Achterstand actualiteit geo-informatieproducten

Nieuws

16 september 2021

Het kan je zijn opgevallen dat de actualiteit van onze geo-informatieproducten - zoals RailMaps, de basisbeheerkaart (BBK) en mapservices - niet is zoals je die van ons gewend bent. Recente wijzigingen van het spoor zijn niet of niet volledig doorgevoerd en objecten die buiten duidelijk aanwezig zijn, staan niet op de kaart.

Het klopt dat we vertraging hebben opgelopen met het in kaart brengen van recente wijzigen aan en rond het spoor. Graag leggen we je uit wat daarvan de reden is en hoe we die vertraging weer gaan inlopen. Mocht je diepgaander willen begrijpen wat er aan de hand is, dan verwijzen we je naar de bijlage.

Het probleem

Momenteel werken we hard aan de bouw en implementatie van het systeem Naiade dat onder meer de systemen Basisbeheerkaart en InfraAtlas gaat vervangen. De geografische gegevens die voorheen het BBK-systeem voedden, worden inmiddels al rechtstreeks opgenomen in Naiade. InfraAtlas-gegevens worden nu nog doorgeleverd aan Naiade via het proces ‘ Nachtvenster’. Dat proces is gecompliceerd en foutgevoelig. Dat leidt ertoe dat inframutaties niet tijdig zichtbaar zijn op onze kaartproducten.

De oplossing

Alle inspanning is nu gericht op het uitschakelen van het Nachtvenster zodat vanaf augustus 2023 de treinbeveiligingsontwerpen rechtstreeks in Naiade kunnen worden opgenomen. As-built-ontwerpen zullen dan weer op het moment van indienststelling zichtbaar zijn op de BBK, in de mapservices en in RailMaps.

De verificatieslag op de as-built-data, waarmee we van alle gewijzigde objecten aan de hand van de helikopteropnamen de juiste positie bepalen, moet dan nog plaatsvinden. Voor het inlopen van de forse achterstand die we daarmee hebben is zeker nog de tweede helft van 2023 nodig.

Helikopterluchtfoto’s

Als de actualiteit van RailMaps, de BBK en onze mapservices voor jou tekort schiet, adviseren wij je om waar mogelijk gebruik te maken van de zeer gedetailleerde helikopterluchtfoto’s die ook via RailMaps benaderbaar zijn. Omdat de luchtfoto’s als regel gemaakt worden na indienststellingen, is die actualiteit hoger. Bovendien zijn de foto’s niet alleen heel gedetailleerd, maar is in de directe omgeving van het spoor de metrische kwaliteit vier keer beter dan in het verleden.

Tot slot

Wij betreuren de hinder die je ondervindt als gevolg van het transformatieproces dat wij doorlopen en dat onze dienstverlening rond onze geografische informatie tijdelijk niet de kwaliteit heeft die je van ons mag verwachten. We hebben er echter alle vertrouwen in dat we je in de loop van 2023 beter van dienst kunnen zijn dan ooit het geval is geweest.

Roelof Boekhold, Productmanager geo: roelof.boekhold@prorail.nl

Menno van de Groep, BE Naiade/Geïntegreerd Inwinnen: menno.vandegroep@prorail.nl

Bijlage

Waarom zijn recente infrawijzigingen niet zichtbaar in RailMaps, mapservices en op de BBK?

Achtergrond

Een aantal jaren geleden had de afdeling AM Informatie grote problemen met de informatievoorziening. Gegevens waren over verschillende systemen (InfraAtlas, BBK en SAP) verspreid. Die systemen waren nauwelijks gekoppeld zodat gegevens over objecten konden ontbreken of juist elkaar tegenspreken. Bovendien waren het systeem InfraAtlas en de BBK-software verouderd.

