Data Driven Infra Onttrekking

ProRail heeft een Proof-of-Concept uitgevoerd om op een snelle wijze een buiten dienst te stellen gebied te bepalen. Dit gebeurt op basis van een ontwikkeld algoritme dat gebruik maakt van volgens het Integraal Informatie Model  geïntegreerde data. Deze geïntegreerde data bevat o.a.  bovenleidinggroepen, werkzones, baan topologie, etc.

Op basis van een geselecteerd werkgebied, wordt op geautomatiseerde wijze een optimaal buitendienst te stellen gebied bepaald. Als resultaat worden de uit te schakelen bovenleiding groepen en werkzones, de onttrokken spoortakken en de in te stellen wisselstanden weergegeven. Hiermee wordt het werkgebied veilig gesteld.

Dit kan in de toekomst voordelen opleveren bij het maken van WBI ’s en kan het incidentenproces sneller en efficiënter gaan verlopen.

Bijgevoegd filmpje geeft een impressie van de ‘werkwijze’ en het bereikte resultaat.