Boost aan kwaliteit technische tekeningen

Nieuws

6 april 2022
6 april 2022, 13:12 uur

In 2021 zijn diverse collecties technische tekeningen opgepakt en verbeterd door de afdeling Infrainformatie van AO& I Configuratiedata. Dit is gedaan samen met diverse ingenieursbureaus, vakspecialisten en inspecteurs.

De tekeningen worden beheerd in SAP PLM. In de praktijk blijkt dat deze tekeningen niet altijd overeenkomen met de situatie buiten. Om dit te herstellen, zijn er kwaliteitsverbeteringsprojecten opgestart op aangeven van collega’s in het hele land. Afhankelijk van het soort tekening wordt een keuze gemaakt voor het ingenieursbureau om de revisie te doen. In sommige gevallen is het nodig om buitenopnames te doen om de situatie goed in kaart te kunnen brengen. Het hele traject van bureaustudie, buitenopname en het daadwerkelijk tekenen en opleveren in SAP PLM door de ingenieursbureaus wordt door medewerkers van afdeling Infrainformatie begeleid. Omdat het management van de afdeling het belang van goede data inziet, is hiervoor ieder jaar budget beschikbaar.

Voordelen van een kwaliteitsverbeteringsproject

Het inzetten van een kwaliteitsverbeteringsproject verhoogt de kwaliteit van de database met tekeningen. Nu komt het voor dat er alleen een PDF-bestand beschikbaar is in SAP PLM, maar dat er geen bewerkbaar bestand aanwezig is. Dit kan problemen opleveren als er een Groot-Onderhoud- of Vernieuwingsproject zijn wijzigingen niet kan doorvoeren. Ook komt het voor dat er van een object geen enkele tekeningen beschikbaar is of dat deze sterk verouderd is. Beide situaties leiden tot frustratie en discussie bij bijvoorbeeld inspecteurs, vakspecialisten, projecten en aannemers. Als de tekeningen in SAP PLM op orde zijn, ontstaat er een win-win situatie voor diverse partijen.

Voorbeeld van samenwerking traject Kijfhoek tot Zevenaar

​​​​​​​Op het traject Kijfhoek tot Zevenaar zijn er in SAP PLM SWID-bestanden aanwezig die niet meer kunnen worden gereviseerd. SWID staat hierbij voor Seinwezen Installatiedossier. Deze bestanden zijn opgemaakt met software die verouderd is en die niet meer ingelezen en gebruikt kunnen worden. Dit leidt tot problemen, omdat er diverse projecten aan het werk zijn op het hele traject van de Betuweroute. Zij kunnen nu geen gereviseerde tekeningen aanleveren. Alle SWID’s op dit traject moeten (opnieuw) worden gedigitaliseerd.

In samenwerking met Movares, RIGD-LOXIA, Infrainformatie en tracéteam zijn er twee SWID’s van de Betuweroute als pilot succesvol afgerond in 2020/2021. Dit heeft geleid tot het op de markt zetten van de rest van de SWID’s middels een aanbesteding in 2022.

Wie doet er mee?

Het werken aan configuratiedata wordt niet alleen door de afdeling Infrainformatie gedaan. Input van  anderen is hierbij nodig. Het aanmelden van revisie- of kwaliteitsverbeteringsprojecten kan worden gedaan door bijvoorbeeld vakspecialisten, inspecteurs, railsystemengineers en ingenieursbureaus. Voor het laten aanpassen van tekeningen is altijd een specifiek deelproject in SAP PLM nodig. De administratieve afhandeling omtrent dit proces wordt gedaan door medewerkers van de afdeling Infrainformatie. Aanmelden van kwaliteitsverbetering-projecten kan via de algemene mailbox van de afdeling Infrainformatie:

Infrainformatie@prorail.nl.

Goede configuratiedata. We doen het samen!

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.