Met het programma Spoordata werd de basis gelegd om de informatievoorziening op orde te krijgen. Door de unieke PUIC-code die ieder object krijgt, kunnen we de verschillende systemen aan elkaar koppelen. In de object type bibliotheek OTL Spoor leggen we vast van welke objecten we gegevens bijhouden, waaruit die gegevens bestaan en hoe we aan die gegevens komen. Met name in het SAP-domein worden nu forse stappen gemaakt om de kwaliteit van data op orde te krijgen. InfraAtlas en BBK worden onder gebracht in het nieuwe systeem Naiade.

Naiade wordt het bronsysteem dat alle gegevens bevat over de structuur en de ligging van het spoorsysteem, van ontwerp tot en met realisatie. Het is een gecompliceerd systeem dat steeds meer een centrale plaats zal innemen in de assetinformatievoorziening. Tal van processen in de assetketen en in de logistieke keten zijn of worden afhankelijk van de gegevens in Naiade. Naast AM-Informatie zijn momenteel ERTMS en DDIO twee belangrijke gebruikers van Naiade.

Naiade is een systeem in ontwikkeling en de druk is hoog om het in een gecompliceerde omgeving volledig operationeel te krijgen. Om de druk iets te verlichten is in een vroeg stadium al besloten om in Naiade alleen de BBK-objecten op te nemen die een relatie hebben met treinbeveiliging (‘spoorobjecten’). Alle andere objecten (‘omgevingsobjecten’) worden beheerd in het systeem C-SAM. Met het oog op het gebruik van de BBK worden geografisch gezien Naiade en C-SAM synchroon bijgehouden.

Zoals gebruikelijk bij het ontwikkelen van nieuwe systemen moeten steeds nieuwe – soms onverwachte – uitdagingen het hoofd worden geboden. Soms zitten die in de techniek, soms in de data die niet aan de nieuwe kwaliteitsnormen voldoen, soms in het proces en vaak in een combinatie van alle drie.

Oorzaak

De belangrijkste oorzaak van de achterblijvende actualiteit van de BBK heeft te maken met het opnemen van InfraAtlas-gegevens in Naiade. Nu gebeurt dat door met behulp van het zogenaamde "nachtvenster", periodiek een bestand met data uit InfraAtlas in Naiade te laden. Om te voorkomen dat opgeloste inconsistenties weer ongedaan worden gemaakt en dat recente gegevens worden overschreven door verouderde gegevens, zijn de nodige waarborgen ingebouwd in het inleesproces. Het heeft erg lang geduurd om dat onder de knie te krijgen en nog steeds is het proces complex en uitdagend.

Oplossing

Op dit moment wordt er met man en macht gewerkt aan een structurele oplossing. Die oplossing bestaat er uit dat ontwerpgegevens niet meer via InfraAtlas in Naiade zullen komen maar regelrecht door de ontwerpende ingenieursbureaus aan Naiade worden aangeboden.

Op dit moment wordt versie 1.2.4 van het uitwisselingsformaat IMX geïmplementeerd in Naiade. Op basis van deze OTL/ IMX versie zal de uitwisseling met de ingenieursbureaus opgestart worden. De ingenieursbureaus zijn al geruime tijd bezig om zich op de nieuwe manier van gegevensuitwisseling voor te bereiden. Vanaf januari 2022 is deze manier van werken operationeel. Vanaf dat moment worden uit de ontwerpen alle wijzigingen in de infra rechtstreeks in Naiade opgenomen en zullen de as-built-ontwerpen zichtbaar zijn op de BBK, in de mapservices en RailMaps.

De verificatieslag op de as-built-ontwerpen waarmee we van alle gewijzigde spoorobjecten op en rond het spoor aan de hand van de helikopteropnamen de juiste positie bepalen, moet dan nog plaatsvinden. Voor het inlopen van de forse achterstand die we hebben is zeker nog de eerste helft van 2022 nodig.

--------------------------------------------------------------------------------------

De afbeelding achter de bijlage:

Naam: Piazza della Repubblica - Fontana delle Naiadi

Auteur: Mr No

Licentie: Creative Commons (zie ook https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.nl)

Link: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Meer over:

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.