialist de gatekeeper die oordeelt een controle wel of niet in beheer te nemen en toe te voegen aan het terugkoppelproces. Vanaf dan is AO&I Operatie verantwoordelijk voor het op orde houden van de data. ​​​​​​​

Data op orde houden met het terugkoppelproces

We willen met het in beeld brengen en terugkoppelen van de fouten een lerende organisatie zijn. Elke datakwaliteitsmeting resulteert in oude en nieuwe fouten. Na selectie koppelen we deze terug zodat we met zijn allen de datakwaliteit steeds verder verhogen. Met het terugkoppelproces voorkomen we dat het aantal fouten na opschoning opnieuw toeneemt, en bewerkstelligen we dat van eerder gemaakte fouten wordt geleerd zodat de behaalde datakwaliteit op orde blijft. We zetten het zoeklicht op de fouten, halen de meest lucratieve eruit en bedenken verbetervoorstellen zoals nieuwe controles, validaties of een aanpassing van de procesbesturing zodat we de data op orde krijgen en houden. We dweilen niet alleen, maar draaien ook op tijd de kraan dicht.

Goede configuratiedata. We doen het samen.

Actueel: voortgang terugkoppelproces SAP EAM d.d. 20 september 2021

In Q3 2021 zijn 30% van de controles van Controleprogramma Spoor tijdelijk niet teruggekoppeld aan AO&I Operatie, maar naar Taskforce EAM i.v.m. de BID00023-implementatie en achterstand van de GIS-bronbestanden.

Taskforce EAM heeft hiervan inmiddels ruim 10.000 correcties uitgevoerd, nog 3.700 resteren. Naar verwachting zijn de GIS-bestanden eind september up-to-date en zullen de resterende fouten in Q4 worden teruggebracht tot een acceptabel niveau en opnieuw aan AO&I Operatie worden teruggekoppeld.

In Q3 zijn 228 extra controles aan controleprogramma ‘Overige ILS-en’ toegevoegd. Hiermee wordt ca. 50% van het totaal aantal controles van dit programma teruggekoppeld. De overige 50% wordt eerst door Taskforce EAM opgeschoond en daarna teruggekoppeld.

Denk en ontwikkel met ons mee

Samen kunnen we nog beter zorgen voor goede configuratiedata.
Heb je toch nog last van bepaalde datafouten in SAP EAM? Meld ze gerust.
​​​​​​​Of heb je een idee voor een controle? Mail naar taskforceEAM@prorail.nl

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.